sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 20:24 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

prof. JUDr. Oľga Ovečková DrSc. ( 83 r.)

právnička, Ústav štátu a práva SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 05.03.1939 Slovensko, Prešov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 83 r.

Vzdelanie

1961 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1991 Juhoafrická republika
1987 Nemecko
1986 Kuba
1978, 1981, 1990 Poľsko
1968, 1979 ZSSR

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Legislatívna rada vlády SR
Predsedníctvo SAV, 1990-1992 podpredsedníčka
Katedra obchodného, hodpodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty UK Bratislava
Ústav štátu a práva SAV, 1988-1995 riaditeľka, od 1992 predsedníčka vedeckej rady, od roku 1995 členka vedeckej rady

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Učená spoločnosť SAV
Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku a spoločnosti

Ocenenia:

2003 Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
2001 Zlatá medaila Univerzity J. A. Komenského v Bratislave
1994 Strieborná medaila SAV
1989 Strieborná plaketa Františka Palackého za zásluhy o rozvoj spoločenských vied
1989 Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

e-mail: usapovec@klemens.savba.sk

Tvorba

Monografie:

1996 Obchodný zákonník - komentár
1994 Slovník obchodného práva
1983 Zodpovednosť v hospodárskom práve
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost