sk  |  en
Pondelok | 25.03.2019, 01:10 | meniny: Marián; zajtra: Emanuel
  • | Deň zápasu za ľudské práva

    Tento deň patrí spomienkami na 25. marec 1988, kedy sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia, kde ľudia so sviečkami v rukách bojovali za ľudské práva ako je právo na rovnosť, ľudskú dôstojnosť, slobodu prejavu, zhromaždenia, demonštrácie, petície, slobodu pohybu a pobytu, náboženskú slobodu. Išlo o prvý krok boja proti komunistickému režimu na Československu.

  • | Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi

    Tento deň bol vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) v roku 2007 a pripomína sa od roku 2008. Je venovaný na pamiatku miliónom obetí, ktoré v priebehu 16. až 19. storočia zomreli v dôsledku otroctva a transatlantického obchodu. Otroctvo je považované za jeden z najhorších prípadov porušovania ľudských práv. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách rasizmu a predsudkov. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne vzdelávacie akcie o dôsledkoch rasizmu, otroctve a transatlantickom obchode.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Peter Kopčanský CSc. ( 63 r.)

fyzik, Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kategória: prírodné vedy

* 02.12.1955 Zakamenné

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 63 r.

Vzdelanie

1980 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Študijné pobyty:
1996 Anglicko
1983 ZSSR

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej fyziky SAV (od 1991 riaditeľ)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Najdôležitejšie výsledky:

Vysvetlenie vzrastu elektrického odporu amorfných kovov po ožiarení neutrónmi pomocou Zimannovej teórie.
Teórie magnetoviskozity magnetických kvapalín.
Vytvorenie štruktúr magnetických dier v magnetických kvapalinách.
Teória elektrického a magnetického Frederiksonovho prechodu vo feronematickách.
Naviazanie biologicky aktívnych látok na magnetické kvapaliny.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Vedecké kolégiu SAV pre matematiku, fyziky a informatiku
Vedecká rada PF UPJŠ

e-mail: kopcan@saske.sk

Tvorba

Monografia:

1997 Physic in experiments (spoluautor)

Časopisecké publikácie: 75

Vedecká výchova: 6

Medzinárodné projekty: 6
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost