sk  |  en
Sobota | 31.10.2020, 05:32 | meniny: Aurélia; zajtra: Denis, Denisa
  • | Deň reformácie

    Svetový deň reformácie je spomienka na deň kedy agustiánsky mních Martin Luter pribil na dvere kostola vo Witteburgu svojich '95 téz' tiež známych ako 'Výpovede proti odpustkom'. Podstatou reformácie bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi.

  • | Svetový deň sporenia

    Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku.

  • | Svetový týždeň detí

    1. november - 7. november. Medzinárodná spoločnosť priateľstva a dobrej vôle - ISFGW.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli PhD. ( 73 r.)

slovenský filozof, prekladateľ, profesor Katedry filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, novinári

* 07.09.1947 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

1966 - 1971 Filozofická fakulta Univerzita Komenského; filozofia a história
1981 študijný pobyt na Sorbone, Paríž, Francúzsko

Vedecké hodnosti:

1979 CSc., FFUK
1981 PhDr., FFUK
1984 Docent, FFUK
1997 Profesor, Univerzita Komenského

Životopis

Miroslav Marcelli študoval filozofiu a dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1971 tu pracuje na Katedre filozofie, v súčasnosti ako profesor dejín filozofie. Prednáša dejiny klasickej filozofie a semiotiku. Okrem toho prednáša na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval viaceré študijné a výskumné pobyty v zahraničí (Paríž, Oxford, Viedeň a i.) V roku 1991 pôsobil ako hosťujúci profesor na univerzite B. Pascala v Clermont-Ferrand, v roku 1997 na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2005 prednáša semiotiku na Fakulte humanitných štúdií, UK Praha. Sústreďuje sa na problematiku dejín klasickej a súčasnej filozofie, semiotiky a teórie argumentácie. Je šéfredaktorom časopisu Anthropos. V roku 2006 mu prezident Francúzskej republiky udelil titul Rytier Rádu čestnej légie.

Prierez kariéry:

2005 - doteraz Fakulta humanitních studii, UK Praha, Katedra elektronická kultúra a sémiotika, vedúci katedry
1971 - doteraz člen Katedry filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK
1998 - 2005 prodekan FFUK pre zahraničné styky
1989 - 1997 vedúci katedry
1997 hosťujúci profesor na Masarykovej univerzite v Brne, ČR.
1996 Visiting Fellow, Magdalen College (Oxford, UK)
1991/1992 hosťujúci docent, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand,
Francúzsko
1987 - 1989 prorektor Univerzity Komenského

Najvýznamnejšie projekty:

VEGA 1992 - 1994 Filozofické aspekty problematiky znaku, diskurzu a komunikácie. Vedúci projektu
1994 - 1996 Stellung and Perspektiven der Philosophie in der Lehre and Forshcung unter Berücksichtung österreichischer Erfahrungen. Grant Rakúskeho ministerstva pre vedu a výskum spolu s Inštitútom filozofie Viedenskej univerzity; vedúci spolu s E. Waldschützom a K. Dethloffom (Vieden, Inštitút filozofie).
VEGA 1995 - 1997 Filozofické a semiologické aspekty komunikácie. Vedúci projektu.
VEGA 2001 - 2003 Komunikačné, axiologické a pragmatické aspekty jazykov. Vedúci projektu.

Zahraničný vedecký projekt:

Od roku 2003 Images des corps. Účastníci: François Soulages, Université Paris 8, Athens School of Fine Arts, Universidad de Sevilla.

Člen učených spoločností a akadémií vied:

1992 - 1996 Slovenské filozofické združenie, člen výboru
1992 - 2002 Vedecká rada pri Filozofickom ústave SAV, člen
1995 - doteraz člen Vedeckej rady FIF UK
1996 - 2003 Vedecká rada FF Prešovskej univerzity, člen
1997 - doteraz Slovenská akademická spoločnosť
1998 SOK v odbore systematická filozofia, predseda
2001 - 2003 European Science Foundation, Social Sciences, reprezentant SR
2002 - 2005 Vedecká rada SAV, člen
2003 - doteraz Vedecká rada Fakulty sociálnych vied, UK, člen
2003 - doteraz Vedecká rada filmovej a televíznej fakulty VŠMU, člen
2007 - doteraz Vedecká rada, Fakulta humanitních studii, UK Praha, člen

Pôsobenie v redakciách časopisov:

1989 - 1993 Slovenské pohľady
1993 - 1994 Text
1995 - 1997 Limes Europae
1990 - doteraz Filozofia
1996 - doteraz Filosofický časopis (Praha)
2005 - doteraz Anthropos, časopis, šéfredaktor

Ocenenia:

1990 prémia vydavateľstva Smena za dielo Znovuobjavenie času

2002 prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2001 v kategórii spoločenských vied, za prácu Príklad Barthes, udelená Literárnym fondom

2006 vyznamenanie Rytier Rádu čestnej légie, udelil prezident Francúzskej republiky

Tvorba

Monografie:

Marcelli, Miroslav: Znovuobjavenie času. Smena, Bratislava, 1989, 168 s.

Marcelli, Miroslav: Michel Foucault alebo stať sa iným. Archa, Bratislava, 1995, 135 s.

Marcelli, Miroslav: Príklad Barthes. Bratislava, Kalligram, 2001.

Marcelli, Miroslav: Foucault avagy mássá lenni. Bratislava, Kalligram, 2006.

Marcelli, Miroslav: Filozofi v meste. Kalligram, Bratislava, 2008.

Monografie (spoluautor) :

Marcelli, M. – Paštéka, M.: Oravské záznamy. LCA, Bratislava, 2002.

Marcelli, Miroslav – Petříček, Miroslav: Dublety. Bratislava, Kalligram, 2002.

Marcelli, Miroslav: Roland Barthes: od zgodovine k sistemu, od sistema k besedilu. Ljubljana, Apokalipsa, 2003.

Miroslav Marcelli je autorom viac ako 70 odborných článkov publikovaných u nás a v zahraničí (ČR, Rakúsko, Španielsko, Chorvátsko, Maďarsko).
Pravidelne prispieva do kultúrno-spoločenských časopisov. Je organizátorom stretnutí a seminárov s rakúskymi a francúzskymi filozofmi. Prekladá z francúzštiny, angličtiny a nemčiny, preložil práce J. Piageta, M. Foucaulta a J. Deleuza a i.
zdroj: Filozofická fakutla, UK

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost