sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 23:17 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Pavol Duhaj DrSc. ( 85 r.)

fyzik a metalurg

Kategória: prírodné vedy

* 14.03.1923 Krásna Ves, okr. Trenčín

† 24.10.2008

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 14 r.

jubileum od narodenia 99 r.

Vzdelanie

Životopis

Ing. Pavol Duhaj, DrSc. - fyzik a metalurg, narodil sa v malej dedinke Krásna Ves neďaleko Trenčína, a v Trenčíne absolvoval základnú aj strednú školu. Počas Slovenského národného povstania sa zapojil do boja proti fašizmu ako príslušník partizánskej jednotky. Po skončení druhej svetovej vojny si dokončil stredoškolské vzdelanie a získal inžiniersky titul na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Bratislave, kde niekoľko rokov aj učil.

Svoju vedeckú kariéru začal úspešne na Ústave fyziky kovov Slovenskej akadémie vied a napríklad jeho práca o vzniku - fázy v austenitických oceliach z roku 1968 je dodnes citovaná. Rok 1968 - 1969 strávil v Sheffielde vo výskumnom ústave „British Iron and Steel Association“. Po návrate do normalizujúceho sa Československa sa mu podarilo zamestnať v Slovenskej akadémii vied na Fyzikálnom ústave v Bratislave.

Svoj talent naplno rozvinul začiatkom 70 - tych rokov minulého storočia, keď sa začal venovať vývoju technológií prípravy a výskumu fyzikálnych vlastostí úplne novej triedy kovových materiálov známych ako „kovové sklá“ (kovové amorfné materiály). Skupinka mladých vedeckých pracovníkov, ktorých dokázal nadchnúť pre výskum v tejto oblasti sa rýchlo rozrástla na samostatný útvar - Oddelenie fyziky kovov FÚ SAV v Bratislave. Sústredil sa na vývoj technológie rýchleho ochladenia taveniny (rýchlosťou okolo milióna stupňov za sekundu) a v krátkom čase dokázal pripravovať pásky kovových skiel výnimočnej kvality. Vymyslel a s využitím svojej intuície, hlbokých znalostí konštrukčných materiálov a mimoriadneho konštruktérskeho citu aj realizoval rad prístrojov a zariadení na aplikáciu metódy veľmi rýchleho ochladenia taveniny. Pomocou tejto technológie pripravil materiály najrôznejšieho zloženia v tvare obyčajných i bimetalických pások. Technologické laboratórium, ktoré vybudoval na FÚ SAV dodnes funguje, produkuje materiály špičkovej kvality, ktoré sú skúmané po celom svete.

Ocenenia:

1982 cena SAV
1988 Štátna cena K. Gottwalda
2011 Čestné uznanie Vedec roka SR 2010 ( in memoriam)

Tvorba

Bol jedným z priekopníkov využívania elektrónovej mikroskopie a difrakcie na Slovensku, ako aj špičkovým odborníkom na štruktúru a fázové premeny v kovoch a zliatinách. Už v počiatkoch poznávania atomárnej štruktúry a lokálneho usporiadania v amorfných kovoch formuloval svoju predstavu o klastrovej štruktúre amorfných zliatin pripravených rýchlym ochladením. Táto predstava, ktorej správnosť je dnes potvrdzovaná vysokorozlišovacími metódami štruktúrnej analýzy a prvoprincípovými výpočtami, získala vo svete významný ohlas a prispela aj k pochopeniu vzniku nanokryštalickej štruktúry z amorfného stavu. Svojimi výsledkami v oblasti technológie prípravy amorfných kovových materiálov a v oblasti výskumu ich vlastností, predovšetkým fázových premien prispel k rozvoju tohoto odboru vo svetovom meradle.

Publikačná činnosť:

K výskumu kovových materiálov prispel širokou sériou odborných článkov. Celkovo publikoval takmer 500 originálnych vedeckých prác v najvýznamnejších vedeckých časopisoch. Jeho práce majú i v súčastnosti vysoký ohlas vo vedeckej komunite.


  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost