sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 20:40 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Oto Strauch DrSc. ( 77 r.)

matematik, Matematický ústav SAV

Kategória: prírodné vedy

* 15.05.1943 Slovensko, Pezinok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 77 r.

 

všeobecné informácie

 e-mail: strauch@mat.savba.sk
 

 

vzdelanie a pôsobenie

2002 -
(DrSc.)
1971 -
(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
2000 -
Študijné pobyty (Francúzsko)
Matematický ústav SAV
Matematicko - fyzikálna fakulta UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

 

tvorba

2005 O.Strauch - S.Porubsky: Distribution of Sequences: A Sampler, vyd. Peter Lang

Časopisecké publikácie:31

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 1

 

Ocenenia:

Čestná plaketa SAV J. Hronca za zásluhy v matematických vedách

 

ostatné informácie

American Mathematical Society
Jednota slovenských matematikov a fyzikov

 

iné infomácie

Teória postupností nového typu, tzv. rovnomerne rýchlych postupností, ktoré vyhovujú Daffin-Schaefferovej hypotéze. Nový kvadratický momentový problém a nová metóda riešenia, ktorá vedie k novým kritériám pre rozdelenie postupností. Všeobecná teória diskrepancií postupností. Spojenie viacrozmerného momentového problému s diskrepanciou a jeho prevedenie na funkcionálne rovnice pre nový tzp tzv. kopozitívnych funkcií. Nová metóda hľadania distribučných funkcií. Nová teória funkcií zachovávajúca rovnomerné rozdelenie.
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 17.08.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost