sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 22:26 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli PhD. ( 75 r.)

slovenský filozof, prekladateľ, profesor Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, novinári

* 07.09.1947 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 75 r.

Vzdelanie

1966 - 1971 Filozofická fakulta Univerzita Komenského; filozofia a história
1981 študijný pobyt na Sorbone, Paríž, Francúzsko

Vedecké hodnosti:

1979 CSc., FFUK
1981 PhDr., FFUK
1984 Docent, FFUK
1997 Profesor, Univerzita Komenského

Životopis

Miroslav Marcelli študoval filozofiu a dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1971 tu pracuje na Katedre filozofie, v súčasnosti ako profesor dejín filozofie. Prednáša dejiny klasickej filozofie a semiotiku. Okrem toho prednáša na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Paríž, Oxford, Viedeň a i.) V roku 1991 pôsobil ako hosťujúci profesor na univerzite B. Pascala v Clermont-Ferrand, v roku 1997 na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2005 prednáša semiotiku na Fakulte humanitných štúdií, UK Praha. Sústreďuje sa na problematiku dejín klasickej a súčasnej filozofie, semiotiky a teórie argumentácie. Je šéfredaktorom časopisu Anthropos. V roku 2006 mu prezident Francúzskej republiky udelil titul Rytier Rádu čestnej légie.

Prierez kariéry:

2005 - doteraz Fakulta humanitních studii, UK Praha, Katedra elektronická kultúra a sémiotika, vedúci katedry
1971 - doteraz člen Katedry filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK
1998 - 2005 prodekan FFUK pre zahraničné styky
1989 - 1997 vedúci katedry
1997 hosťujúci profesor na Masarykovej univerzite v Brne, ČR.
1996 Visiting Fellow, Magdalen College (Oxford, UK)
1991/1992 hosťujúci docent, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand,
Francúzsko
1987 - 1989 prorektor Univerzity Komenského

Najvýznamnejšie projekty:

VEGA 1992 - 1994 Filozofické aspekty problematiky znaku, diskurzu a komunikácie. Vedúci projektu
1994 - 1996 Stellung and Perspektiven der Philosophie in der Lehre and Forshcung unter Berücksichtung österreichischer Erfahrungen. Grant Rakúskeho ministerstva pre vedu a výskum spolu s Inštitútom filozofie Viedenskej univerzity; vedúci spolu s E. Waldschützom a K. Dethloffom (Vieden, Inštitút filozofie).
VEGA 1995 - 1997 Filozofické a semiologické aspekty komunikácie. Vedúci projektu.
VEGA 2001 - 2003 Komunikačné, axiologické a pragmatické aspekty jazykov. Vedúci projektu.

Zahraničný vedecký projekt:

Od roku 2003 Images des corps. Účastníci: François Soulages, Université Paris 8, Athens School of Fine Arts, Universidad de Sevilla.

Člen učených spoločností a akadémií vied:

1992 - 1996 Slovenské filozofické združenie, člen výboru
1992 - 2002 Vedecká rada pri Filozofickom ústave SAV, člen
1995 - doteraz člen Vedeckej rady FIF UK
1996 - 2003 Vedecká rada FF Prešovskej univerzity, člen
1997 - doteraz Slovenská akademická spoločnosť
1998 SOK v odbore systematická filozofia, predseda
2001 - 2003 European Science Foundation, Social Sciences, reprezentant SR
2002 - 2005 Vedecká rada SAV, člen
2003 - doteraz Vedecká rada Fakulty sociálnych vied, UK, člen
2003 - doteraz Vedecká rada filmovej a televíznej fakulty VŠMU, člen
2007 - doteraz Vedecká rada, Fakulta humanitních studii, UK Praha, člen

Pôsobenie v redakciách časopisov:

1989 - 1993 Slovenské pohľady
1993 - 1994 Text
1995 - 1997 Limes Europae
1990 - doteraz Filozofia
1996 - doteraz Filosofický časopis (Praha)
2005 - doteraz Anthropos, časopis, šéfredaktor

Ocenenia:

1990 prémia vydavateľstva Smena za dielo Znovuobjavenie času

2002 prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2001 v kategórii spoločenských vied, za prácu Príklad Barthes, udelená Literárnym fondom

2006 vyznamenanie Rytier Rádu čestnej légie, udelil prezident Francúzskej republiky

Tvorba

Monografie:

Marcelli, Miroslav: Znovuobjavenie času. Smena, Bratislava, 1989, 168 s.

Marcelli, Miroslav: Michel Foucault alebo stať sa iným. Archa, Bratislava, 1995, 135 s.

Marcelli, Miroslav: Príklad Barthes. Bratislava, Kalligram, 2001.

Marcelli, Miroslav: Foucault avagy mássá lenni. Bratislava, Kalligram, 2006.

Marcelli, Miroslav: Filozofi v meste. Kalligram, Bratislava, 2008.

Monografie (spoluautor) :

Marcelli, M. – Paštéka, M.: Oravské záznamy. LCA, Bratislava, 2002.

Marcelli, Miroslav – Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava, Kalligram, 2002.

Marcelli, Miroslav: Roland Barthes: od zgodovine k sistemu, od sistema k besedilu. Ljubljana, Apokalipsa, 2003.

Miroslav Marcelli je autorom viac ako 70 odborných článkov publikovaných u nás a v zahraničí (ČR, Rakúsko, Španielsko, Chorvátsko, Maďarsko).
Pravidelne prispieva do kultúrno-spoločenských časopisov. Je organizátorom stretnutí a seminárov s rakúskymi a francúzskymi filozofmi. Prekladá z francúzštiny, angličtiny a nemčiny, preložil práce J. Piageta, M. Foucaulta a J. Deleuza a i.
zdroj: Filozofická fakutla, UK

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost