sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 12:54 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

Miroslav Dudík ()

huslista, spevák, organizátor hudobného folklórneho života na Slovensku

Kategória: hudba

* Myjava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

 

všeobecné informácie

Miroslav Dudík - vo folklórnom svete uznávaný huslista, spevák, upravovateľ ľudových piesní a organizátor hudobného folklórneho života na Slovensku. Pochádza z hudobníckej rodiny. Jeho dedo – legendárny myjavský primáš Samko Dudík už na prelome 19. a 20. storočia šíril do sveta dobré meno slovenského ľudového interpretačného umenia. M. Dudík vyštudoval Konzervatórium v Bratislave u prof. Aladára Móžiho a Vysokú školu múzických umení  v Bratislave v husľovej triede prof. Anny Höllblingovej. Niekoľko rokov primášoval ľudové hudby v bratislavských folklórnych súboroch Gymnik a Lúčnica, štyri roky zbieral skúsenosti ako člen Orchestra opery SND /1972-1976/ a už vyše tridsať rokov dáva svoje schopnosti do služieb Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave /1976/. Najskôr ako jeho koncertný majster a zakladajúci člen a od r. 1989 vo funkcii umeleckého vedúceho.  Miroslav Dudík v dobrom slova zmysle ovplyvnil a umelecky usmernil množstvo výborných hudobníkov, ktorí dnes pôsobia v najvýznamnejších slovenských hudobných telesách a do hudobného života postupne uvádzal speváčky a spevákov, ktorí sa natrvalo zapísali do sŕdc milovníkov ľudových piesní. Je častým hosťom domácich a zahraničných folklórnych festivalov a spolupracuje s  hudobnými telesami v zahraničí – s Orchestrami ľudových nástrojov v Kyjeve, Novom Sade, v Brne/BROLN, Ondráš/, s ľudovými hudbami -  Martina Hrbáča, Jury Petru, Olšava, Břeclavan, Strážničan, OLINA Hodonín, Moravia, Vonica...a tiež s mnohými slovenskými telesami. V súčasnosti M. Dudík externe pôsobí v Slovenskom rozhlase.  S OĽuN  SRo /od r. 2004 externým rozhlasovým telesom/ pravidelne realizuje nahrávky verejných  koncertov. Sólisticky účinkuje s klaviristom a hudobným skladateľom Igorom Bázlikom.

 

vzdelanie a pôsobenie

od 1976
vyše tridsať rokov dáva svoje schopnosti do služieb Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave /1976/. Najskôr ako jeho koncertný majster a zakladajúci člen a od r. 1989 vo funkcii umeleckého vedúceho.

 

Ocenenia:

S týmto telesom získal viacero prvenstiev a ocenení na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok „Prix de Musigue Folklorigue de Radio Bratislava“
„Zlatý erb“ vydavateľstva Opus za CD „Primášova pieseň“
„Cenu Slovenského hudobného fondu“ za interpretáciu skladby „Za horami“ na medzinárodnej súťaži magnetofónových rozhlasových nahrávok
„Cena Sveta Stračinu“, sólisticky nahral a viedol 1001 štúdiových nahrávok, 637 nahrávok verejných koncertov, ktoré Slovenský rozhlas zaradil do svojho vysielania.
e držiteľom Ceny Pavla Tonkoviča za rok 1999,
Ceny SOZA za najúspešnejšiu skladbu v oblasti folklórnej hudby za r. 2003– „Muzikanti, kemu hráte“ a mnohých ďalších odborných, rezortných a hudobných ocenení.

 

ostatné informácie

1972-1976
člen Orchestra opery SND
zdroj: www.dudikmusic.110mb.com; www.zahorak.sk; foto: internet
posledná aktualizácia 10.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost