sk  |  en
Nedeľa | 02.10.2022, 19:16 | meniny: Levoslav; zajtra: Stela
  • | Medzinárodný deň bez násilia

    Medzinárodný deň bez násilia bol vyhlásený OSN v roku 2007. V tento deň roku 1869 sa narodil Mahátma Gándhí, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie a stratégie nenásilia, nenásilného odporu. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie, porozumenia a nenásilia.

  • | Svetový deň hospodárskych zvierat

    Svetový deň hospodárskych zvierat bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby.

  • | Svetový deň úsmevu

    Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

doplňte alebo opravte informácie

Roman Kaliský ( 100 r.)

novinár, publicista, scenárista, dramaturg

Kategória: spisovatelia

* 23.09.1922 Slovenská Ľupča

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 100 r.

Vzdelanie

Ľudová a meštianska škola v Slovenskej Ľupči
Gymnázium v Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši

Životopis

Narodil sa v robotníckej rodine. Štúdium chemického inžinierstva na SVŠT v Bratislave prerušil kvôli vojnovým udalostiam. V SNP bojoval v partizánskej brigáde Jánošík. Pre svoje občianske a politické postoje k udalostiam rokov 1968-69 a nasledujúcej normalizácii bol politicky diskriminovaný a nesmel publikovať. Preto sa vyučil za murára a v tejto profesii pôsobil až do roku 1989. Vo februári 1990 sa na krátke obdobie stal riaditeľom Slovenskej televízie.
 
Knižným dielam Romana Kaliského predchádzala dlhoročná novinárska, predovšetkým však publicistická a reportérska práca. Debutoval zbierkou reportáží Dlhá cesta, v ktorej zachytil vývinový proces slovenskej spoločnosti od konca vojny až do obdobia budovania nového spoločenského zriadenia. Druhá kniha literárnych reportáží Obžalovaný, vstaňte! prináša príbehy zo súdnych siení. Je to kniha súdničiek o príbehoch obyčajných ľudí, ktorá vzbudila veľkú pozornosť nielen čitateľov (5 vydaní - z toho jedno české a jedno maďarské), ale aj literárnej kritiky. Roku 1997 mu vyšla kniha Na poslednom úseku. Je to výber z jeho reportážnej a publicistickej tvorby z rokov 1989-1996.

Pôsobenie

do roku 1948 Práca – redaktor
Ľud – šéfredaktor
do roku 1953 Dramaturg slovenského dokumentárneho a neskôr hraného filmu
1956-67 Kultúrny život – redaktor
1967-69 Slovenská televízia – redaktor
1969-89 Murár
1990 Slovenská televízia – riaditeľ
Slovenské národné noviny – redaktor
Literárny týždenník – redaktor
1993-94 Republika – zástupca šéfredaktora

Tvorba

Filmografia

1954: Fraňo Kráľ (scenár)
P. O. Hviezdoslav (scenár)
1955: Za slobodu (námet, scenár)
Štvorylka (dramaturgia)
1956: Čert nespí (dramaturgia)
Previerka lásky (dramaturgia)

Knižná tvorba

1962: Dlhá cesta – zbierka reportáží
1963: Obžalovaný, vstaňte! – zbierka reportáží
1968: Konfrontácia – kniha esejí o SNP (spoluautor)
1997: Na poslednom úseku – výber z reportážnej a publicistickej tvorby

Televízna hra

1968: Koniec a začiatok
zdroj: www.matica.sk, www.book.sk, www.cfn.cz. Spracovala M. Remiašová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost