sk  |  en
Streda | 17.07.2019, 12:35 | meniny: Bohuslav; zajtra: Kamila
  • | Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR - pamätný deň

    Deň 17. júl 1992 sa stal významným dňom v novodobých dejinách Slovenska. Prijatie Deklarácie o Zvrchovanosti SR, ako významný krok k naplneniu sebaurčenia slovenského národa, si každý rok pripomíname zapálením vatier. Prvá Vatra zvrchovanosti bola zapálená na Kremnických baniach. Odvtedy uplynulo 15 rokov, a dnes sa môže s istotou povedať, že to bol významný štátnický krok, ktorý viedok k vzniku vlastného štátu – Slovenskej republiky.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Oto Strauch DrSc. ( 76 r.)

matematik, Matematický ústav SAV

Kategória: prírodné vedy

* 15.05.1943 Slovensko, Pezinok

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 76 r.

 

všeobecné informácie

 e-mail: strauch@mat.savba.sk
 

 

vzdelanie a pôsobenie

2002 -
(DrSc.)
1971 -
(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
2000 -
Študijné pobyty (Francúzsko)
Matematický ústav SAV
Matematicko - fyzikálna fakulta UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

 

tvorba

2005 O.Strauch - S.Porubsky: Distribution of Sequences: A Sampler, vyd. Peter Lang

Časopisecké publikácie:31

Vedecká výchova: 1

Medzinárodné projekty: 1

 

Ocenenia:

Čestná plaketa SAV J. Hronca za zásluhy v matematických vedách

 

ostatné informácie

American Mathematical Society
Jednota slovenských matematikov a fyzikov

 

iné infomácie

Teória postupností nového typu, tzv. rovnomerne rýchlych postupností, ktoré vyhovujú Daffin-Schaefferovej hypotéze. Nový kvadratický momentový problém a nová metóda riešenia, ktorá vedie k novým kritériám pre rozdelenie postupností. Všeobecná teória diskrepancií postupností. Spojenie viacrozmerného momentového problému s diskrepanciou a jeho prevedenie na funkcionálne rovnice pre nový tzp tzv. kopozitívnych funkcií. Nová metóda hľadania distribučných funkcií. Nová teória funkcií zachovávajúca rovnomerné rozdelenie.
zdroj: Slovenská akadémia vied
posledná aktualizácia 17.08.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost