sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 12:01 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

Pavol Horov ( 61 r.)

básnik, prekladateľ

Kategória: spisovatelia

* 25.05.1914 Bánovce nad Ondavou

† 29.09.1975 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie tiger

jubileum od úmrtia 43 r.

jubileum od narodenia 104 r.

Vzdelanie

1934 - 1935 učiteľská akadémia, Bratislava
1926 - 1934 gymnázium, Michalovce
1921 - 1926 ľudová škola, Bánovce nad Ondavou a Moravany

Životopis

Ján Horov sa narodil v rodine maloroľníka. Publikovať začal v študentských časopisoch Lúč, Studentsky casopis a Svojeti. Od roku 1936 prispieval do Elánu a Slovenských smerov. Vo svojej tvorbe vychádzal z básnickej kultúry L. Novomeského, ale prijal aj niektoré postupy nadrealistickej tvorby. Básne obsahovali prírodné motívy, ale aj protesty proti vojne a fašistickému násiliu. Na vyjadrenie kritického postoja k vojne použil symboliku siahajúcu až do gréckej mytológie V období budovania socializmu spolu s ostatnými básnikmi pozdravil novú etapu spoločenského vývinu, a stvárňoval aj vnútorný svet človeka, jeho žiale a radosti.

Pokúšal sa aj o prózu. Počas vojnových rokov napísal román zo súčasnosti, z ktorého vyšli dve kapitoly v Slovenských pohľadoch. Majú črty jeho kritického prístupu k spoločensko-psychologickej realite. Okrem toho napísal rad fejtónov pre rozhlas a článkov pre tlač, v ktorých uplatnil svoje poetické skúsenosti.

Venoval sa prekladom poézie zo slovanských jazykov, a to z poľštiny (M. Jastrum, L. Staff), bulharčiny (E. Bagrjanova, B. Božilov), ruštiny. Preložil aj diela N. Hikmeta.

Pavol Horov, vlastným menom Pavol Horovčák, pri svojej tvorbe používal pseudonymy Ján Onda; Pavol Horov; Peha; Péhá; PeKa; P. H.; P. U. H.; P. U. Horov; Urban Čák; Urban Horov.

Pôsobenie:

1935 – 1938 učiteľ na ľudovej škole, Čaňa
1939 – 1944 učiteľ na meštianskej škole, Michalovce
1945 – 1948 vedúci slovesného odboru
1948 – 1951 riaditeľ Československého rozhlasu, Košice
1951 – 1952 šéfredaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ
1954 – 1963 riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ
1952 – 1954 tajomník Zväzu slovenských spisovateľov
1963 – 1964 pracovník Slovenského ústredia knižnej kultúry
1964 venoval sa iba literárnej práci

Ocenenia:

1964 zaslúžilý umelec
1973 národný umelec
1974 nositeľ Národnej ceny
1953 laureát štátnej ceny
1973 laureát štátnej ceny K. Gottwalda
1964 nositeľ bulharského Radu Cyrila a Metoda I. st.

Tvorba

Poézia:

1940 Zradné vody spodné
1942 Nioba matka naša
1944 Návraty
1947 Defilé
1952 Moje poludnie
1954 Slnce nad nami
1960 Vysoké letné nebe
1960 Balada o sne
1964 Baladická suita
1964 Šla tade žena
1964 Zemplínske variácie
1966 Koráby z Janova
1972 Ponorná rieka
1974 Večný plameň

Preklady:

1958 Náhodné stretnutia
1976 Láska, hlina, spev a čaša vína (Omar Chajjám; prebásnené štvorveršie)

Výbery:

1950 Básne
1960 Poézia
1964 Nioba
1964 Šla tade žena
1964 Zemplínske variácie
1976 Asonancie
1977 Z posledných

Súborné dielo:

1972 – 1973 Dielo I. - II.

Monografie a štúdie o autorovi:

Bžoch, J.: Básnické dielo Pavla Horova. Bratislava 1964.
Sedlák, I.: Pavol Horov – ponorný básnik. Martin 1990.
zdroj: Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost