sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:46 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Oľga Pietruchová ( 60 r.)

bývalá predsedníčka združenia Možnosť voľby, výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, pôsobí v oblasti ženských práv

Kategória: tretí sektor

* 20.11.1962 Slovensko, Lučenec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie škorpión

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 60 r.

Vzdelanie

Po absolvovaní Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci pokračovala v štúdiu na Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (terajšia STU) v Bratislave. Špecializáciou sa stala analytická a fyzikálna chémia. Vysokú školu absolvovala s červeným diplomom a rektorským vyznamenaním za mimoriadne dobrý prospech. V súčasnosti študuje vo Viedni na Rose Mayreder College odbor rodový výskum a feministická politika.

Životopis

Po ukončení štúdia žila Oľga Pietruchová 10 rokov v Nemecku (bývalej NSR), kde pracovala vo svojom odbore ako chemická analytička. Neskôr sa venovala marketingu a sprostredkovaniu nehnuteľností vo vlastnej realitnej kancelárii.

V roku 1995 sa vrátila na Slovensko, do Bratislavy, kde doteraz žije. Po návrate na Slovensko podnikala vo vlastnej firme v oblasti predaja chemických a ekologických prístrojov, kde sa dostala k tematike žien a podnikania. Postupne sa stále viac venovala ženským právam a dnes je to jej hlavná činnosť.

Bola jednou z iniciátoriek Iniciatívy za možnosť voľby, ktorá vznikla z podnetu ženských a ľudskoprávnych MVO ako reakcia na pokus KDH o novelizáciu Ústavy SR s cieľom zákazu interrupcií. V máji 2001 sa stala predsedníčkou občianskeho združenia Možnosť voľby, ktoré pokračuje v obhajobe ženských práv nielen v oblasti reprodukčných práv, ale aj v oblasti rovnosti príležitostí a eliminácie násilia páchaného na ženách. Od júna 2004 pôsobí ako výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo (SPR, www.rodicovstvo.sk). Dobrovoľne pôsobí aj v občianskom združení Možnosť voľby. Po založení Ženskej loby Slovenska bola zvolená za predsedníčku a členku výboru European Women´s Lobby so sídlom v Bruseli.

Svoje názory a postoje publikuje v mnohých slovenských periodikách, najmä v SME a Feminet.

Ako sama hovorí: "Tematiku domáceho násilia a násilia páchaného na ženách považujem za tabuizovanú a podceňovanú, a čo je horšie, dokonca spoločnosťou tolerovanú. Preto bolo a je snahou ženských MVO zviditeľniť problematiku domáceho násilia kampaňou Piata žena, ktorá prebiehala od novembra 2001 do februára 2002."

Oľga Pietruchová bola koordinátorkou tejto kampane, na ktorej základe vzniklo aj občianske združenie. Po založení občianskeho združenia Piata žena bola Oľga Pietruchová zvolená za jednu z jeho troch štatutárnych zástupkýň a koordinovala druhý ročník kampane Piata žena.

Okrem toho je členkou poradného výboru Open Society Institute (USA) pre násilie páchané na ženách.

Má dve dcéry, a jedného syna, manžel Juraj Mesík pracuje momentálne vo Svetovej banke vo Washingtone.
zdroj: Oľga Pietruchová, www.olga.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost