sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 21:15 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

Doc. PhDr. Radoslav Matuštík CSc. ( 77 r.)

teoretik umenia, kunsthistorik, pedagóg, kritik

Kategória: spoločenské vedy, výtvarné umenie

* 18.04.1929 Čejč

† 18.08.2006

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 13 r.

jubileum od narodenia 91 r.

Vzdelanie

1949 St. Reál. Gymnázium Hodonín
1949 - 1950 FiF UK Praha, odbor dejepis umenia
1950 - 1953 FiF UK Bratislava, odbor dejiny umenia a estetika, prom. historik
1953 - 1959 FiF UK, interná ašpirantúra, Csc.
1964 obhajoba PhDr.
1969 FiF UK Praha, habilitácia na doc.

Životopis

Radoslav Matuštík bol nestorom slovenskej kunsthistórie, pedagógom a kritikom, ktorý sa v 20. storočí podieľal na rozvoji, emancipácii a skvalitnení novej vednej disciplíny, akou boli dejiny a teórie slovenského výtvarného umenia.

Prierez kariéry:

1959 - 1973 FiF UK Bratislava, VŠ pedagóg
1973 zákaz prednáškovej a publikačnej činnosti, 2 roky bez zamestnania
1975 - 1990 MDKO Bratislava, samostatný odborný pracovník
od roku 1987 asistent riaditeľky
1990 - 1996 FiF UK, VŠ pedagóg
1990 - 1996 Považská galéria umenia Žilina, vedúci umel. - hist. Odboru
1996 - 1998 Štátna galéria Banská Bystrica, samostatný odborný pracovník

Výstavy:

Sen o múzeu (1991) a Sen o umení? (1995) v PGU Žilina
V spolupráci s A. Mlynarčíkom zo Žiliny Česť a sláva colníkovi Rousseauovi, Pocta Ľudovítovi Fullovi (2002), uvedená aj v Paríži

Ocenenia:

1970 Najkrajšia kniha Dürerova Apokalypsa
1966 Cena C. Majerníka za Moderné slovenské maliarstvo
1945 - 1963 Cena M. Benku za celoživotnú tvorbu, cena ZSVU k výročiu založenia, Pamätný diplom na počesť expedície na Mt. Everest

Tvorba

Radislav Matuštík napísal vyše 30 katalógov k výstavám, články v odborných časopisoch Výtvarný život, Česká výtvarní práce, Kultúrny život, samizdaty TERÉN, 10 scenárov veľkých výstav v PGU Žilina, 10 knižných publikácií, napr.:
Vincent Hložník, Bratislava 1962
Ľudovít Fulla, Bratislava 1966
Prekročenie hraníc, Žilina 1965 - 1972
spoluautor Slovenské výtvarné umenie, Bratislava 1969
zdroj: Who is who v Slovenskej republike, Prof. Ing. František Janícek, PhD., 1. vydanie 2003

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost