sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 21:08 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

Peter Šebej ( 68 r.)

konštruktér, elektroník, programátor, aplikátor priemyselnej automatizácie, informatik, veda a vzdelanie

Kategória: technika

* 06.06.1951 Šváby

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

2012 International Engineering Educator, International Monitoring Commitee, Vilach, (Ing.Paed.IGIP)
2008 ECDL – Certificate, SKC 007718, Slovenská informatická spoločnosť pre ECDL Licensee
2006 dizertačnej práca na tému: Analýza metód a úloh rozhodovacích procesov s aplikáciou distribuovaných prostriedkov, STU, SAV Ústav technickej kybernetiky Bratislava
2001 Vysokoškolská pedagogika podľa európskych štandardov, Katedra inžinierskej pedagogiky, TUKE Košice
1999 Pedagogická spôsobilosť technických predmetov, Centrum celoživotného vzdelávania, FVT, TUKE Košice
1974 Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky, Katedra elektroniky, VŠT Košice, technická kybernetika,
1973 Programátor Minsk 22 (Fel Fortran, Mat), Spracovanie stochastických a deterministických procesov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
1972 Odborná stáž, Pedagogika, technológia vzdelávania, didaktika, vývoj človeka, psychológia, Zakład Azotowy, Lublin
1969 Gymnázium, Tarasa Ševčenka, Prešov

Životopis

2007 Vysokoškolský pedagóg, výskumná, vývojová, publikačná činnosť, budovanie laboratórií, výučba, výrobné systémy, optimalizačné metódy, rádiofrekvenčná identifikácia v manažérstve, distribučná a zásobovacia logistika, manažment výrobných systémov, podnikový reinžiniering priemyselných výrob, štatistické metódy, projektovanie automatizovaných výrob, automatizácia strojárskych technológii, robotizácia, riadenie výroby, agentové systémy, predmety teórie systémov, operačnej analýzy, informatika, programovanie, programový systém MATLAB, prírodne vedy, optimalizácia priemyselných procesov, elektronika, mikroelektronika, mikropočítače, prístrojová technika, riadenie rizík, deterministické, stochastické a behaviorálne metódy rozhodovania, robotika a aplikácia osobných, riadiacich počítačov, Fakulta výrobných technológii TUKE prac. Prešov, Školstvo http://www.kmvstranka1.tk/kmvforum/sebejviac/Hab2r%20pedagogika.htm

2006 – 2007 Správca počítačovej siete kraja a jeho serverov, Administrácia databázových a evidenčných systémov, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, + 8 Okresných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Prešov, Štátna správa
1996 – 1997 Stredoškolský pedagóg, výučba elektrické merania, operačné systémy PC, programovanie PC, Stredná priemyselná škola elektrotechnická. Prešov, Školstvo
1995 – 2005 Vysokoškolský pedagóg, výučba numerickej matematiky, programovanie, informatiky, optimalizačných, štatistických disciplín, výskumná, vývojová, publikačná činnosť, budovanie laboratórií, Fakulta výrobných technológii TUKE prac. Prešov
1988 – 1989 Projektovanie a implementácia robotických systémov, Katedra priemyselnej robotiky, SjF VŠT Košice (KPR), pracovisko VUKOV
1985 – 1995 Poradca, Aplikácia automatických a automatizovaných pracovísk v strojárskej výrobe s použitím robotov, Medzinárodné vedecko výrobne združenie ROBOT, Prešov, Automatizované, robotizované strojárske a progresívne technológie, laserové technológie, delenie vodným prúdom
1984 – 1985 Projektovanie, vývoj a výroba mikropočítačových a riadiacich systémov pre priemyselné roboty a manipulátory, Kabinet automatizácie a robotizácie. Klub technikov, Praha
1982 – 1983 Projektovanie automatického riadenia, Strojnícka fakulta VŠT, Košice
1974 – 1992 Výskum, vývoj, konštrukcia a výroba riadiacich, senzorických systémov pre priemyselné roboty a manipulátory, Výskumný ústav kovopriemyslu, Prešov, Strojárske technológie http://www.kmvstranka1.tk/kmvforum/sebejviac/Hab2r%20veda%20vyskum%20aktivity.htm
1973 Programátor Minsk 22, Spracovanie stochastických a deterministických procesov, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
1972 – 1973 Pomocná vedecká sila, program Interkozmos, Fakulta elektrotechnická, katedra elektroniky, Košice, Elektronické zariadenia
1977 – 1979 Výučba programovania a riadenia robotických a manipulačných zariadení s automatickými a programovateľnými pohonmi, Krajský pedagogický ústav, Prešov
1976 – 1992 Praktická príprava a aplikácia, programovanie diskrétne riadených priemyselných robotov, Inštitút automatizácie VUKOV, Prešov (8 200 frekventantov)


Vzdelávacie – študijné pobyty:

2013 Edukačná stáž, aktuálny stav, proces konzervovania, prognózy a zabezpečenie IV. bloku AES Chernobyl
2013 Technicky a humanisticky orientovaná vzdelávacia škola, Matematického modelovania v logistike MAMILOG, Lappenrantta,
2004 Edukačne orientovaná stáž, priemyselná automatizácia, robototechnológia, The Université catholique de Louvain-la-Neuve
1997 Technologická, odborná stáž riadenie procesov, na Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano
1997 Edukačná stáž, riadenie procesov, knižničný, archivačný systém, University of Applied Sciences and Arts, Luzern, Švajčiarsko
1996 Technický orientovaná vzdelávacia škola, riadenie procesov, Summer Schol on Fuzzy Control, Certificate
1994 Problémovo orientovaná stáž, Volvo, robototechnológia, riadenie procesov, Göteborg, Švédsko
1992 Cieľovo orientovaná, stáž priemyselná automatizácia, robototechnológia, Delft University of Technology, Applied Physics programe
1985 Aplikačne orientovaná, výmenná stáž, priemyselná automatizácia, robototechnológia, Wahlsall, Black Country, Alfa Romeo
1984 Konštrukčná stáž, Akadémia vied, Kijev, Ústav zvárania E. Patona
1974 Prevádzková stáž, Identifikácia sústavy kotol – turbína, EVO II, Vojany
1972 Chemicko technologická stáž, Zakład Azotowy Lublin, Pedagogika, technológia vzdelávania, didaktika, vývoj človeka, psychológia, odborný výcvik, pracovné zručnosti, bezpečnosť pri práci, chemické prevádzky
1969 Budovateľská stáž, LITMO Leningrad (Sankt Peterburg), technológie mechaniky, optiky, Leningradský inštitút presnej mechaniky a optiky, Pargalovo III

Práca a členstvo v organizáciách:

2010 člen klubu Sdělovací technika, spol. s r.o., Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10, tel. 274 819 625.
2002 Predseda celoštátnej hodnotiacej komisie celoslovenského kola XXI. ročníka ZENIT v programovaní, v zmysle OP ZENIT, registrované na Ministerstve školstva Slovenskej republiky pod č. 156/2002-42, s účinnosťou od 1. januára
2002. Štátny inštitút odborného vzdelávania v dňoch
2001 – 2005 člen akademického senatu fakulty výrobných technológii, teknickej univerzity v košíciach
1998 Predseda hodnotiacej komisie súťaže ZENIT (krajské kolo) v programovaní, v zmysle OP ZENIT, registrované na Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Štátny inštitút odborného vzdelávania v dňoch
1997 Predseda hodnotiacej komisie súťaže ZENIT (krajské kolo) v programovaní, v zmysle OP ZENIT, registrované na Ministerstve školstva Slovenskej republiky. Štátny inštitút odborného vzdelávania
1983 člen Slovenskej kybernetickej spoločnosti č. 187, SAV Bratislava

Ocenenia:

2012 Pamätná medaila TU Košice, pri príležitosti 20. výročia Fakulty výrobných technológii, TU Košice
1981 Ocenenie mladých osobnosti, Televíznym klubom mladých, december
1981 Člen kolektívu oceneného prezidentom republiky, laureát štátnej ceny, 30. apríla
1982 Rozhovory v televíznom klube mladých (BA) o rozvoji automatov, robotov, manipulátorov, aplikácii procesných sensoroch určených pre adaptívne riadenie moderovaných Oskarom Králom


Tvorba

Diela, diskografia, práce, publikácie, články
1981 spolupráca na skupine rozprávok a poviedok zameraných na roboty, automaty, agenty, sensory s redaktorkou Katarínou Čintalovou (*1936) a Košickým štúdiom

Monografie:
2014 Selected Notes on Optimal Control, Theory - Practice - Knowledge – Inspirations, RAM – Verlag, pp. 74, ISBN 978-3-942303-21-7, autor http://www.kmvstranka1.tk/studie/Selected%20D%20del%2013%20pt%20Reg%20notes%20on%20optimal%20control.pdf
2014 Súčet možnosti rozvoja a moderných prostriedkov automatickej identifikácie a ich vplyv na sociológiu Teória - prax - etika - inšpirácie - prognózy : Vybrané časti - 86 s.. - ISBN 978-80-971720-8-4, autor
2014 Окремі методи управління та освіти, Теорія - практика - натхнення - імперія – навчання, Okremi metodi upravlinnija ta osviti, Teorija – praktika – natchenennija – imperija – navčanija,– 85 ss. - ISBN 978-80-971613-8-5, autor http://www.kmvstranka1.tk/studie/Vybran%C3%A9%20UA%20RU%20reg%20met%C3%B3dy%20mana%C5%BE%C3%A9rskeho%20riadenia%20a%20vzdel%C3%A1vania.pdf
2014 Identifikačné technológie vo výrobe, Teória– prax – empíria – inšpirácie, Vybrané časti, ® Sdělovací technika, s. 128, ISBN 80-86645-25-8, autor
2014 Ризики лазерного устаткування з різаним матеріалом, Теорія – рішенння, Riziki kolizii lazernoho ustatkuvanija z rizanym materijalom, Teorija – rišenia - 63 ss. - ISBN 978-80-971613-9-2, spoluautor
2014 Vybrané metódy a nástroje riadenia rizík Teória - prax - empíria - inšpirácie : Vybrané časti, 80. ss - ISBN 978-80-971679-3-6, autor
2013 Riziká kolízie laserového zariadenia s rezaným materiálom, Teória – riešenia, s. 63, ISBN 978-80-971529-3-2, spoluautor
2013 Investičná činnosť podnikov Teória - empíria – návody, 122 s. ISBN 978-80-971296-3-7, spoluautor
2012 Finančná analýza v praxi, Teória - prax - príklady, vybrané časti, 133 p. ISBN 978-80-971152-1-0, spoluautor
2005 Optimal control of processes based on the use of informatics methods, p. 287, ISBN 80-88941-30-X, spoluautor
2002 Metódy a úlohy operačnej analýzy riešené s podporou počítača, 325 p. ISBN 80-88941-19-9, spoluautor
2005 Optimal control of processes based on the use of informatics methods, p. 287, ISBN 80-88941-30-X, spoluautor
2001 Príručka pre programovací jazyk PASCAL, 110 s.. - ISBN 80-967593-5-3, autor
2001 Mathematical Modelling of Technical Processes, 217 p. ISBN 80-88941-18-0, spoluautor
1999 Aplikácie informatiky v systéme riadenia výroby a vzdelávania, 297 s. - ISBN 80-88941-09-1, spoluautor
1998 Vybrané metódy operačnej analýzy s využitím programových systémov. Teória – aplikácie – prostriedky, 68 s.. – ISBN 80-88941-07-5, autor

Kapitoly v monografiách

2013 Several notes about optimum control of logistic and production processes, In: Mathematical Modeling in Logistics : Decision Making Processes. p. 78-105. - ISBN 978-80-555-0824-5, Matematického modelovania v logistike MAMILOG, Lappenrantta, Fínsko, spoluautor

Vedecké práce v zahraničných indexovaných databázach

2010 Adoption of RFID Technology in Warehouse Management, In: Communications in Computer and Information Science : ENTERprise Information Systems. Vol. 109, no. 1, p. 199-208. ISSN 1865-0929, coauthor
2005 Optimization and Multi-agent Control in Manufacturing Processes, p. 163-164. ISSN 1726-9679, coauthor
2005 The Resources Exploitation Non-parametric Statistical Tests on the Evaluation Tendency be Accounted, p. 537-543. ISBN 809692642X, author
2005 Algotithm of the CPM and PERT Methods Aplied to the Solution of the Tasks with the Support of Program Systems, p. 185-196. ISBN 809692642X, coauthor
2004 Creation of production planning using the mathematical model and multi-criterion optimalisation, p. 413–414. ISBN 3901509429, coauthor

Publikačná činnosť

autor 7 monografií, z ktorých 5 boli vydané v zahraničí
spoluautor 10 monografií, z ktorých 5 boli vydané v zahraničí
autor, resp. spoluautor 141 článkov publikovaných v domácich a 44 v zahraničných vedeckých a odborných publikáciách, z toho 5 článkov v indexovaných databázach
ohlasy na publikácie registrovaných celkom 104 citácií, z toho 176 zahraničných

Vybrané ohlasy:

2013 RFID in the warehouse: A literature analysis (1995-2010) of its applications, benefits, challenges and future trends, In. International Journal of Production Economics
2013 Thermal Factors of Die Casting and Their Impact on the Service Life of Moulds and the Quality of Castings In: Acta Polytechnica Hungarica Roč. 10, č. 3 p. 65-78 ISSN: 1785-8860
2009 Criterion for the fundamentally matrix of the special differential systems In: International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 51, No. 2 ISSN: 1311-8080
2001 Ockendon Hillary: Letter from the President, www.it.lut.fi/mat/EcmiNL/ecmi30/Main.pdf.

Tvorba https://epc.lib.tuke.sk/EvidPublQ.aspx?rok=9999&priezv=%C5%A0ebej&meno=Peter

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost