sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 20:44 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Richard Kvetňanský DrSc. ( 81 r.)

biochemik, endokrinológ, Ústav experimentálnej endokrionológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 21.04.1937 Slovensko, Trnava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 81 r.

Vzdelanie

1960 Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1989 - 1992 Spojené štáty americké
1977 - 1978 Spojené štáty americké
1968 - 1970 Spojené štáty americké

Životopis

Biochemik a endokrinológ Richard Kvetňanský sa narodil v Trnave a v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV pôsobí od roku 1960.
RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc. je medzinárodne uznávaný vedecký pracovník v oblasti výskumu odpovede nervového a endokrinného systému organizmu na stresové podnety.
V rokoch 1995 - 2003 zastával v Ústave pozíciu riaditeľa. Podstatnou mierou sa podieľal na vytváraní podmienok pre špičkový experimentálny výskum v endokrinológii. Získal originálne poznatky o priebehu aktivácie adrenalínového systému a podrobne analyzoval podiel aktivácie enzýmov v nadobličke i vo vybraných mikroštruktúrach nervového tkaniva počas akútneho a chronického stresu.
Doktor Kvetňanský je tiež priekopníkom kozmického výskumu v lekárskobiologických vedách na Slovensku. Realizoval množstvo medzinárodných experimentov a z kozmického centra na Bajkonure koordinoval let prvého slovenského astronauta Ivana Bellu.

Za svoju prácu bol ocenený viacerými cenami, je nositeľom čestnej plakety Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách a štátneho vyznamenania Pribinov kríž druhej triedy. V roku 1983 získal Pfitzerovu cenu a v roku 2008 bol označený za významnú osobnosť SAV.

Pracoviská a významné funkcie:

od r. 1960 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
1995 - 2003 riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Ako prvý dokázal, že aktivita a expresia génu kľúčového enzýmu syntézy katecholamínov - tyrozínhydoxylázy sa zvyšujú počas stresu (v spolupráci s prof. J. Axelrodom - NIH, Bethesda, USA - nositeľom Nobelovej ceny za objavenie metabolizmu katecholamínov)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Učená spoločnosť SAV
International Academy of Astronautics
International Society for Investigation of Stess (člen výboru)

Ocenenia:

2008 ocenenie "Významná osobnosť SAV v roku 2008
1997 Zlatá čestná plaketa SAV J. Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách
1983 Pfitzerova cena, Kanada
1980 Anochinova medaila Akadémie lekárskych vied, Rusko

e-mail: ueenkvet@savba.sk

Tvorba

Doktor Richard Kvetňanský svojou publikačnou aktivitou mimoriadne prispel k reprezentácii slovenskej vedy v medzinárodnom spoločenstve. Výsledky výskumov uverejnil v 514 publikáciách, prevažne v renomovaných medzinárodných vedeckých periodikách v zahraničí.
S viac ako 3600 citáciami je jedným z najcitovanejších vedeckých pracovníkov Slovenskej republiky.

Monografie:

2002 Stress, neural, endocrine and molecular studies (spoluautor)
1992 Neuroendocrine and molecular approaches (spoluautor)

Časopisecké publikácie a patenty: 514 / 1

Vedecká výchova: 12

Medzinárodné projekty: 8
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost