sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 06:28 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Oto Strauch DrSc. ( 79 r.)

matematik, Matematický ústav SAV

Kategória: prírodné vedy

* 15.05.1943 Slovensko, Pezinok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 79 r.

 

všeobecné informácie

 e-mail: strauch@mat.savba.sk
 

 

vzdelanie a pôsobenie

2002 -
(DrSc.)
1971 -
(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
2000 -
Študijné pobyty (Francúzsko)
Matematický ústav SAV
Matematicko - fyzikálna fakulta UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

 

tvorba

2005 O.Strauch - S.Porubsky: Distribution of Sequences: A Sampler, vyd. Peter Lang

Časopisecké publikácie:31

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 1

 

Ocenenia:

Čestná plaketa SAV J. Hronca za zásluhy v matematických vedách

 

ostatné informácie

American Mathematical Society
Jednota slovenských matematikov a fyzikov

 

iné infomácie

Teória postupností nového typu, tzv. rovnomerne rýchlych postupností, ktoré vyhovujú Daffin-Schaefferovej hypotéze. Nový kvadratický momentový problém a nová metóda riešenia, ktorá vedie k novým kritériám pre rozdelenie postupností. Všeobecná teória diskrepancií postupností. Spojenie viacrozmerného momentového problému s diskrepanciou a jeho prevedenie na funkcionálne rovnice pre nový tzp tzv. kopozitívnych funkcií. Nová metóda hľadania distribučných funkcií. Nová teória funkcií zachovávajúca rovnomerné rozdelenie.
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 17.08.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost