sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 05:17 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Milan Vigaš DrSc. ( 89 r.)

lekár, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Kategória: medicína

* 28.07.1932 Slovensko, Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 89 r.

Vzdelanie

1983 DrSc. Vnútorné lekárstvo Univerzity Komenského Bratislava
1957 Všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta UK Bratislava

Študijné pobyby:
1972, 1978 Dept. Physiology, Universitz of Toronto, Kanada
1967-1968 C. H. Best Institute, University of Toronto, Kanada

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1957-2004 Ústav experimentálnej edokrinológie SAV, Bratislava 1969-1995 vedúci Laboratória proteohormónov 1990-1991 riaditeľ ústavu 1995-2003 vedúci Laboratória endokrinológie človeka

Najdôležitejšie výsledky:

Prínosy k nervovej regulácii komplexnej endokrinnej odpovede na záťaž u človeka.
Dôkazy o špecifickom charaktere neuroendokrinnej reakcie v strese u človeka.
Úloha endokrinnej regulácie v patogenéze autoimunitných ochorení.
Význam neuroendokrinných funkcií počas simulovanej a reálnej mikrogravitácie u človeka.

Ocenenia:

1989 Štátna cena za prínos k regulácii neuroendokrinnej odpovede na stres u človeka
1987 Pamätná zlatá medaila ČSAV za prínos v kozmickom výskume
1987 Jlatá medaila J. E. Purkyně Slovenskej lekárskej spoločnosti
1982 Jeseniova zlatá medaila SAV

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Medzinárodná astronautická akadémia (International Academi of Astronautic), Paríž, akademik (zvolený r. 1990)
European Association for the Study of Diabetes (Londýn) 1978-1982

e- mail: milan.vigas@savba.sk

Tvorba

Monografie:

1985 Neuroendokrinná reakcia v strese u človeka, Veda, Bratislava (autor)

Časopisecké publikácie a patenty:

celkový počet publikácií in extenso: 270

počet citácií v zahraničí: 250

Vedecká výchova: počet obhájených ašpirantov a doktorandov: 8

Medzinárodné projekty: po r. 1989 - 3 (spoluriešiteľ)
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost