sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 05:42 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Ondrej Štefanko ( 58 r.)

spisovateľ

Kategória: spisovatelia

* 18.03.1949 Temešvár

† 20.02.2008

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie byvol

jubileum od úmrtia 13 r.

jubileum od narodenia 72 r.

Životopis

Ondrej Štefanko sa narodil 18. marca 1949 v Temešvári. Maturoval na slovenskom lýceu v Nadlaku, potom absolvoval štúdium fyziky a chémie.

Od roku 1974 pôsobil ako predseda Literárneho krúžku Ivana Kraska v Nadlaku a zároveň vedúci vydavateľstva, neskôr súbežne vykonával funkciu predsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, bol predsedom Únie slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí (1993–1996) a od roku 1990 bol šéfredaktorom časopisu Naše snahy. Pôsobil aj ako prvý podpredseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

Ondrej Štefanko vstúpil do literatúry ako básnik v roku 1977 básnickou zbierkou Dva hlasy. Potom nasledovali ďalšie pozoruhodné básnické diela Stojím pred domom, Rozpaky, Reptajúca pokora, próza pre deti Desať strelených rozprávok a mnohé iné. Výsledkom jeho hlbokého záujmu o slovenské literárne dianie a systematického štúdia slovenskej literatúry je antológia Putovanie do zasľúbenej zeme, ktorá vyšla v roku 1997.
zdroj: www.uszz.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost