sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:25 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Peter Kulašik CSc. ( 75 r.)

dekan Fakulty politických a vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 25.12.1947 Prostějov, ČR

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 75 r.

Vzdelanie

1966 – 1972 Filozofická fakulta UK v Bratislave, sociológia
1978 – obhájenie kandidátskej dizertácie
1980 – habilitovaný za docenta
1999 – ustanovenie za profesora teórie politiky

Životopis

Peter Kulašik sa narodil v českom Prostejove, vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK. Absolvoval študijné pobyty na Univerzite v Lipsku, vo Viedni na Ost Europa Institut a v Bonne na Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Od roku 1995 pôsobí ako dekan a vedúci Katedry politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje kvalitnou metodikou, odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k študentom.
Predtým pôsobil na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave a pracoval ako samostatný vedecký pracovník v Slovenskej akadémii vied, kde zastával funkciu predsedu Vedeckej rady Politologického kabinetu SAV. Počas svojho pôsobenia v SAV publikoval viaceré monografie Dejiny socialistického myslenia (1983, 1993), Úvod do politológie (1998) a Slovník bezpečnostných vzťahov (1998).
Vo svojej vedeckej práci sa profesor Kulašik zameriava na problematiku dejín politického myslenia a teoreticko-metodické problémy súčasnej politológie. Z tejto oblasti publikoval 9 monografií, 6 učebných textov, je autorom vyše 20 pôvodných vedeckých prác.
Je hlavným redaktorom celoštátneho časopisu Politické vedy.
Výsledky svojho vedeckého výskumu prezentoval na svetových kongresoch IPSA vo Washingtone, v Berlíne a na desiatkach zahraničných konferencií: Moskva, Praha, Bonn, Viedeň atď.
Bol a je vedúcim projektu VEGA. V rokoch 1994 – 1996 bol držiteľom individuálneho grantu NATO. Od roku 1999 je riadnym členom Akadémie sociálnych vied Ruskej federácie.
Je členom Vedeckej rady FPV a MV UMB.

Peter Kulašik je ženatý a má dve dcéry.

Tvorba

Je autorom deviatich monografií zameraných na problematiku dejín politického myslenia, teórie politických systémov a medzinárodných vzťahov, šiestich učebných textov a viac ako dvadsiatich pôvodných vedeckých prác.

1983, 1993 Dejiny socialistického myslenia
1998 Úvod do politológie
1998 Slovník bezpečnostných vzťahov

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost