sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 18:35 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

Peter Gregor ( 75 r.)

prozaik, dramatik, autor rozhlasových hier

Kategória: spisovatelia

* 27.02.1944 Slovensko, Prešov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 75 r.

Vzdelanie

1962 - 67 FF UK, odbor slovenčina-španielčina, Bratislava

Životopis

Narodil sa v úradníckej rodine. Literárny záujem prejavil v poézii, satirickej próze a krátkych humoristických útvaroch, najmä aforizmov (etudy) a v tvorbe rozhlasových hier. Z hľadiska druhovo-žánrového zamerania je jeho tvorba veľmi pestrá. Časopisecky publikoval niekoľko rokov, kým debutoval knižne. Na začiatku jeho umeleckej dráhy stojí lyrika a aj kultúrna verejnosť na Slovensku ho vníma predovšetkým ako básnika. Prvé verše uverejňoval od polovice 60. rokov 20. storočia v literárnych časopisoch Slovenské pohľady, Kultúrny život a Mladá tvorba. Venuje sa aj publicistike a humoristicko-satirickej próze. Humoristické poviedky, aforizmy a fejtóny publikoval v Roháči a rozhlase.

Patrí medzi najplodnejších a najúspešnejších slovenských autorov rozhlasových hier. Dominuje v nich zápas o slobodu indivídua, chápaný ako nikdy nezavŕšiteľný proces. Pozornosť sústreďuje aj na témy zo súčasnosti - citové problémy človeka, krízové situácie v medziľudských vzťahoch a otázky morálky. Námety čerpá aj z antiky. V jednotlivých príbehoch sa snaží ukázať aktuálny odkaz pre súčasníkov. Niektoré rozhlasové hry boli uvedené aj v nemeckom, srbskom a maďarskom jazyku.

Satirický tón, iróniu a miestami aj sarkazmus uplatnil vo vyše dvoch desiatkach rozhlasových dramatizácií diel klasickej i modernej literatúry, domácej i svetovej. V rozhlasových drámach, väčšinou s výrazným filozofickým podtextom, často ostro kritizoval súčasnú pokryteckú spoločnosť.

Aktívny je aj v rozhlasovej dramatizácii prozaických diel svetových i slovenských spisovateľov (Dostojevskij, London, Saint-Exupéry, Unamuno, Čapek, Kukučín a iní).

Prejavom intímnej lyriky, bazírujúcej na dramatickom, konfliktnom vzťahu muža a ženy, skepsou, iróniou, sebairóniou sarkazmom sa programovo vyčlenil nielen z prúdu tzv. socialistickej poézie, ale aj vtedy módnych trendov a prúdení. V ďalších zbierkach zaznievajú i motívy slobody jednotlivca, i polemiky s mocou, autoritou i autoritárstvom, humorný pohľad aj na veci tragické, avšak i dôraz na obrazné, nepriamočiare vyjadrovanie reality a pod.

Neduhy niekdajšieho režimu, ale aj negatívne javy tzv. novej spoločnosti zobrazil v humoreskách, satirách a aforizmoch. Vo veľkej miere využíva paradox.

Pôsobenie
1967 - 69 redaktor Československého rozhlasu, Bratislava
1970 - 71 redaktor Československej televízie, Bratislava
1971 - 83 redaktor časopisu Osvetová práca, Bratislava
Od roku 1983 je profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní
Žije v Bratislave.

Tvorba

Poézia
1968 Potreba visieť
1970 Nebeský policajt
1975 Rozhovor
1979 Delta
1989 Odniesť si oheň z horiaceho domu (zbierka pripravená roku 1982, ale z ideovo-politických dôvodov nemohla vyjsť)
1992 Zberateľ hodín
1993 Muž menom Jób
2004 Listy zo záhrady Eden

Rozhlasové hry
1979 Tá, ktorá zomiera posledná
1980 Prosím vás, inšpektor, nechajte ma zomrieť
1980 Šťastné kráľovstvo
1980 Záznam spred potopy
1982 Don Juan na sídlisku
1984 Krajina Liliput
1984 Odsúdenie Sokrata
1984 Polhodina pravdy
1985 Horúčka doktora Semmelweisa
1987 Potkan
1989 Muž menom Jób
1986 V ringu
1994 Čo si to narobil, Heraklés
1995 Tá, ktorá zomiera posledná
1996 Smrť v Aténach
1998 Interview

Próza
1998 Denník nebožtíka

Súborné knižné vydanie rozhlasových hier
2000 Smrť v Aténach a iné hry

Humoresky
1991 Malé maléry

Preložené diela
Básnické texty boli preložené do nemčiny, bulharčiny, poľštiny a maďarčiny. Publikované boli časopisecky a v antológiách slovenskej poézie. Po nemecky vyšli v antológii Weisse Nächte mit Hahn (Eine Anthologie der slowakischen Poesie des 20. Jahrhunderts, 1996), po bulharsky v antológii Malka zvezdna muzika (Antologija 101 slovaški stichotvorenija, 1996).

Monografie a štúdie o autorovi
Bžoch, J.: Pohyb v kruhu. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava 1990.
Bžoch, J.: Smrť ako téma i schéma, SME, 6. 12. 2001, s. 8.
Hochel, I. Dotyky, sondy, postoje, Nitra 2003, s. 42 – 48.

Ocenenia
1987 Hlavná cena a Cena mesta Piešťany za dielo Potkan
1991 Cena mesta Piešťany za dielo Horúčka doktora Semmelweisa
zdroj: Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Encyklopédia súčasných spisovateľov Slovenska - www.books.sk, Vydavatelstvo FORMAT; www.litcentrum.sk; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost