sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:07 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Miloslav Duchoň DrSc. ( 90 r.)

matematik, Matematický ústav SAV

Kategória: prírodné vedy

* 21.08.1932 Veltěž-Praha

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 90 r.

 

všeobecné informácie

 e-mail: duchon@mat.savba.sk
 

 

vzdelanie a pôsobenie

1957 -
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (matematika)
1964 -
Študijné pobyty (ZSSR)
od r. 1998
Matematický ústav SAV (poverený vedením)
od r. 1961
Matematický ústav SAV
1961
Vysoká škola poľnohospodárska Nitra

 

tvorba

Publikácia:

1967 Malá encyklopédia matematiky (spoluautor)

1978 Malá encyklopéida matematiky (spoluautor)

1981 Malá encyklopédia matematiky (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 75

Vedecká výchova: 4

Medzinárodné projekty: 4

 

Ocenenia:

Strieborná čestná plaketa SAV D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách
Zlatá čestná plaketa SAV J. Hronca za zásluhy v matematických vedách

 

ostatné informácie

Jednota slovenských matematikov a fyzikov

 

iné infomácie

Tenzorové súčiny a harmonická analýza vektorových mier a funkcií, teória vektorových momentov
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 26.07.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost