sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 05:01 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Pavel Langer DrSc. ( 93 r.)

patofyziológia endokrinného systému, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Kategória: medicína

* 25.05.1929

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 93 r.

Vzdelanie

1953 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:

1972,1984 Institute of Endcorinology, Gunma University, Maebashi, Japan
1964, 1975, 1975 Department of Medicine, Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1980 - 1982, 1990 - 1992, 2002 - 2004 odborný redaktor a zostavovateľ troch vydaní postgraduálnych učebníc všeobecnej a klinickej endokrinológie
od r. 1966 výkonný a striedavo aj hlavný redaktor medzinárodného časopisu Endocrinologia Experimentalis (od r. 1992 premenovaného na Endocrine Regulations)
od r. 1954 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, rôzne funkcie

Najdôležitejšie výsledky:

Objasnenie chemických predstaviteľov strumigénnej aktivity rastlinnej potravy.
Krátkodobé zmeny funkcie osi hypofýza-štítna žľaza, metabolizmus hormónov štítnej žľazy v pečeni, epidemiológia porúch štítnej žľazy na Slovensku .
Objasnenie vzťahov medzi znečistením organochlórovanmi polutantami na východnom Slovensku a zmenami ukazovateľov funkcie štítnej žľazy.

Medzinárodné projekty:

2003 - 2005 Zapojený do riešenia projektu „SPEECD“ (Slovakia PCB exposures and early
childhood development (project NIH, USA – hlavné pracovisko: University of California at Davis, Davis, CA, USA (Prof.Dr. Irva Hertz-Piccioto )).
2001 - 2004 Koordinátor WP4 projektu „PCBRISK“ v rámci 5.- rámcového programu

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská endokrinologická spoločnosť (predtým vedecký sekretár 8 rokov)
European Thyroid Association (člen komisie pre endemickú strumu v Európe 1983-1985)
bývalý člen American Thyroid Association

Ocenenia:

- Štátna cena
- viaceré ceny SAV, Literárneho fondu a predsedníctva Slov. lekárskej spoločnosti
- ocenením je aj funkcia vice-prezidenta International Thyroid Conference, Boston, USA, 1975

e-mail: pavel.langer@savba.sk

Tvorba

Monografie:

1984 Langer P. : Úvod do biokybernetiky a teórie experimentu, VEDA, Bratislava
1977 Langer P., Greer M.A. : Antithyroid substances and naturally occurring goitrogens, Karger, Basel

Časopisecké publikácie a patenty: 204 / 0 (113 v karentovaných časopisoch)

Vedecká výchova: 4 ašpiranti
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost