sk  |  en
Nedeľa | 19.05.2019, 17:11 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Peter Kopčanský CSc. ( 63 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 02.12.1955 Zakamenné

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 63 r.

Vzdelanie

1980 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Študijné pobyty:
1996 Anglicko
1983 ZSSR

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej fyziky SAV (od 1991 riaditeľ)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Najdôležitejšie výsledky:

Vysvetlenie vzrastu elektrického odporu amorfných kovov po ožiarení neutrónmi pomocou Zimannovej teórie.
Teórie magnetoviskozity magnetických kvapalín.
Vytvorenie štruktúr magnetických dier v magnetických kvapalinách.
Teória elektrického a magnetického Frederiksonovho prechodu vo feronematickách.
Naviazanie biologicky aktívnych látok na magnetické kvapaliny.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Vedecké kolégiu SAV pre matematiku, fyziky a informatiku
Vedecká rada PF UPJŠ

e-mail: kopcan@saske.sk

Tvorba

Monografia:

1997 Physic in experiments (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 75

Vedecká výchova: 6

Medzinárodné projekty: 6
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost