sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 18:02 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. arch. Pavel Bakonyi ( 67 r.)

primátor mesta Želiezovce

Kategória: regióny

* 01.01.1952 Želiezovce

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 67 r.

Vzdelanie

stredná všeobecnovzdelávacia škola, Želiezovce
1970 - 1976 Stavebná fakulta SVŠT, odbor architektúra, Bratislava

Životopis

Pavel Bakonyi sa narodil 1. januára 1952 v Želiezovciach ako druhý syn otca Pavla, rádiomechanika, maďarskej národnosti a matky Márie, učiteľky materskej škôlky, slovenskej národnosti. Po dvoch rokoch maďarskej a siedmich rokoch slovenskej základnej školy absolvoval strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Želiezovciach.
Stavebnú fakultu odbor architektúry SVŠT Bratislava absolvoval v rokoch 1970 – 1976. Už pred nástupom základnej vojenskej služby v júni 1976 začal pracovať v Stavoprojekte Trnava.
V ateliéri 04 projektoval individuálnu občiansku vybavenosť, bytovú výstavbu, kultúrne, športové a administratívne budovy. V rámci malého urbanizmu (Urbanistická štúdia a ÚPN – Z) sa Pavel Bakonyi venoval príprave komplexnej bytovej výstavby v Modre a Senici.
Koncom roka 1980 začal pracovať v Hutnom projekte Bratislava. Neskôr vyhral vnútropodnikovú súťaž na Dom kultúry Hlohovec, ktorý bol súčasťou výstavby Drôtovne, v centrálnej mestskej zóne Hlohovca. Tento projektoval až do jeho otvorenia v roku 1988, vrátane exteriérov, interiérov a výtvarného dotvorenia. V roku 1982 sa stalo stredisko Hlohovec súčasťou Elektroprojekty Praha, kde Pavel Bakonyi dostal možnosť pracovať na Genereloch priemyselných závodov, na výskume a vývoji stavebných sústav pre elektrotechnický priemysel. Vo funkcii hlavného inžiniera projektov skončil toto obdobie v roku 1985, kedy bol povolaný na post hlavného architekta mesta Hlohovec.
Prebiehajúca vzbura Hlohovčanov proti návrhu zbúrania 200 rodinných domov v práve spracovávanom územnom pláne mesta posunula Pavla Bakonyiho rovnými nohami do hier veľkého urbanizmu. Vo funkcii hlavného architekta Hlohovca pôsobil v rokoch 1990 – 1999 už nie ako zamestnanec mesta, ale popri aktívnom projektovaní v slobodnom povolaní neskôr ako autorizovaný architekt vo vlastnom ateliéri ARTEA.
V roku 1991 sa Pavlovi Bakonyimu podarilo presadiť založenie digitalizovaného informačného systému územia Hlohovca. Tri roky pôsobil s trnavskými kolegami v združení MARIANUM, ktoré okrem iného projektovalo rekonštrukciu niekoľkých národných kultúrnych pamiatok hlavne pre potreby cirkvi.
V rokoch 1994 –2001 sa pričinil o vývoj, spustenie výroby a realizáciu stavieb z termooceľových konštrukcií na Slovensku.
Po ovdovení v roku 1999 sa Pavel Bakonyi vrátil do rodných Želiezoviec, kde pôsobí vo svojom ateliéri dodnes. Pri svojej činnosti spolupracuje so širokým okruhom kolegov všetkých potrebných profesií. Väčšinou ide o bývalých spolupracovníkov, vybraných a osvedčených odborníkov.
Od roku 1992 pracuje na počítačoch v prostredí ArchiCAD.
zdroj: www.zeliezovce.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost