sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:08 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Richard Kvetňanský DrSc. ( 85 r.)

biochemik, endokrinológ, Ústav experimentálnej endokrionológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 21.04.1937 Slovensko, Trnava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 85 r.

Vzdelanie

1960 Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1989 - 1992 Spojené štáty americké
1977 - 1978 Spojené štáty americké
1968 - 1970 Spojené štáty americké

Životopis

Biochemik a endokrinológ Richard Kvetňanský sa narodil v Trnave a v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV pôsobí od roku 1960.
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. je medzinárodne uznávaný vedecký pracovník v oblasti výskumu odpovede nervového a endokrinného systému organizmu na stresové podnety.
V rokoch 1995 - 2003 zastával v Ústave pozíciu riaditeľa. Podstatnou mierou sa podieľal na vytváraní podmienok pre špičkový experimentálny výskum v endokrinológii. Získal originálne poznatky o priebehu aktivácie adrenalínového systému a podrobne analyzoval podiel aktivácie enzýmov v nadobličke i vo vybraných mikroštruktúrach nervového tkaniva počas akútneho a chronického stresu.
Doktor Kvetňanský je tiež priekopníkom kozmického výskumu v lekárskobiologických vedách na Slovensku. Realizoval množstvo medzinárodných experimentov a z kozmického centra na Bajkonure koordinoval let prvého slovenského astronauta Ivana Bellu.

Za svoju prácu bol ocenený viacerými cenami, je nositeľom čestnej plakety Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách a štátneho vyznamenania Pribinov kríž druhej triedy. V roku 1983 získal Pfitzerovu cenu a v roku 2008 bol označený za významnú osobnosť SAV.

Pracoviská a významné funkcie:

od r. 1960 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
1995 - 2003 riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Ako prvý dokázal, že aktivita a expresia génu kľúčového enzýmu syntézy katecholamínov - tyrozínhydoxylázy sa zvyšujú počas stresu (v spolupráci s prof. J. Axelrodom - NIH, Bethesda, USA - nositeľom Nobelovej ceny za objavenie metabolizmu katecholamínov)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Učená spoločnosť SAV
International Academy of Astronautics
International Society for Investigation of Stess (člen výboru)

Ocenenia:

2008 ocenenie "Významná osobnosť SAV v roku 2008
1997 Zlatá čestná plaketa SAV J. Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách
1983 Pfitzerova cena, Kanada
1980 Anochinova medaila Akadémie lekárskych vied, Rusko

e-mail: ueenkvet@savba.sk

Tvorba

Doktor Richard Kvetňanský svojou publikačnou aktivitou mimoriadne prispel k reprezentácii slovenskej vedy v medzinárodnom spoločenstve. Výsledky výskumov uverejnil v 514 publikáciách, prevažne v renomovaných medzinárodných vedeckých periodikách v zahraničí.
S viac ako 3600 citáciami je jedným z najcitovanejších vedeckých pracovníkov Slovenskej republiky.

Monografie:

2002 Stress, neural, endocrine and molecular studies (spoluautor)
1992 Neuroendocrine and molecular approaches (spoluautor)

Časopisecké publikácie a patenty: 514 / 1

Vedecká výchova: 12

Medzinárodné projekty: 8
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost