sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 19:02 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

Pavol Števček ( 70 r.)

spisovateľ, literárny vedec a kritik, politik

Kategória: spisovatelia, politici minulosti

* 25.06.1932 Vavrišovo (okr. Liptovský Mikuláš)

† 28.02.2003 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 18 r.

jubileum od narodenia 89 r.

Vzdelanie

1943 - 1951 stredná škola a obchodná akadémia, Humenné
- Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1968 doktorát filozofie

Životopis

Spisovateľ Pavol Števček sa narodil vo Vavrišove v roku 1932. Ľudovú školu navštevoval v Závadke, meštiansku školu v Humennom, kde v roku 1951 zmaturoval na Obchodnej akadémii. Vysokoškolské štúdium slovenského jazyka a literárnej vedy absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Počas vysokoškolského štúdia v rokoch 1955 - 1967 bol Pavol Števček redaktorom Kultúrneho života, v rokoch 1963 - 1964 jeho šéfredaktorom.
V rokoch 1967 - 1970 pracoval ako vedecký pracovník v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde v roku 1968 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied.
Pre publicistickú angažovanosť v obrodnom procese 1967 - 1970, najmä na stránkach Kultúrneho života, ho odsunuli do úzadia. Bol donútený opustiť vedecké pracovisko SAV a v rokoch 1970 - 1977 bol redaktorom vydavateľstva Obzor v Bratislave.
Po roku 1977 pôsobil v dokumentačných ústavoch pre umeleckú kritiku a divadlo v rezorte ministerstva kultúry, najskôr ako zástupca riaditeľa a od roku 1982 ako riaditeľ.
V rokoch 1991 - 1998 bol šéfredaktorom Literárneho týždenníka.
V roku 1998 ho zvolili za poslanca Národnej rady SR (za HZDS), kde pôsobil až do volieb roku 2002.
Odvtedy žil a tvoril v Bratislave ako literárny historik a publicista.

Zomrel v Bratislave 28. februára 2003.

Ocenenie:

2002 Pribinov kríž II. stupňa

Tvorba

1964 Nová slovenská literatúra - v češtine
1967 Návrat k literatúre
1971 Modifikácie - po vyjdení zošrotované
1978 Dotyky slova
1979 Súčasná slovenská literatúra - vyšlo aj v ruštine, španielčine, angličtine a francúzštine
1988 Kritické miniatúry
2002 Podľa vzoru človek
2002 Zápisy zápasov

Ako literárny historik sa zaoberal najmä novšou slovenskou literatúrou a historiograficky sústavne komentoval tvorbu A. Plávku, P. Horova, J. Kostru, V. Mihálika, M. Rúfusa, A. Bednára, P. Karvaša, A. Matušku, V. Mináča a iných.
zdroj: www.litcentrum.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost