sk  |  en
Streda | 27.05.2020, 11:55 | meniny: Iveta; zajtra: Viliam
  • | Deň bez mobilov

    iniciovaný v Českej republike v roku 2004

  • | Medzinárodný deň sklerózy multiplex

    Tento deň bol vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MFSM) a jej členovania v roku 2009 za účelom zvýšenia povedomia o chorobe skleróza multiplex. Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu.

  • | Medzinárodný športový vyzývací deň

    Medzinárodný športový vyzývací deň sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni.

doplňte alebo opravte informácie

Doc. PhDr. Pavol Rankov PhD. ( 55 r.)

spisovateľ

Kategória: spisovatelia

* 16.09.1964 Slovensko, Poprad

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 55 r.

Vzdelanie

gymnázium v Bratislave
1987 – 1990 Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor knihovníctvo a vedecké informácie
1994 - študijný pobyt, University College London
1997 - doktorand Filozofickej fakulty UK, odbor knižničná a informačná veda

Životopis

Pavol Rankov sa narodil v Poprade a ranné detstvo prežil vo Vysokých Tatrách. Od konca šesťdesiatych rokov žije v Bratislave. Stredoškolské vzdelanie získal na bratislavskom gymnáziu, potom sa rozhodol pre štúdium knihovedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokej školy pracoval rok ako metodik v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Od roku 1991 pracoval na rovnakej pozícii v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave.
Od roku 1993 pôsobí ako odborný asistent na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK.
V rokoch 1992 a 1993 pracoval na internom výskumnom projekte Model školskej knižnice ako informačno-mediálneho centra a v rokoch 1994 - 1996 sa venoval výskumnému projektu Research Support Scheme na Open Society Institute v Prahe.
Je autorom umeleckej prózy S odstupom času, ktorou debutoval na slovenskom knižnom trhu a za ktorú v roku 1995 získal cenu Ivana Kraska (Debut roka) a v roku 1997 bol ocenený medzinárodnou literárnou cenou Jeana Monneta.
Nasledovali mnohé poviedky, uverejnené v časopisoch Dotyky, Infoknihy, Rak, Kultúrny život, Nové slovo, Romboid, Slovenské pohľady, Tvorba T... Publikované boli aj v Čechách v literárnom časopise Host, ďalej v Poľsku (časopis Studio) a v maďarskom periodiku Kalligram, ktoré vychádza na Slovensku.
V roku 2001 vydal ďalšiu knihu My a oni/Oni a my a v roku 2004 knihu V tesnej blízkosti. V roku 2002 vydal knižnú publikáciu zo svojho odboru s názvom Masová komunikácia, masmédia a informačná spoločnosť a v roku 2006 to odborná publikácia Informačná spoločnosť – perspektívy, paradoxy, problémy.
Pavol Rankov patrí k najvýznamnejším súčasným spisovateľom mladšej strednej generácie.
Je dramaturgom niekoľkých televíznych dokumentov a publicistického cyklu Umenie 05, 06.
Žije a tvorí v Bratisave.

Ocenenia:

1995 cena Ivana Kraska
1997 cena Jeana Monneta
2001 cena denníka SME v literárnej súťaži Poviedka 2001

Tvorba

1995 S odstupom času
2001 My a oni / Oni a my
2004 V tesnej blízkosti
2008 Stalo sa 1. Septembra (alebo inokedy)

Odborné publikácie:
2002 Masová komunikácia, masmédia a informačná spoločnosť
2006 Informačná spoločnosť – perspektívy, paradoxy, problémy

Preložené diela:
Den Slovakista Novellen (1998 po švédsky)
Pontes `96 (1996 po anglicky)
zdroj: Foto: internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost