sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 23:34 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

doc. JUDr. Pavel Kandráč CSc. ( 81 r.)

Verejný ochranca práv

Kategória: spoločenské vedy, súdnictvo

* 30.09.1941 Slovensko, Prešov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 81 r.

Vzdelanie

II. OSŠ Prešov
I. JSŠ Prešov - maturita
Právnická fakulta UK Bratislava
Špecializované štúdium pedagogiky VŠ
Vysokoškolský učiteľ - docent, riadny profesor na International Academy of Sciences and Arts Fribourg – Moskva – Budapešť

Životopis

Pôsobil ako prodekan Právnickej Fakulty UK v Bratislave (do 1990), vedúci jej Katedry trestného práva (do 1995), ako dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (do 2002), vedúci jej Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie (do 2002); je riadnym profesorom na International Academy of Sciences and Arts Fribourg – Moskva – Budapešť. Vykonával mandát poslanca NR SR (1998 – 2002).

Od 19. marca 2002 vykonáva funkciu verejného ochrancu práv. Odborne sa venuje problematike kriminality, delikvencie a inej protispoločenskej činnosti, jej prevencii, ochrane práv občanov, sudcovskej nezávislosti, ochrane a upevňovaniu občianskeho spolužitia.

30.1. 2007 bol znovuzvolený za verejného ochrancu práv.

Pôsobenie
právnik NF SR (1971-72)
prodekan a prvý prodekan PF UK Bratislava (do 1990)
vedúci Katedry trestného práva PF UK Bratislava (do 1995)
dekan PrF UMB Banská Bystrica (do 2002)
vedúci Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a penológie PrF UMB Banská Bystrica (do 2002)
poslanec NR SR (1998 - 2002)

Vedecké a odborné komisie a inštitúcie
predseda rigoróznej komisie PF UK Bratislava
predseda komisie pre záverečné skúšky (do 2002)
garant doktorandského štúdia - trestné právo PF UK (do 1995)
člen komisie pre obhajoby kandidátskych a doktorských prác PF UK Bratislava
predseda Vedeckej rady PrF UMB Banská Bystrica (do 2002)
člen Vedeckej rady PF UK Bratislava
člen Vedeckej rady PF UPJŠ Košice (do 2002)
predseda Slovenskej kriminologickej spoločnosti pri SAV
člen kolégia ministra vnútra SR (1996)
člen Rady vlády SR pre prevenciu trestnej a inej protispoločenskej činnosti (1996)
člen Slovenskej advokátskej komory (spočíva členstvo)
člen Pedagogickej rady Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov rezortu MS SR (do 1989)
člen odborovej komisie Vedeckého kolégia vied o štáte a práve ČSAV (do 1989)

Tvorba

Je autorom monografií, vysokoškolských učebníc a statí z daných oblastí.

Publikačná činnosť
autor a spoluautor 3 monografií, 7 vysokoškolských učebníc a učebných textov, množstva pôvodných vedeckých publikácií, odborných článkov, prednášok, expertíz, recenzií, anotácií a posudkov venovaná problematike kriminality, delikvencie a inej protispoločenskej činnosti, jej prevencii, ochrane práv občanov, sudcovskej nezávislosti, ochrane a upevňovaniu občianskeho spolužitia, spôsobu života, ochrane mieru a pod.

Odborná prax
38 rokov
zdroj: www.vop.gov.sk/vop/, spracovala Monika Remiášová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost