sk  |  en
Streda | 19.05.2021, 05:42 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Oľga Pecháňová CSc. ( 58 r.)

biochemička, riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 13.11.1962 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie škorpión

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 58 r.

Vzdelanie

1986 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1995 získala vedeckú hodnosť CSc. na Lekárskej fakulte UK v Bratislave po obhájení práce Včasné odpovede myokardu a cievnej steny na hemodynamické preťaženie.

2006 jej udelili vedeckú hodnosť DrSc. za doktorskú dizertačnú prácu Úloha oxidu dusnatého v experimentálnej hypertenzii v ÚNPF SAV.

Študijné pobyty:
2001 Nemecko
1999 Fínsko
1995 Japonsko
1994 Francúzsko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, od 1997 vedecká sekretárka,
od 1.apríla 2007 riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Biochemicko-funkčné rozpracovanie nového modelu experimentálnej hypertenzie, tzv. NO-deficitnej a analýza vplyvu niekoľkých nových fyziologicky účinných látok na vývoj a regresiu NO-deficitnej hypertenzie a hypertrofie srdca.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Society for Heart Research
International Society for Hypertension
Česká hypertenziologická společnost
Slovenská lekárska spoločnosť

Ocenenia:

2007
Cena literárneho fondu za rok 2006, prémia za vedeckú a odbornú literatúru,
kategória biologické a lekárske vedy (Mgr. Iveta Bernátová, CSc., RNDr. František Kristek, CSc., Doc. MUDr. Jozef Török, CSc. , RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. (Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV) za Mechanizmy regulácie krvného tlaku a ich poruchy, UK)

e-mail: pechan@unpf.savba.sk

Tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 100 / 1

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 3
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost