sk  |  en
Nedeľa | 02.10.2022, 17:11 | meniny: Levoslav; zajtra: Stela
  • | Medzinárodný deň bez násilia

    Medzinárodný deň bez násilia bol vyhlásený OSN v roku 2007. V tento deň roku 1869 sa narodil Mahátma Gándhí, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie a stratégie nenásilia, nenásilného odporu. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie, porozumenia a nenásilia.

  • | Svetový deň hospodárskych zvierat

    Svetový deň hospodárskych zvierat bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby.

  • | Svetový deň úsmevu

    Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

doplňte alebo opravte informácie

Mgr. Oľga Danglová CSc. ( 81 r.)

etnologička, Ústav etnológie SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 24.09.1941 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie váhy

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 81 r.

Vzdelanie

1967 Filozofická fakulta UK Bratislava

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1992-1995 Ústav etnológie SAV (predsedníčka vedeckej rady)

Najdôležitejšie výsledky:

Ľudová výtvarná kultúra. Vidiek v procese modernizácie a globalizácie.

Členstvo vo vedecých organizáciách:

European Association of Social Anthropologists
International Organization of Folk Art Association
Slovenská nurodopisná spoločnosť pri SAV

Ocenenia:

2002 Cena SAV za vedecko-výskumné dielo. Udelená za monografiu Dekor a symbol

e-mail: uetdan@klemens.savba.sk

Tvorba

Monografie:

2006 Slovenský vidiek. Bariéry a perspektívy rozvoja.
2005 Vidiek v procese transformácie. Olga Danglová a kol.
2002 Dekor a symbol. Ľudová dekoratívna tradícia v európskom kontexte
1998 Folk art. In: European contexts of folk culture
1992 Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska (spoluautorka)
1990 Etnografický atlas Slovenska (spoluautorka)

Časopisecké publikácie: 55

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 1
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost