sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 09:35 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

Mgr. Pavel Balžanka ( 46 r.)

bývalý primátor mesta Banská Štiavnica

Kategória: regióny

* 02.02.1976

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 46 r.

Vzdelanie

1994 - 1999 Filozofická fakulta UKF, Nitra
október 2002 TU, Zvolen, externý doktorand na Katedre spoločenských vied

Ďalšie vzdelanie:

- 05/2002 absolvent certifikovaného tréningu na vedenie organizácie
- 06/2005 absolvent certifikovaného tréningu zameraného na manažment zmeny, konflikt manažment a manažment času
- absolvent niekoľkých tréningov a sociálno-psychologických výcvikovov zameraných na mäkké zručnosti a prácu s médiami

Životopis

Mgr. Pavol Balžanka je primátorom mesta Banská Štiavnica.
V minulosti pôsobil ako riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici a tiež ako riaditeľ Okresného úradu práce v tomto meste. Ako odborný asistent na Katedre spoločenských vied Fakulty ekológie a environmentalistiky pôsobil v roku 2001. V rokoch 2000 - 2003 bol vedúcim Centra výchovnej a psychologickej prevencie v Banskej Štiavnici.
Pavol Balžanka je členom Rady pre spoluprácu s miestnou samosprávou pri BBSK a predsedeom Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky.

Kvalifikácie a predchádzajúce zamestnania:

od 08/1999
- psychológ v PPP a CVPP v Banskej Štiavnici
od 09/2000 do 04/2003
- vedúci Centra výchovnej a psychologickej prevencie v Banskej Štiavnici
od 09/2001
- odborný asistent na KSV FEE TU vo Zvolene, predmety: sociológia, filozofia, estetické aspekty vzťahu človeka k prírode
11/1997, 04/2000, 11/2000, 11/2001, 10/2002
- medzinárodný supervisor OBSE v BiH a Kosove
od 05/2003 do 12/2003
- riaditeľ Okresného úradu práce v Banskej Štiavnici
od 1/2004 do 12/2006
- riaditeľ UPSVaR so sídlom v Banskej Štiavnici

Členstvo v organizáciách v minulosti:

- práca v Expertnej komisii programu EÚ Mládež - mobilita - hodnotiteľ
- člen rady riaditeľov generálneho riaditeľa ÚPSVR
- člen Krajskej expertnej skupiny Ľudské zdroje pri Úrade BBSK
- člen internacionálneho partnerstva pri EVBB zameraného na vzdelávanie a trh práce

Aktuálne členstvo v organizáciách:

- člen Rady pre spoluprácu s miestnou samosprávou pri BBSK
- predseda Združenia historických miest a obcí SR

Tvorba

Pavol Balžanka je autorom a realizátorom niekoľkých sociálno-psychologických výcvikov zameraných na tímovú prácu, komunikáciu, motiváciu, prevenciu patologických javov a sociálne zručnosti.

Je tiež autorom niekoľkých odborných článkov a metodických listov.

Je participantom niekoľkých medzinárodných podujatí a EU Training Seminars for Accession and Candidate Countries v zahraničí organizovaných Europaischer Verband Beruflicher Bildungstrager, World Association of Public Employment Services, FAS, VDAB, Jobcentreplus, AMS, CWI, EBG.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost