sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 04:48 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Milan Vigaš DrSc. ( 90 r.)

lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Kategória: medicína

* 28.07.1932 Slovensko, Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 90 r.

Vzdelanie

1983 DrSc. Vnútorné lekárstvo Univerzity Komenského Bratislava
1957 Všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta UK Bratislava

Študijné pobyby:
1972, 1978 Dept. Physiology, Universitz of Toronto, Kanada
1967-1968 C. H. Best Institute, University of Toronto, Kanada

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1957-2004 Ústav experimentálnej edokrinológie SAV, Bratislava 1969-1995 vedúci Laboratória proteohormónov 1990-1991 riaditeľ ústavu 1995-2003 vedúci Laboratória endokrinológie človeka

Najdôležitejšie výsledky:

Prínosy k nervovej regulácii komplexnej endokrinnej odpovede na záťaž u človeka.
Dôkazy o špecifickom charaktere neuroendokrinnej reakcie v strese u človeka.
Úloha endokrinnej regulácie v patogenéze autoimunitných ochorení.
Význam neuroendokrinných funkcií počas simulovanej a reálnej mikrogravitácie u človeka.

Ocenenia:

1989 Štátna cena za prínos k regulácii neuroendokrinnej odpovede na stres u človeka
1987 Pamätná zlatá medaila ČSAV za prínos v kozmickom výskume
1987 Jlatá medaila J. E. Purkyně Slovenskej lekárskej spoločnosti
1982 Jeseniova zlatá medaila SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Medzinárodná astronautická akadémia (International Academi of Astronautic), Paríž, akademik (zvolený r. 1990)
European Association for the Study of Diabetes (Londýn) 1978-1982

e- mail: milan.vigas@savba.sk

Tvorba

Monografie:

1985 Neuroendokrinná reakcia v strese u človeka, Veda, Bratislava (autor)

Časopisecké publikácie a patenty:

celkový počet publikácií in extenso: 270

počet citácií v zahraničí: 250

Vedecká výchova: počet obhájených ašpirantov a doktorandov: 8

Medzinárodné projekty: po r. 1989 - 3 (spoluriešiteľ)
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost