sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 14:39 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Nora Baráthová ( 78 r.)

spisovateľka, historička

Kategória: spisovatelia

* 07.06.1944 Kežmarok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie blíženci

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 78 r.

Vzdelanie

Jedenásťročná stredná škola, Kežmarok
Filozofická fakulta, odbor slovenský jazyk - história, Prešov

Životopis

Spisovateľka Nora Baráthová sa narodila v Kežmarku v rodine inžiniera. Vzdelanie získavala v rodnom meste, maturovala na Jedenásťočnej strednej škole a neskôr vyštudovala filozofickú fakultu v Prešove, kde si vybrala slovenský jazyk a dejepis.
Od roku 1965 pracuje ako historička v Mestskom múzeu v Kežmarku. Okrem toho sa venuje literárnej tvorbe a aj spoločenskému životu v meste - je poslankyňou mestského zastupiteľstva v Kežmarku.
Tvorba spisovateľky je ovplyvnená historickými udalosťami v jej rodisku. V roku 1967 vyšiel jej debut, ktorým bol román Ad revidendum. Autorka v ňom spomína na posledný školský rok pred maturitou, zobrazuje mladých ľudí vstupujpcich do života. Historický román Muž, ktorý kráčal za smrťou sa odohráva v Kežmarku na konci 17. a začiatku 18. storočia. Autorka čerpala z čias protihabsburského povstania Františka II. Rákociho. V roku 1976 vyšlo Nore Baráthovej prozaické dielo pre mládež Snívať zakázané. Historický román Aj zradcom sa odpúšťa je z roku 1980. O rok neskôr vydala ďalší román s historickou tematikou. V diele Nepokojné mesto rozvíja dobrodružné udalosti z bojov slobodného kráľovského mesta Kežmarok s majiteľmi hradu Tóókóólyovcami. Autorka v ňom detailne vystihla dobové reálie, zvyky a spôsob života.
Život gymnazistov približuje autorka v románe pre mládež Najlepšia trieda z roku 1983. Románom Plavovlasé hviezdy zaplnila Nora Baráthová medzeru v slovenskej literatúre v oblasti pôvodných diel zo života stredoškolskej mládeže. Román je sondou do priestorov neprístupných pre mnohých dospelých, do aktuálnych životných pocitov a problémov súčasnej mladej generácie.
Próza Študent približuje slovenského spisovateľa P. O. Hviezdoslava v jeho mladých rokoch.
Povesti o Vysokých Tatrách sústredila spisovateľka do diela Hviezdy nad Tatrami. Osudy dospievajúceho dievčaťa vyrozprávala autorka v komornej novielke Päť dní pre náhodu z roku 1996.

Tvorba

Próza pre dospelých:

1975 Muž, ktorý kráčal za smrťou
1980 Aj zradcom sa odpúšťa
1981 Nepokojné mesto
1995 Hviezdy nad Tatrami
1990 Nad Kežmarkom veje vietor
1996 Tak sme žili
1996 Tri vianočné príbehy

Próza pre mládež:

1967 Ad revidendum
1976 Snívať zakázané
1983 Najlepšia trieda
1991 Študent
1991 Plavovlasé hviezdy
1996 Päť dní pre náhodu

Historické práce:

1989 Kežmarský hrad
1994 Kežmarok a jeho evanjelické umelecko-historické pamiatky
1997 Svedkovia ťažkých dôb
zdroj: www.books.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost