sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 14:29 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Miloš Krno ( 84 r.)

spisovateľ, publicista

Kategória: spisovatelia

* 25.07.1922 Slovensko, Bratislava

† 21.07.2007 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie pes

jubileum od úmrtia 14 r.

jubileum od narodenia 99 r.

Životopis

Napriek tomu, že sa narodil v Bratislave, prežil svoje detstvo v liptovskej dedine Partizánska Ľupča. Po absolvovaní nemeckého a slovenského gymnázia v Kežmarku študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zapojil do protifašistického hnutia mládeže.

Počas SNP bol generálnym tajomníkom Spolku bojujúcich vysokoškolákov v Banskej Bystrici, kde pôsobil ako partizánsky osvetár a publicista, neskôr ako člen IV. československej partizánskej brigády v Nízkych Tatrách. Po prechode frontu písal pre denník Pravda v Košiciach.

Neskôr sa stal osobným tajomníkom štátneho tajomníka Vladimíra Clementisa na ministerstve zahraničných vecí v Prahe. Sedem rokov pracoval na Veľvyslanectve ČSR v Moskve. Taktiež pôsobil ako vedúci kultúrnej rubriky Pravdy, potom ako tajomník Zväzu slovenských spisovateľov, šéfredaktor časopisu Obzor socializmu a napokon ako ústredný dramaturg Slovenského filmu. Od roku 1977 vystupoval ako slobodný umelec. V rokoch 1954 až 1964 bol poslancom Slovenskej národnej rady za Liptov, Oravu a Kysuce.

Tvorba

Krno debutoval ako básnik v roku 1944 zbierkou surrealistických básní Šialené predstavenie. Neskôr sa preorientoval na prózu. Venoval sa najmä obdobiu druhej svetovej vojny. Napísal dve románové trilógie, romány a novely. Viaceré knižky venoval deťom, mládeži a problematike ochrany prírody.

V roku 2002 mu vyšla posledná kniha spomienok a esejí o Gruzínsku "Ak je na zemi raj". Jeho väčšie literárne práce preložili do jedenástich jazykov. Sám prekladal poéziu a prózu najmä ruských, nemeckých, gruzínskych a arménskych autorov.

Písal aj scenáre k filmom, za ktoré obdržal radu cien:
Odmena za poviedku A hviezdy nezhasli v 1. ročníku Umeleckej súťaže k 50. výročiu vzniku KSČ vypísanej MK SSR za dielo Dolina, Cena slovenskej národnej kinematografie v oblasti hraných filmov za rok 1972 za scenár (udelená v r. 1973) za dielo Zajtra bude neskoro, cena za scenár za dielo Zajtra bude neskoro a Cena Zväzu slovenských spisovateľov za prózu (udelená v r. 1979) za dielo Cnostný Metod.

Taktiež bol autorom viacerých rozhlasových hier a scenárov k celovečerným i televíznym filmom. Takmer do posledných dní svojho života sa aktívne zúčastňoval na podujatiach organizovaných Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Klubu bratislavských antifašistov, Klubu Nového slova a publikoval v tlači.
zdroj: www.dnes.atlas.sk; www.szm.hng.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost