sk  |  en
Utorok | 20.11.2018, 21:26 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Milan Zaviačič DrSc. ( 69 r.)

lekár, vedec, profesor

Kategória: medicína

* 17.05.1940 Brno

† 09.01.2010 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 8 r.

jubileum od narodenia 78 r.

Vzdelanie

1953 – 1957 gymnázium, Hodonín
1957 – 1963 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, všeobecné lekárstvo
1967 atestácia I. stupňa, patologická anatómia
1975 kandidátska dizertačná práca
1981 docent
1982 atestácia II. stupňa, patologická anatómia
1982 – 1983 študijné pobyty v zahraničí
1986 DrSc.

Životopis

Profesor Milan Zaviačič pôsobil od roku 1965 v Ústave patologickej anatómie, zároveň na Lekárskej fakulte UK, tiež vo Fakultnej nemocnici v Bratislave. Postupne bol asistentom, odborným asistentom, docentom a profesorom. Od roku 1988 bol vedúcim katedry na Lekárskej fakulte a v rokoch 1989 – 2002 vykonával funkciu prednostu Ústavu patologickej anatómie.
Zaslúžil sa o rozvoj slovenskej histochémie, chronobiológie, gastrointestinálnej patológie, gynekologickej uropatológie a ortológie v súvislosti s nevestigiálnou koncepciou ženskej prostaty, ktorej je vo svete predstaviteľom. Ako prvý na svete popísal tento nový orgán v ľudskom tele. Termín prostata feminina, ktorý ako prvý použil profesor Zaviačič, sa stal v roku 2001 súčasťou medzinárodnej anatomickej terminológie FICAT a stal sa tak oficiálnym anatomickým termínom, ktorý prebrala aj histologická terminológia.
Pod jeho predsedníctvom bola Slovenská spoločnosť patológov prijatá do World Association of Societies of Pathology (WSAP).
Profesor Zaviačič je členom viacerých spoločností, bol predsedom Advisory Councill Board of ESP, je členom výboru Slovenskej spoločnosti patológov, International Academy of Sex Research. Ako čestný člen pôsobí v Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, tiež v Slovenskej sexuologickej spoločnosti a v Slovenskej urologickej spoločnosti. Bol zakladajúcim členom Slovenskej divízie IAP.
Za svoju prácu a vedeckú činnosť získal viacero významných ocenení. Je viacnásobným držiteľom Jeséniovej ceny Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti, za originalitu a vedecký prínos v problematike ženskej prostaty získal národnú cenu Slovenskej republiky a v roku 1998 sa stal laureátom Krištáľového krídla.

Ocenenia:

2001 Čestná plaketa Jána Jesénia za zásluhy v lekárskych vedách, SAV
2000 medaila akademika L. Dérera za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo
2000 medaila prof. MUDr. K. Hynka za dlhoročnú vynikajúcu prácu v prospech Lekárskej fakulty UK
1999 cena Literárneho fondu za monografiu The Human Female Prostate
1998 laureát Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda
1998 Zlatá medaila SLS
1998 originalita a vedecký prínos v problematike ženskej prostaty bol ocenený národnou cenou SR
1991 Cena ministerstva zdravotníctva SR
1990 Zlatá medaila Lekárskej fakulty UK
1985, 1988, 2000 Jeséniova cena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti
1986 Dérerova cena Predsedníctva SLS
1977, 1980 Cena Prezídia československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně
1978 medaila Štátneho inštitútu pre výskum rakoviny v Tokiu

Tvorba

Profesor Zaviačič je autorom 522 publikácií, in extenso publikácií, editoriálov i výskumných správ a prehľadových článkov. Napísal viacero kapitol do odborných kníh, príspevkov do zborníkov a abstraktov z vedeckých kongresov, sympózií a konferencií. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií a učebných textov, citovaný bol 370 krát.

1999 The Human Female Prostate, SAP, Bratislava, 171 s.
hudba a cestovanie
zdroj: Who is who v Slovenskej republike, F. Janícek, 2003, s. 552 – 553. Spracovala Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost