sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 21:00 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

prof.PhDr. Miloš Mistrík DrSc. ( 69 r.)

divadelný a masmediálny teoretik, spisovateľ, pedagóg, prekladateľ, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava a Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Kategória: spoločenské vedy

* 16.05.1953 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 69 r.

Vzdelanie

2009 – prof. (profesor) – Vysoká škola múzických umení
2003 – DrSc. (doktor vied o umení) – Slovenská akadémia vied, Bratislava
1998 – doc. (docent) – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
1984 – PhDr. (doktor filozofie) – Vysoká škola múzických umení
1984 – CSc. (kandidát vied o umení) – Vysoká škola múzických umení
1976 – Vysoká škola múzických umení, Bratislava

Študijné pobyty:

1990 - 1991, 2003 Francúzsko

Životopis

Odborná charakteristika:

Jeho vedecká a literárna činnosť sa člení na päť okruhov: dejiny slovenskej drámy a divadla, teória a dejiny európskeho herectva a réžie, umelecká tvorba, preklady z francúzštiny a mediálne analýzy. Pre jeho literárne a publicistické dielo je charakteristické spojenie slovenského pohľadu a vycibrenej štylistiky s inšpiráciou vo francúzskej kultúre a jej esprite a s racionálnym myslením a vyjadrovaním.

Pracoviská a významné funkcie:

od roku 2009 predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu
2005 - 2011 zvolený v NR SR za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu
2004, 2008 Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle, Paríž, hosťujúci profesor
od roku 2000 doteraz – Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, mimoriadny profesor
1998 - 2006 Akadémia umení, Banská Bystrica, hosťujúci profesor
1995 - 1997 Národné divadelné centrum, Bratislava
1994 - 1995 Slovenská televízia, Bratislava, programový riaditeľ
1990 - 1991 študijný pobyt vo Francúzsku (CNRS)
1990 - 2008 riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV
1980 - 1990 Umenovedný ústav SAV
od roku 1980 doteraz vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, Bratislava
1979 - 1993 časopis Slovenské divadlo – výkonný redaktor (1979 - 1986), hlavný redaktor (1987 - 1995)
1977 - 1979 interný vedecký ašpirant Vysokej školy múzických umení

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská teatrologická spoločnosť (predseda)
Association Internationale des Critiques de Théâtre, prezident slovenskej sekcie (1990 - 2003)
Vedecké kolégium SAV pre vedy o jazyku, literatúre a umeniach

Ocenenia:

2007 Cena Jana Chaladaja na festivale WROSTJA, Wroclaw za inscenáciu Dankine zázraky

2000, 2003, 2004, 2006 Prémie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenských vied za knihy Slovenské divadlo v 20. storočí, Slovenská absurdná dráma, Herecké techniky 20. storočia, Jacques Copeau a jeho Starý holubník

1995 Cena Literárneho fondu v oblasti divadelnej kritiky a teórie za knihu Kapitoly o hereckom umení.

Otec: prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc. (1921 - 2000), brat: prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.(1954 -), manželka: prof. RNDr. Jela Mistríková, CSc. rod. Kresáková (1953 -).

e-mail: milos.mistrik@savba.sk

Tvorba

Vedecké monografie:

Autor:

2006 MISTRÍK, Miloš: Jacques Copeau a jeho Starý holubník. Bratislava : STS vo vydavateľstve VEDA, 560 strán.
2003 MISTRÍK, Miloš: Herecké techniky 20. storočia. Bratislava : VEDA, 308 strán.
2003 MISTRÍK, Miloš: Aj dráma je len človek... Bratislava : Vydavateľstvo SSS, 152 strán.
2002 MISTRÍK, Miloš: Slovenská absurdná dráma. Bratislava : Veda, 256 strán.
1995 MISTRÍK, Miloš: Analýzy hereckej syntézy. Bratislava : Tália-press, 176 strán.
1994 MISTRÍK, Miloš: Kapitoly o hereckom umení. 1. vydanie – Bratislava : Tália-press, 208 strán; 2. rozšírené vydanie – Bratislava : Veda, 2005, 188 strán.
1992 MISTRÍK, Miloš: Sto slovenských hier. Bratislava : LITA, 152 strán.
1990 MISTRÍK, Miloš: Režisér Blaho Uhlár. Bratislava : ÚUKDD, 48 strán.

Autor a editor:

2008 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír – SOLÍK, Martin: Médiá, spoločnosť a mediálna fikcia. Trnava : UCM, 342 strán.
2007 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír – PETRANOVÁ, Dana: Mediálne kompetencie v informačnej spoločnosti. Trnava : UCM, 292 strán.
2006 MISTRÍK, Miloš – MAGÁL, Slavomír (ed.): Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : UCM, 284 strán.
2000 MISTRÍK, Miloš (ed.): Etické a estetické v slovenskej dramatike. Bratislava : Slovenská teatrologická spoločnosť, 88 strán.
1999 MISTRÍK, Miloš a kolektív (ed.): Slovenské divadlo v 20. storočí. Bratislava : Veda, 545 strán.
1999 MISTRÍK, Miloš (ed.): Duchovný rozmer slovenského divadla a drámy. Bratislava : KDF SAV a MK SR, 94 strán.
1996 MISTRÍK, Miloš (ed.): Théâtre slovaque. Bratislava : NDC, 96 strán.
1994 MISTRÍK, Miloš – Jaborník, Ján (ed.): Divadlo na korze (1968 - 1971). Bratislava : Tália-press, 232 strán.
1992 MISTRÍK, Miloš (ed.): Režisér Miloš Pietor. Bratislava : Tália-press, 152 strán.

Umelecká literatúra:

2006 MISTRÍK, Miloš – TRNÍK, Peter – OĽHA, Matúš: Dankine zázraky, monodráma uvedená 10. 12. 2006 v Divadle a.ha. Bratislava, réžia Matúš Oľha
2002 MISTRÍK, Miloš: Taormina, poviedky. Bratislava : T.R.I. Médium, 160 strán.
1995 MISTRÍK, Miloš: Ži v Paríži, eseje. Bratislava : Smena, strán 160.

Preklady z francúzštiny:

Georges Banu: Divadlo alebo Naplnený okamih. Bratislava : Tália-press, 1998.

O osobnosti:

Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava, Martin : LIC, SNK, 2008, s. 329;
Žijem na pol úväzku v Paríži. In: Woman magazín, apríl 2008, s. 118 - 120.
Som človekom troch identít. In: Atteliér, roč. 5, 2008, s. 12 - 13.
The Encyclopaedia of Slovakia and the Slovaks. Bratislava : EnÚ SAV, 2006, s. 444.
Vzory originality (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. 16, 2006, č. 10, s. 12;
Kto je kto v SAV, Bratislava : SAV, 2000 a 2008
Aj na vedu treba mať široké srdce (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 27, s. 1 a 10;
Personálna bibliografia 1971 - 1992. In: Slovenské divadlo, roč. 41, 1993, č. 2, s. 201 - 220;
Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Bratislava : VEDA, 1989 a 1990.
zdroj: prof. PhDr. Miloš Mistrík DrSc., Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost