sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 19:37 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Milan Mikleš DrSc. ( 76 r.)

dekan Fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

Kategória: technika, funkcionári

* 06.03.1946 Slovensko, Zvolen

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 76 r.

Vzdelanie

1964 - 1969 Strojnícka fakulta, SVŠT, Bratislava
1978 štúdium vysokoškolskej pedagogiky, UK, Bratislava
1981 vedecká ašpiratúra, Drevárska fakutla, VŠLD, Zvolen
1992 habilitácia za docenta

Životopis

Inžinier Ivan Mikleš je dekanom Fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene od 15. januára 2003.
V roku 1969 ukončil vysokoškolské vzdelanie na Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1978 ukončil štúdium vysokoškolskej pedagogiky UK v Bratislave. V roku 1981 ukončil vedeckú ašpirantúru na Drevárskej fakulte VŠLD vo Zvolene. V roku 1987 bol menovaný za docenta na VŠLD vo Zvolene. V roku 1989 ukončil špecializované štúdium pedagogiky vysokej školy v oblasti rozvíjania tvorivosti na UK v Bratislave.
V roku 1992 bol Ivan Mikleš habilitovaný za docenta VŠP v Nitre a v roku 1996 inaugurovaný na profesora v odbore Technika a technológia lesnej výroby MZLU v Brne.
Doktorát technických vied (DrSc.) obhájil v odbore Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby na TU vo Zvolene v roku 1996.

Prierez kariéry:

1969 - 1971 VÚ papieru a celulózy, Bratislava, výskumný pracovník
1972 - 1974 Vývoj drevárenského a nábytkárskeho priemyslu, Bratislava, vývojový pracovník
od r. 1974 VŠLD Zvolen
od r. 1990 TU, odborný asistent, docent, profesor, FEVT
od r. 1996 spoluzakladateľ fakulty, profesor, vedúci Katedry, prodekan
2000 - 2002 TU, Zvolen, prorektor
od r. 2003 dekan TU, Zvolen

Ocenenia:

pamätné medaily zo slovenských univerzít
šport, záhradkárstvo, literatúra, vysokohorská turistika

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost