sk  |  en
Štvrtok | 18.04.2019, 21:15 | meniny: Valér; zajtra: Jela
 • | Európsky deň za práva pacientov

  Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru (EESC). Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv.

 • | Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

  Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS podnet na sympóziu v 1982, UNESCO vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984

 • | Medzinárodný deň žonglovania

  Medzinárodný deň žonglovania oslavuje zručnosti talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať s viacerými loptami, nožmi, palicami, krúžkami a inými objektmi vo vzduchu bez dotyku zeme. Žonglovanie je forma zábavy a tento deň je určený na jej šírenie a na stretnutia cirkusantov po celom svete.

 • | Svetový deň kultúrneho dedičstva

  Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V dôsledku tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa konajú mnohé podujatia zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt.

 • | Svetový deň rádioamatérov

  Svetový deň rádioamatérov vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU), ktorá bola v tento deň roku 1925 v Paríži založená. Deň je oslavou prínosov rádioamatérov vysielačov.

doplňte alebo opravte informácie

doc. Ing. Peter Mihók CSc. ( 71 r.)

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Kategória: manažéri

* 18.01.1948

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 71 r.

 

všeobecné informácie

Vzdelanie

1971 Vysoká škola ekonomická, zahraničný obchod, Bratislava 1982 vedecká ašpirantúra – Hospodárske vzťahy Východ - Západ 1998 habilitácia

Životopis

1971 Československá obchodná komora 1978 obchodný pridelenec Čs. veľvyslanectva v Maroku 1982 riaditeľ útvaru komerčnej politiky a integrácie v Incheba PZO, Bratislava 1992 predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Funkcie: - prezident Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory v SR - podpredseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory Paríž -viceprezident Eurochambres Brusel, - spolupredseda Spoločného výboru EÚ-SR – Ekonomická a sociálna rada, Brusel - predseda Slovenského podvýboru BIAC pri OECD - člen akademickej rady Centra pre hospodársky rozvoj poradca prezidenta SR - člen hospodárskej rady vlády SR - člen poradného zboru ministra zahraničných vecí SR - člen Vedeckej rady Ekonomickej univerzity, Bratislava - člen Správnej rady Univerzity Komenského, Bratislava - člen Správnej rady Ekonomickej univerzity, Bratislava - prezident Rakúsko-slovenského hospodárskeho fóra - čestný prezident Taliansko-slovenskej obchodnej komory - čestný prezident Rusko-slovenskej obchodnej komory - podpredseda dozornej rady Orange - predseda dozornej rady Incheba - člen dozornej rady Halbart Slovakia - člen dozornej rady OTP Banka Slovensko - člen redakčných rád viacerých ekonomicky orientovaných časopisov - člen predsedníctva Európskeho, hospodárskeho a sociálneho výboru, EÚ Brusel Vyznamenania: 1995 Belgické štátne vyznamenanie udelené Kráľom Albertom I. - Dôstojník Radu Leopolda II 1996 Francúzske štátne vyznamenanie udelené prezidentom J.Chiracom – Dôstojník Národného rádu za zásluhy 1998 Rakúske štátne vyznamenanie udelené prezidentom Klestilom – Veľký strieborný rad 2003 Talianske štátne vyznamenanie udelené prezidentom C. A. Ciampim – Komptur Radu hviezdy talianskej solidarity Ocenenia: 1997 Zlatý podnikateľský BIATEC 1997 Prominent ekonomiky 1999 Zlatá medaila Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory 2002 Strieborná plaketa Ministerstva zahraničných vecí 2005 Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v roku 2005 udelená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Za prínos pri presadzovaní myšlienok kvality a budovaní systémov manažérskej kvality v Slovenskej republike

Tvorba

Reklama v trhovej ekonomike Niekoľko desiatok vedeckých štúdií publikovaných v odborných časopisoch zameraných na problematiku integračných procesov
zdroj: Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v roku 2005, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, november 2005; spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 25.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost