sk  |  en
Nedeľa | 26.09.2021, 09:24 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Peter Kováčik ( 85 r.)

spisovateľ

Kategória: spisovatelia

* 06.06.1936 Čierny Balog

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 85 r.

Vzdelanie

1955 gymnázium, Brezno
1955 - 1960 Vysoká škola ekonomická, Bratislava

Životopis

Peter Kováčik sa narodil sa 6. júna 1936 v Čiernom Balogu. Po maturite na gymnáziu v Brezne študoval v rokoch 1955 - 1960na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.
V rokoch 1960 - 1961 pracoval ako redaktor Čs. televízie v Bratislave, neskôr ako profesor na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Skalici (1961 - 1962). Na pozícii vydavateľského redaktora v Stredoslovenskom vydavateľstve pracoval v rokoch 1962 - 1963. Bol tiež redaktorom Československého rozhlasu (1963 - 1969), pracovníkom Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici (1969 - 1973).
V rokoch 1973 -1976, 1987 - 1989 a 1991 - 1996 bol spisovateľom v slobodnom povolaní, medzitým pôsobil ako dramaturg a scenárista v Slovenskom hranom filme (1989 - 1991).
Od roku 1996 je na dôchodku. Žije a tvorí v Bratislave.

Tvorba

Charakteristika tvorby:

Od začiatku svojej časopisecky uverejňovanej tvorby z konca päťdesiatych rokov cez debut Portréty až po svoje najnovšie prózy a divadelné hry Peter Kováčik zameriava svoj pohľad na ľudí na okraji spoločnosti. Ide mu predovšetkým o vytváranie pocitu domova, zaznamenávanie záchytných bodov toho, čo domov tvorí. Kontúry tejto jeho krajiny, jeho prozaického sveta sa obmieňajú v celej jeho tvorbe, no stále nimi vyznačuje svet s pevnými hodnotovými kritériami, v ktorom vie vždy obraňovať slabých a bezbranných. Sociálne a humánne cítenie k spoločensky deklasovaným typom sa stalo jeho doménou aj v ďalších knižkách (Kráľ môže všetko, Výlet s Claudiou Cardinale, Posledná noc spravodlivých). Tematické rozpätie Kováčikovej tvorby je pritom za viac ako štyridsať rokov jeho účinkovania v slovenskej literatúre široké: do vojnových čias sa vracia v prozaickom triptychu Čas do úsvitu, evokujúcom atmosféru zápasu s fašizmom, vyzdvihujúcom čisté stránky ľudskej osobnosti v situácii ohrozenia; zo športového prostredia čerpal v zbierke poviedok Indický kľúč; zo súčasnosti osemdesiatych rokov čerpá v knihe poviedok Túžba nad túžby - väčšinou sa v nich díva na život očami dieťaťa, ktorému chýba jeden z rodičov; z vidieckeho prostredia, zo života lesných robotníkov, čerpá v humoristicko-satirickom románe Nevera po slovensky (najskôr známej ako televízny triptych) - umiestnenie deja do rodného kraja mu opäť umožnilo demonštrovať jeho záujem o osudy drobného človeka; z obdobia spoločensko-politického uvoľnenia v novele Atmosféra v marci; na motívy vlastnej divadelnej hry napísal historickú prózu Alžbeta Bátoryová; o pobyte Ľuda Ondrejova v Čiernom Balogu je jeho próza Tvorivý pobyt, zachytávajúca aj záblesky zo života bratislavskej bohémy. Ku prozaickému triptychu Čas do úsvitu (Čas do úsvitu, Útek, Návrat) sa tematicky najvýraznejšie vracia v deviatich poviedkach zaradených do knižky Ešte raz o vojne a hrdinoch, venovanej spolužiakom z breznianskeho gymnázia, s ktorými ho spája predovšetkým skúsenosť detstva poznačeného vojnou v balockých horách. Nezostáva však iba v minulosti. Jeho ľudské cítenie sa upriamuje aj na súčasné problémy rodiny, predovšetkým na otázku rodinného cítenia (Rozhodnutie leva) a problémy s drogovou závislosťou a jej vnímaní v rodinnom prostredí (Súvislosti). S jeho prozaickou tvorbou je úzko spätá scenáristická, o čom svedčia prepisy jeho románov na scenáre divadelné alebo filmové.


Próza:

1964 Portréty
1966 Kráľ môže všetko
1969 Výlet s Claudiou Cardinale
1970 Posledná noc spravodlivých
1974 Čas do úsvitu
1977 Indický kľúč
1986 Túžba nad túžby
1988 Nevera po slovensky
1989 Atmosféra v marci
1997 Alžbeta Bátoryová
2000 Tvorivý pobyt
2003 Svätý z Handľov
2005 Ešte raz o vojne a hrdinoch

Dráma:

1976 Krčma Pod zeleným stromom
1976 Pohľadnica z Benátok
1979 Recesia
1980 Osamelý
1981 Soľ zeme
1985 Zásnuby
1992 Boží vták
1993 Svätý pluk
1994 Alžbeta Báthoryová
1995 Slovenská rapsódia alebo Hostinec pod zeleným stromom
1998 Svätý z Hlubokého

Diela pre deti a mládež:

1977 Jablká nášho detstva
1978 O najsmiešnejšom kráľovstve
1986 Túžba nad túžby

Scenáristika:

filmové scenáre:

1978 Zlaté časy
1980 Hodiny
1981 Otec
1981 Nevera po slovensky I., II.
1982 Soľ nad zlato

televízne scenáre:

1970 Kára
1978 Pohľadnica z Benátok
1979 Krčma pod zeleným stromom
1979 Jediný syn
1982 A čo láska
1988 Brzdný systém
1989 Recesia

Rozhlasová tvorba:

1971 Oslava
1976 Viadukt
1976 Primášik
1977 Vo vlaku
1978 Recesia
1980 O pätorkárskom kráľovstve
1982 Úder pod pás
1989 Krčma pod zeleným stromom

zdroj: www.litcentrum.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost