sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 06:01 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Naďa Rappensbergerová - Jankovičová ( 85 r.)

výtvarníčka

Kategória: výtvarné umenie

* 24.01.1936 Kokava nad Rimavicou

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie vodnár

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 85 r.

Vzdelanie

1953 gymnázium v Banskej Štiavnici
1956 – 1962 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Životopis

Naďa Rappensbergerová-Jankovičová po absolvovaní gymnázia v Banskej Štiavnici, študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka. Za štyri absolventské cykly získala I. cenu.
V roku 1969 viedla skupinu Graphic Art, ktorá každoročne do roku 1971 vystavovala v Galérii Cypriána Majerníka (marec 1969, september 1970, 1971) a v roku1972 vo Florencii a Vicenze.
Naďa Rappensbergerová-Jankovičová sa vo svojej tvorbe predstavila aj ako spisovateľka, keď jej v roku 1978 vyšla novela Jediné ráno,za ktorú získala cenu v súťaži k Roku ženy.
Maliarkinu tvorbu počas jednotlivých období mapovali aj knižné publikácie, či televízne dokumenty. V roku 1989 vyšla monografia s názvom Naďa Rappensbergerová. Grafika-ilustrácie, ktorú napísal Karol Vlk, v roku 2000 to bola monografia z vydavateľstva Juga. Slovenská televízia uviedla dva dokumentárne filmy Naďa Rappensbergerová. Rovnováha na vlásku (2001) a Nada Rappensbergerová. Príbehy lásky (2003).
Od absolvovania vysokej školy autorka žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa najmä voľnej grafike a ilustrácii - doteraz mala takmer 60 samostatných výstav na Slovensku a v zahraničí, ilustrovala viac než 200 kníh.
Svojimi litografiami výrazne zasiahla do utvárania podôb slovenskej grafiky, ilustráciami a exlibrismi ovplyvnila formovanie slovenskej knižnej tvorby. V námetoch sa Naďa Rappensbergerová vracia k romantizmu histórie i k romantizmu detstva a mladosti.
V jej dielach sa nachádza všetko, čo oslovuje túžbu po kráse, magickosti a tajomstvom opradených príbehoch. So stredovekými hradmi a ich éterickými bielymi paniami, s postavami našej, antickej i severskej mytológie, so zašifrovanými symbolmi a hádankami ľudových rozprávok a povestí.
Jej obrazy obsahujú aj istú dávku humoru, ako i triezveho pohľadu na mnohotvárnosť života. Tvoria ich najmä príbehy o láske a ľudských snoch.
V oblasti grafiky sa autorka zameriava sa predovšetkým na voľnú grafickú tvorbu (litografia), knižnú ilustráciu a exlibris.
O jej tvorbe je 431 bibliografických záznamov v periodickej tlači (podrobnejšie v publikácii Naďa Rappensbergerová - Jankovičová, Brastislava, Juga 2006).

Ocenenia:

1964 II. cena v československej prehliadke pre Medzinárodnú výstavu knižného umenia v Lipsku za ilustrácie ku knihe M. Šolochova Osud človeka
1964 odmena v súťaži k 20. výročiu SNP za cyklus V horách
1971 I. cena Juana Seda Perisa Mancheta na medzinárodnej výstave exlibrisu v Barcelone
1981 Zlatá medaila Slovenského zväzu žien
1987 Cena A. Zápotockého, v Prahe

Tvorba

Individuálne výstavy
(výber)

1963 Galéria Mladej tvorby, Bratislava
1966 Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1967 Redakcia Kultúrneho života, Bratislava
1969 Galéria hl. mesta, Primaciálny palác, Bratislava
1971 Galerija Grafički kabinet (Galéria Grafický kabinet) - Belehrad (Srbsko a Čierna Hora)
1972 Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1975 Dom knihy, Bratislava
1975 Muzej na sovremenata umetnost (Múzeum moderného umenia), Skopje (Macedónsko)
1975 Gradska galerija (Mestská galéria), Bitolj (Macedónsko)
1975 Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
1977 Divadlo O. Stibora, Olomouc (Česko) Oblastní galérie výtvarného umení, Gottwaldov (Zlín, Česko)
1979 Župná knižnica, Szeged (Madarsko)
1980 Výstavná sieň Ladislava Novomeského, Bratislava
1983 Galerie Fronta, Praha
1984 Galéria Hlavného mesta SSR Bratislavy, Galéria umenia, Nové Zámky
1986 Oblastná galéria M. A. Bazovského, Trenčín
1988 Dom slovenskej kultúry, Praha
1988 Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava
1991 Galéria ARPEX, Bratislava
1993 Mestská knižnica, Bratislava
1993 Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica
1994 Novohradská galéria, Lučenec
1994 Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica
1995 Galéria Klasik, Žilina
1996 Mestská Galéria, Rimavská Sobota
1997 Galéria Pallas, Levice
1998 Galéria ARDAN, Bratislava
1998 Múzeum Ľudovíta Štúra, Modra
1998 Galéria Rubigall, Banská Štiavnica
1999 Galéria M. Šternovej, Trenčín
2000 D + Gallery, Praha
2000 Galéria na námestí, Topoľčany
2001 Galéria "T" Komárno
2001 Galéria Velvet, Bojnice
2002 Nitrianska galéria, Nitra
2002 Arias & Vanda, Merum, Modra
2003 Galéria Klasik, Žilina
2004 Akademické libresso, Bratislava
2005 Prezidentský palác – Salla Terena, Bratislava
2006 Pálffyho palác, Zámocká ulica, Bratislava
zdroj: Foto: internet

vyjadrite sympatie

poradie

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost