sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:24 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

doc. Peter Roller ( 74 r.)

akademický sochár

Kategória: výtvarné umenie

* 07.07.1948 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 74 r.

Vzdelanie

1963 – 1967 Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava, oddelenie rezbárstva
1969 – 1975 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, oddelenie figurálneho sochárstva
1996 - habilitovaný na docenta

Životopis

Peter Roller je rodákom z Bratislavy. Strednú školu umeleckého priemyslu absolvoval v rokoch 1963 – 1967 v oddelení rezbárstva profesorov L. Korkoša a A. Drexlera. V rokoch 1969 – 1975 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratilave, vybral si oddelenie figurálneho sochárstva pod vedením prof. J. Kostku, doc. A. Trizuljaka a prof. J. Kulicha.
Od roku 1988 je členom Združenia Gerulata. V roku 1992 vyučuje na VŠVU a od roku 1996 je docenom na VŠVU. Peter Roller pôsobí tiež v predsedníctve Združenia Sympózium Lindabrunn v Rakúsku, je zakladateľom Nippon Clubu a v rokoch 1990 – 1998 pôsobil ako jeho prezident.
Venuje sa monumentálnej i komornej plastike, kresbe a grafike. Od roku 1976 vystavuje na významných výstavách slovenského umenia doma i v zahraničí. Zúčastnil sa vyše 40 medzinárodných sochárskych sympózií po celom svete. Monumentálne diela Petra Rollera sú na viacerých miestach na Slovensku i v zahraničí. Komornou tvorbou a kresbami je zastúpený v zbierkových fondoch v galériách a v súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí.

Ťažiskom jeho tvorby je práca s kameňom. V súčasnosti však využíva oceľ, nerez a venuje sa tvorbe modelov monumentálnych objektov.

Ocenenia:

1980 Cena za diela vytvorené na sympóziách, Maďarsko
1989 Cena ZSVU ,Socha piešťanských parkov
1991 Cena Martina Benku

Účasť na medzinárodných sochárskych sympóziách:

Maďarsko, Siklós: 1979, 1980, 1983
Japonsko, Hagi: 1981,1984
Rakúsko, Lindabrunn: 1982, 1984, 1985, 1986, 1988, 1991, 1993, 1998,1999
Nemecko, Bad Durkheim: 1987
Juhoslávia, Portorož Forma Viva: 1987
USA, Burlington: 1990
Česko-Slovensko, Rusovce: 1992
Japonsko, Aio: 1992
Kanada, Scarborough: 1994
Nemecko, Mayen, Lapidea: 1994
Nórsko, Lista Fyr: 1995
Slovensko, Osrblie: 1995,1996,1997,1998
Slovensko, Moravany n/Váhom: 1995
Slovensko, Galanta: 1995
Slovensko, Komárno: 1997,1998
Česká republika, Hořice: 1999
Rakúsko, Kaisersteinbruch: 1999
Slovensko, Devín: 1999
Česká republika, Telč: 2001
Česká republika, Praha: 2002
Slovensko, Veľký Šariš: 2002
Slovensko, Martin: 2003
Slovensko, Vyšné Ružbachy: 2003
Česká republika, Český Krumlov: 2004
Slovinsko, Lendava: 2004

Tvorba

Samostatné výstavy (výber):

1980 Galéria C.Majerníka, Bratislava
1989 Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava
1990 Ifjúsági ház, Pécs, Maďarsko
1993 Galerie Spectrum, Memmingen, Nemecko
1997 Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác,Bratislava
1998 Galéria „Z“,Bratislava
1998 Slovenská národná galéria, Zvolenský zámok, Zvolen
1999 Východoslovenská galéria Košice
1999 Galéria M.A.Bazovského v Trenčíne
1999 Slovenská národná galéria, Vermesova vila, Dunajská Streda
2003 Galéria NOVA Bratislava
2004 Galerie MILLENIUM, Praha, Česká republika
2004 BIBIANA , Bratislava
2004 Galéria LIMES, Komárno / s V.Kolenčíkom

Monumentálne diela v zahraničí:

Maďarsko - Villány, Pécs
Japonsko - Hagi a Aio
Rakúsko - Lindabrunn, Baden, Kaisersteinbruch, Breitenfurt
Nemecko - Bad Durkheim, Mayen
Slovinsko - Portorož, Lendava
USA - Burlington
Kanada - Toronto, Scarborough
Česká republika - Hořice, Praha, Telč

Účasť na výstavách (výber):

Domáce
1976 Výstava mladých, Bratislava
1977 Výstava mladých, Bratislava
1978 Celoslovenská členská výstava, Bratislava
1979 Socha piešťanských parkov, Piešťany
1979 Celoslovenská výstava mladých, Bratislava, Praha, B. Bystrica
1980 Socha piešťanských parkov, Piešťany
1981 Celoslovenská výstava kresby, Žilina
1982 Mladí bratislavskí výtvarníci, Bratislava
1982 Slovenská medaila, Bratislava
1983 Salón 83, Prešov
1983 Súčasná slovenská medaila, Kremnica
1984 Súčasný portrét a zátišie, Bratislava
1984 Minisalón, Praha
1985 Prehliadka Čs.výtvarného umenia, Praha
1985 l.Trienále portrétnej tvorby, Liptovský Mikuláš
1986 Sochársky salón 86, Prešov
1987 Park, Pezinok
1987 Pamiatky a príroda, Bratislava
1987 Čeloslovenská výstava kresby, Žilina
1987 Sochárska škola prof. J. Kostku, Hodonín
1988 Salón slovenských umelcov, Bratislava
1989 Bienále súčasnej čs. komornej plastiky, Trenčín
1990 Duchovné iniciatívy, Bratislava
1991 Grafika a plastika, Trenčín
1991 Slovenská medaila, Bratislava
1992 Pocta Kolomanovi Sokolovi, Bratislava
1992 Žena, Bratislava
1993 Priestor“ Socha piešťanských parkov, Piešťany
1994 Trienále drobnej plastiky a kresby, Banská Štiavnica
1995 Výmena pozícií, Bratislava
1995 Bronzová plastika Galanta ´95, Galanta
1996 Gerulata v Galante, Galanta
1996 J.Meliš,P.Roller- Grafika a kresba, Nitra
1996 Umelci deťom, výročie Unicef, GMB, Bratislava
1997 GERULATA PF´97, galéria Gerulata, Bratislava
1997 3 X Osrblie, Galéria Z, Bratislava
1998 Sochárske sympózium mladých tvorcov, Galéria T, Komárno
1998 Priatelia priateľom, Týždeň japonskej kultúry, Dom Kultúry, Bratislava
1999 „Trenčín 98“,Súčasné slovenské sochárstvo,Galéria P.M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš
1999 Filmový festival Trenčianske Teplice
1999 Gerulata, Galéria „Z“, Bratislava
1999 PF. 2000, Slovenská národná galéria Bratislava
2000 Pocta Strednej Európe I.,GMB, Bratislava
2000 VI. Trienále drobnej plastiky a kresby, Banská Štiavnica
2000 20. storočie v slovenskom umení, SNG, Bratislava
2001 Socha a objekt VI., Bratislava
2001 Výstava pedagógov VŠVU, Poprad, Martin
2002 Nostalgia, Dom umenia, Bratislava
2003 Sen štyroch sochárov o soche v meste, Martin
2003 Tvary zeme, tvary umenia, Poprad
2004 Hranice bez bariér, Bratislava

Účasť na výstavách v zahraničí (výber):

1977 - FIDEM, Budapest,Maďarsko
1979 - Medzinárodná výstava medailí, Londýn, Veľká Británia
1980 - Medzinárodná výstava medailí, Wroclaw, Poľsko
1983 - Maďarské sympóziá, Budapest, Maďarsko
1987 - Výstava sympozistov, Bad Durkheim, Nemecko
1987 - Veľtrh umenia, Poznaň, Poľsko
1988 - Výtvarné umenie, Olstyn, Poľsko
1988 - Medzinárodný festival umenia, Bagdad, Irak
1988 - Dni Bratislavy v Kyjeve,Kyjev
1990 - Čs.výtvarné umenie, Peking, Čína
1991 - Trienále kresby, Wroclaw, Poľsko
1992 - Bienále sochárskej kresby, Budapešť,Maďarsko
1992 - Gerulata v Selbe, Nemecko
1993 - Dni európskej kultúry-Slovensko,Karlsruhe,Nemecko
1993 - Grafika a kresba, Eisenstadt, Rakúsko
1993 - Gerulata, Memmingen, Nemecko
1993 - Štyria zo Slovenska, Viedeň, Rakúsko
1994 - Výstava sympozistov, Scarborough, Kanada
1994 - 4x10, Thuringen, Nemecko
1994 - Nová perspektíva, Newcastle u/Tyne, V.Británia
1995 - Bunkers, Lista Fyr, Nórsko
1995 - Seitenwechsel, Heidelberg, Nemecko
1996 - Slovak sculpture, Strassbourg, Francúzsko
1996 - Gerulata v Dánsku, Kalundborg, Dánsko
1996 - Prezentácie II, Poznaň, Poľsko
1996 - Slávnosť, Venray, Holandsko
1996 - Lapidea, Uherské Hradiště,Česká republika
1997 - Brightńfurt Kultur Sommer l997, Breitenfurt,Rakúsko
1997 - Lapidea, Bath, Veľká Británia
1998 - Gerulata, Werkstattgalerie,Heidelberg, Nemecko
1998 - Kassákov klobúk, 31+1 slovenských umelcov, Múzeum Kassáka
1998 - Budapest,Maďarsko
1999 - Hořické sympózium 1999, Hořice, Česká republika
1999 - Setkání IX- Extrém, Galerie H, Kostelec n.Černými lesy, ČR
1999 - Bratislava v Clevelande, Cleveland, USA
2000 - Súčasné slovenské umenie, Carrolton, USA
2000 - EXPO 2000, Hannover, Nemecko
2000 - Setkání – Náhoda, Praha, Česká republika
2001 - Medzinárodné bienale plastiky Toyama, Japonsko
2001 - Setkání - Hra, Kostelec nad Č.Lesy, Česká republika
2004 - Festival umenia, Neusiedel am See,Rakúsko
2004 - Tvary zeme, tvary umenia, Izrael

zdroj: www.peterroller.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost