sk  |  en
Utorok | 20.11.2018, 20:22 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Móric Beňovský ( 39 r.)

cestovateľ, dobrodruh, spisovateľ, vojak, ampansakabé – kráľ na Madagaskare

Kategória:

* 20.09.1746 Vrbové

† 23.05.1786 Mauretánia, Madagaskar

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 232 r.

jubileum od narodenia 272 r.

Životopis

Pochádzal zo šľachtického rodu pôvodne z Beňova. Jeho otec bol plukovníkom a matka (po druhý raz vydatá) vdovou po generálovi.
Detstvo strávil vo Vrbovom, pred r. 1764 vstúpil do cisárskej armády. Ako vojak slúžil na Spiši, od r. 1768 ako rotmajster v poľskom pluku Radziwillovom a Pulawského. Po zajatí (za účasť v boji Poliakov proti Rusku) ho internovali v Kazani. Odtiaľ utiekol do Petrohradu a pri pokuse uniknúť na holandskej lodi ho jej kapitán vydal cárskej polícii.

R. 1770 bol odsúdený do vyhnanstva na Kamčatku. Už o rok v pevnosti Boľšoreck zorganizoval vzburu väzňov. Vzbúrenci zabili veliteľa pevnosti, zmocnili sa lode Sv. Peter a odplavili sa do portugalskej kolónie Macao. Tam nadviazal styky s Francúzmi. Krátko po príchode do Francúzska ho poverili vejensko-obchodnou misiou na Madagaskare. Velil 21 dôstojníkom a 237 vojakom a námorníkom. Zlé prírodné podmienky a súperenie s predstaviteľmi iných spoločností mu sťažovali založenie obchodnej faktórie. Zblížil sa s náčelníkmi domorodých kmeňov a tí ho 1.10.1776 na planine Mahevelou vyhlásili za ampansakabého – kráľa Madagaskaru.

R. 1777 sa vrátil do Francúzska, aby získal novú pomoc, najmä aby doplnil stav posádky. Francúzsky kráľ Ľudovít XV. mu udelil hodnosť brigadiera, ale zamietol jeho plány na kolonizáciu Madagaskaru. R. 1778 sa vrátil do monarchie, zdržiaval sa v Beckovskej Vieske a vo Viedni, prijali ho aj naspäť do cisárskej armády a povýšili na grófa. V tom období vypracoval projekt námorného obchodu z Komárna do Rijeky, ktorý však panovnícky dvor neschválil. Preto šiel hľadať priaznivcov do USA, čo bolo výsledkom jeho parížskej známosti s americkým vyslancom Benjaminom Franklinom. Jeho ponuku na kolonizáciu Madagaskaru Kongres odmietol a až r. 1784 sa mu podarilo vytvoriť obchodnú spoločnosti so sídlom v Baltimore.

Beňovský nepatril ku kolonizátorom, ktorí chceli len vypáliť rybník a obohatiť sa na zotročovaní domáceho ľudu. Túžil sa stať vodcom, ale na základe dohôd s domorodcami. Snažil sa ich presvedčiť, že ich dokáže lepšie ochrániť pred otrokármi. Vedel síce, že obchodovaniu s ľuďmi zabrániť nedokáže, snažil sa však tomuto problému čeliť a obchodníkom miesto domorodcov ponúkal suroviny. Nechcel, aby malgašský ľud zotročovali."
Za tieto jeho vlastnosti a činy si ho v októbri
1776 domorodí vodcovia a kmeňoví králi zvolili za svojho „ampanjakabé“ – kráľa kráľov.
S napoleonskou čapicou
A spomínajú naňho dodnes, hoci kráľov, ktorí sa na čele jednotlivých kmeňov vystriedalo, nebolo málo. „Boli sme prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že o Móricovi Beňovskom sa tam dodnes učia deti v školách. ...“

Tvorba

Dielo
Napísal Pamäti z ciest, ktoré z francúzštiny preložil do angličtiny a vydal člen anglickej vedeckej spoločnosti J. H. Magellan, potomok rovnomenného portugalského moreplavca. Vyšli v mnohých prekladoch. Po francúzsky písaný rukopisný originál je dnes uložený v British Museum v Londýne.

Zaujímavosti
Jedna z ulíc Tananarive na Madagaskare nesie meno M. Beňovského, hrdinu malgašského ľudu.
zdroj: Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin 1997, www.vrbove.sk, Spracovala M. Remiašová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost