sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 17:49 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

prof.PhDr. Miloš Mistrík DrSc. ( 66 r.)

divadelný a masmediálny teoretik, spisovateľ, pedagóg, prekladateľ, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava a Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Kategória: spoločenské vedy

* 16.05.1953 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 66 r.

Vzdelanie

2009 – prof. (profesor) – Vysoká škola múzických umení
2003 – DrSc. (doktor vied o umení) – Slovenská akadémia vied, Bratislava
1998 – doc. (docent) – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
1984 – PhDr. (doktor filozofie) – Vysoká škola múzických umení
1984 – CSc. (kandidát vied o umení) – Vysoká škola múzických umení
1976 – Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Študijné pobyty:

1990 - 1991, 2003 Francúzsko

Životopis

Odborná charakteristika:

Jeho vedecká a literárna činnosť sa člení na päť okruhov: dejiny slovenskej drámy a divadla, teória a dejiny európskeho herectva a réžie, umelecká tvorba, preklady z francúzštiny a mediálne analýzy. Pre jeho literárne a publicistické dielo je charakteristické spojenie slovenského pohľadu a vycibrenej štylistiky s inšpiráciou vo francúzskej kultúre a jej esprite a s racionálnym myslením a vyjadrovaním.

Pracoviská a významné funkcie:

od roku 2009 predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu
2005 - 2011 zvolený v NR SR za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu
2004, 2008 Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle, Paríž, hosťujúci profesor
od roku 2000 doteraz – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, mimoriadny profesor
1998 - 2006 Akadémia umení, Banská Bystrica, hosťujúci profesor
1995 - 1997 Národné divadelné centrum, Bratislava
1994 - 1995 Slovenská televízia, Bratislava, programový riaditeľ
1990 - 1991 študijný pobyt vo Francúzsku (CNRS)
1990 - 2008 riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV
1980 - 1990 Umenovedný ústav SAV
od roku 1980 doteraz vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, Bratislava
1979 - 1993 časopis Slovenské divadlo – výkonný redaktor (1979 - 1986), hlavný redaktor (1987 - 1995)
1977 - 1979 interný vedecký ašpirant Vysokej školy múzických umení

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská teatrologická spoločnosť (predseda)
Association Internationale des Critiques de Théâtre, prezident slovenskej sekcie (1990 - 2003)
Vedecké kolégium SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach

Ocenenia:

2007 Cena Jana Chaladaja na festivale WROSTJA, Wroclaw za inscenáciu Dankine zázraky

2000, 2003, 2004, 2006 Prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihy Slovenské divadlo v 20. storočí, Slovenská absurdná dráma, Herecké techniky 20. storočia, Jacques Copeau a jeho Starý holubník

1995 Cena Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení.

Otec: prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. (1921 - 2000), brat: prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.(1954 -), manželka: prof. RNDr. Jela Mistríková, CSc. rod. Kresáková (1953 -).

e-mail: milos.mistrik@savba.sk

Tvorba

Vedecké monografie:

Autor:

2006 MISTRÍK, Miloš: Jacques Copeau a jeho Starý holubník. Bratislava : STS vo vydavateľstve VEDA, 560 strán.
2003 MISTRÍK, Miloš: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava : VEDA, 308 strán.
2003 MISTRÍK, Miloš: Aj dráma je len človek... Bratislava : Vydavateľstvo SSS, 152 strán.
2002 MISTRÍK, Miloš: Slovenská absurdná dráma. Bratislava : Veda, 256 strán.
1995 MISTRÍK, Miloš: Analýzy hereckej syntézy. Bratislava : Tália-press, 176 strán.
1994 MISTRÍK, Miloš: Kapitoly o hereckom umení. 1. vydanie – Bratislava : Tália-press, 208 strán; 2. rozšírené vydanie – Bratislava : Veda, 2005, 188 strán.
1992 MISTRÍK, Miloš: Sto slovenských hier. Bratislava : LITA, 152 strán.
1990 MISTRÍK, Miloš: Režisér Blaho Uhlár. Bratislava : ÚUKDD, 48 strán.

Autor a editor:

2008 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír – SOLÍK, Martin: Médiá, spoločnosť a mediálna fikcia. Trnava : UCM, 342 strán.
2007 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír – PETRANOVÁ, Dana: Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : UCM, 292 strán.
2006 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír (ed.): Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : UCM, 284 strán.
2000 MISTRÍK, Miloš (ed.): Etické a estetické v slovenskej dramatike. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 88 strán.
1999 MISTRÍK, Miloš a kolektív (ed.): Slovenské divadlo v 20. storočí. Bratislava : Veda, 545 strán.
1999 MISTRÍK, Miloš (ed.): Duchovný rozmer slovenského divadla a drámy. Bratislava : KDF SAV a MK SR, 94 strán.
1996 MISTRÍK, Miloš (ed.): Théâtre slovaque. Bratislava : NDC, 96 strán.
1994 MISTRÍK, Miloš – Jaborník, Ján (ed.): Divadlo na korze (1968 - 1971). Bratislava : Tália-press, 232 strán.
1992 MISTRÍK, Miloš (ed.): Režisér Miloš Pietor. Bratislava : Tália-press, 152 strán.

Umelecká literatúra:

2006 MISTRÍK, Miloš – TRNÍK, Peter – OĽHA, Matúš: Dankine zázraky, monodráma uvedená 10. 12. 2006 v Divadle a.ha. Bratislava, réžia Matúš Oľha
2002 MISTRÍK, Miloš: Taormina, poviedky. Bratislava : T.R.I. Médium, 160 strán.
1995 MISTRÍK, Miloš: Ži v Paríži, eseje. Bratislava : Smena, strán 160.

Preklady z francúzštiny:

Georges Banu: Divadlo alebo Naplnený okamih. Bratislava : Tália-press, 1998.

O osobnosti:

Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava, Martin : LIC, SNK, 2008, s. 329;
Žijem na pol úväzku v Paríži. In: Woman magazín, apríl 2008, s. 118 - 120.
Som človekom troch identít. In: Atteliér, roč. 5, 2008, s. 12 - 13.
The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks. Bratislava : EnÚ SAV, 2006, s. 444.
Vzory originality (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. 16, 2006, č. 10, s. 12;
Kto je kto v SAV, Bratislava : SAV, 2000 a 2008
Aj na vedu treba mať široké srdce (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 27, s. 1 a 10;
Personálna bibliografia 1971 - 1992. In: Slovenské divadlo, roč. 41, 1993, č. 2, s. 201 - 220;
Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Bratislava : VEDA, 1989 a 1990.
zdroj: prof. PhDr. Miloš Mistrík DrSc., Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost