sk  |  en
Nedeľa | 14.08.2022, 19:56 | meniny: Mojmír; zajtra: Marcela

doplňte alebo opravte informácie

Pavel Dvořák ( 85 r.)

historik, prozaik, publicista, autor literatúry faktu, scenárista

Kategória: spisovatelia

* 13.05.1937 Česko, Praha

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 85 r.

Vzdelanie

1944 - 1955 Jedenásťročná stredná škola, Bratislava
1955 - 1960 filozofická fakulta, štúdium histórie, Bratislava

Životopis

Narodil v rodine českého technického úradníka, ktorý sa presťahoval na Slovensko. Literárnu dráhu začal prózami. Poviedky začal publikovať v časopise Mladá tvorba, neskôr sa venoval publicistike v novinách a časopisoch. V 60. rokoch napísal seriály zo staršej slovenskej a ruskej histórie a tiež z histórie vzniku Česko-Slovenska, ktoré vznikali z aktuálnych potrieb. Spájal v nich popularizáciu vedeckého výskumu, najmä v archeológii, s reportážou a konfrontáciou súčasných i minulých postojov. Dominantnou témou sa stala história. Vytvoril však aj seriály z oblasti populárnej hudby.

Patrí k najvýznamnejším autorom formujúcim žáner literatúry faktu na Slovensku. Významnou mierou sa zaslúžil o popularizáciu slovenských dejín a prezentáciu historického diania na konkrétnych ľudských osudoch a dramatických udalostiach, kontinuitu osídlenia a jednotlivých kultúr na území Slovenska od praveku do konca 13. storočia, čo vyústilo do vydania štvorzväzkových dejín.

Pre jeho tvorbu je tiež charakteristické, že zložitú a dávno zabudnutú sféru najstarších dejín našej krajiny vie ľahko a pre čitateľa príťažlivo podať bez toho, že by unavoval výpočtom suchých čísel či tabuľkami štatistík.

Literárne aktivity dopĺňajú aj jeho vydavateľská a editorská činnosť - po prvý raz vydané Kroniky stredovekého Slovenska, Legendy stredovekého Slovenska, Kronika anonymného notára kráľa Bela (ku ktorej napísal úvod), či kniha Poctivá obec budmerická Jána Tibenského (I. 1996, II. 1998).

Je aj autorom literárnych predlôh k televíznym a rozhlasovým umelecko-náučným reláciám z najstarších období histórie nášho územia a mnohých publicistických seriálov z dejín Slovenska.

Pôsobenie:

1960 - 1968 redaktor v denníku Práca
1968 - 1971 redaktor v časopise Výber
1971 - 1974 redaktor v hudobnom vydavateľstve Opus
1974 - 1976 publicista v slobodnom povolaní
1976 - 1979 študijný pobyt v Historickom ústave SAV, Bratislava
1980 - 1983 študijný pobyt v Archeologickom ústave SAV, Nitra
1984 - 1990 redaktor časopisu Československý voják
1990 redaktor denníka Národná obroda
1991 založil a vedie vydavateľstvo RAK, Budmerice (zameriava sa najmä na historizujúcu literatúru faktu, prezentovanie prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov, memoárovú literatúru a pod.)
Žije v Budmericiach.

Ocenenia:

1994 Cena SAV za popularizáciu vedy
1994, 2000 Medzinárodná Cena Egona Ervína Kischa
2001 Cena Pražského knižného veľtrhu za Krvavú grófku, najkrajšiu knihu ilustrovanú fotografiami
2002 Cena za najkrajšiu knihu roka 2001, udelená nemeckou komisiou UNESCO v spolupráci s nadáciou Stiftung Buchkunst na knižnom veľtrhu v Lipsku za Kroniku anonymného notára kráľa Bela (Gesta Hungarorum), na vydaní ktorej sa podieľal historik Vincent Múcska (kniha bola ako jediná vybratá spomedzi 749 titulov z 31 krajín celého sveta)
2002 Cena Ministerstva kultúry SR – Najkrajšie knihy Slovenska 2002 - za knihu Stopy dávnej minulosti 1. – Slovensko v praveku
2007 Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky

Tvorba

Literatúra faktu:

1967 Máte radi Matušku? (s Petrom Brázdom; seriál zo sveta populárnej hudby) 1968 Ľudia roku 1968 (s Petrom Brázdom; krátko po vyjdení zošrotované)
1969 Svet nahoty (krátko po vyjdení zošrotované)
1975 Odkryté dejiny I. Dávnoveké Slovensko
1977 Odkryté dejiny II. Staré Slovensko
1978 Odkryté dejiny III. Praveká Bratislava
1980 Odkryté dejiny IV. Prví ľudia v Československu
1983 Lovci mamutov a tí druhí
1985 Zázrak obilného zrnka
1992 Svedectvo pohľadníc (spolu s Ladislavom Ševcom)
1993 Podivný barón
1993 Zlatá kniha Bratislavy
1993 Kto zabil Viliama Žingora?
1999 Krvavá grófka (spolu s Karolom Kállayom)
2002 Stopy dávnej minulosti 1 / Slovensko v praveku
2003 Stopy dávnej minulosti 2 / Slovensko v staroveku
2004 Stopy dávnej minulosti 3 / Zrod národa
2005 Stopy dávnej minulosti 4 / Slovensko v Uhorskom kráľovstve
2006 Pictoria - Najstaršie dejiny Slovenska v reči obrazov

Próza:

1983 Hriešnikov návrat
1998 Farby kaki (prečo som sa nestal spisovateľom)

Školské učebnice:

2001 Dejepis 1: Od praveku k staroveku, spol. P. Valachovič
2001 Dejepis 2: Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku, spol. I. Mrva, V. Kratochvíl

Scenáristika - Televízne cykly:

1982 - 1988 Múzeum života (20 dielov)
2000 Stopy dávnej minulosti (podnes 56 dielov)
2000 Putovanie stáročiami (podnes 10 dielov)

Rozhlasová tvorba:

1992 - 1997 Príbehy z vitrín

Literatúra pre deti:

1969 Poď sa so mnou hrať
1992 Môj prvý atlas (spolu s Ivanom Schurmannom)

Preložené diela:

1969 Poď sa so mnou hrať (po česky, maďarsky, lužickosrbsky)
1980 Prví ľudia v Československu (po česky)
1993 Podivný barón (po nemecky)

Monografie a štúdie o autorovi:

Mikula, V.: Slovník slovenských spisovateľov, 2000.
Jurčo, M.: Paradoxný svet literatúry faktu. Banská Bystrica 2000.
Maťovčík, A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, 2001.
Sliacky, O.: Slovenskí spisovatelia pre deti A – L, Bibiana 2 – 3/2003.
zdroj: Zdroj: Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Encyklopédia súčasných spisovateľov na Slovensku; Maťovčík A.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Slovenská národná knižnica 2001; spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 15.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost