sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 06:01 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
 • | Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Rudolf Dilong ( 80 r.)

básnik, prozaik, dramatik, člen františkánskej rehole, príslušník katolíckej moderny

Kategória: cirkev, spisovatelia

* 01.08.1905 Trstená

† 07.04.1986 Pittsburgh (USA)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 36 r.

jubileum od narodenia 117 r.

Vzdelanie

1916 – 1924 ľudová škola a nižšie gymnázium, Trstená
1924 – 1928 rímsko-katolícka teológia, Žilina

Životopis

Narodil sa v rodine plátenníka. Osirel, keď mal dva roky. Plodný publicista v slovenských i krajanských časopisoch. Autor dvoch drám, kníh a próz a vyše sto básnických zbierok. Jeho poézia je predchnutá ideológiou kresťanstva, politiky, katolicizmu a ľudáckeho nacionalizmu. Inicioval založenie viacerých literárnych periodík. Spolupracoval s časopismi – Postup, Prameň, Kultúra, Elán, Slovenské pohľady. Vo svojej tvorbe sa prejavoval ako nekompromisný zástanca kresťanskej kultúry a literatúry. V niektorých veršoch stvárnil motívy emocionálnej zmyslovosti. V roku 1945, keďže nesúhlasil so zmenami povojnového politického usporiadania, emigroval cez Rakúsko do Talianska. V zahraničí patril k najaktívnejším členom Slovenského akčného výboru. V roku 1947 odišiel do Argentíny, kde bol duchovným slovenských emigrantov vo františkánskom kláštore v Buenos Aires. Od roku 1965 žil v kláštore Svätej Rodiny v Pittsburghu. V zložitých podmienkach emigrácie takisto vydával básnické zbierky, v ktorých sa odrážal ťažký údel tvorcu a nostalgia za domovom. Prispieval do krajanských časopisov – Kanadský Slovák, Listy svätého Františka, Posol, Slovák v Amerike. Dostal prezývku „Básnik bez otčiny“, pričom z jeho básní cítiť bezmocnú tragiku človeka, ktorý práve vo svete slobodných a otvorených horizontov najprenikavejšie pocítil, ako bytostne je zviazaný so Slovenskom. Všetko, čo cítil, čo si predstavoval a po čom túžil, vkladal do literárnych diel. Možno ho označiť za básnika bez predchodcov a aj bez nasledovníkov.

Aktívne pracoval za obnovenie slovenskej republiky a pôsobil ako funkcionár Slovenského oslobodzovacieho výboru. Pochovaný je vo františkánskom kláštore Sedembolestnej Panny Márie vo Valparaise v Indiane. V jeho rodnej obci je po ňom pomenovaná základná škola, tiež v rímsko-katolíckom kostole odhalili v roku 1996 na jeho počesť pamätnú tabuľu.

Pôsobenie

 • 1920 člen františkánskej rehole
 • 27. 8. 1920 vstúpil do noviciátu, Trnava
 • 27. 5. 1928 vysvätený za kňaza, prešiel viacero kláštorov (Hlohovec, Bratislava, Trnava, Malacky)
 • 1930 Almanach III. Literárnej generácie – spoločná antológia s postupimistami (mladí žilinskí adepti poézie, prózy a literárnej kritiky)
 • 1936 spolu s Kolomanom Geraldinim vydávali časopis Prameň
 • 1939 začal spoluvydávať literárnokritický mesačník Nové slovo
  počas 2. svetovej vojny pôsobil ako poľný kurát Slovenskej armády na východnom fronte v Rusku
 • 1945 odchod do emigrácie, v Ríme účinkoval v Slovenskom akčnom výbore Ferdinanda Ďurčanského

  Ocenenie

  Štátna cena za básnickú zbierku Mladý svadobník (1936)

  Tvorba

  Poézia

  1931 Budúci ľudia
  1932 Slávne na holiach
  1933 Dýchajte lazy!
  1933 Roky pod slnkom
  1934 Hviezdy a smútok
  1934 Zlatý kolibrík (spolu s J. Matovičom)
  1935 Helena nosí ľaliu
  1936 Mladý svadobník
  1939 Na Hlinkovu gardu
  1939 Gardisti, na stráž
  1941 Konvália
  1941 Somnambul
  1941 Padajúce svetlo
  1941 Muškát
  1941 Môj sen o láske
  1942 Hanička
  1942 Oslava rodu
  1942 Vojna
  1944 Plač
  1945 Moja krv
  1946 Súdení
  1946 Daváj, daváj
  1948 Vlasť volá
  1949 Listy z emigrácie
  1950 Diaľky bez domova
  1951 Cesty vyhnanca
  1953 Pieseň lásky
  1953 Balady
  1954 Za svetlom
  1955 Na vrchu nádeje
  1956 Stopy v ohni
  1959 V záblesku vekov
  1961 Dotyk s večnosťou
  1964 Agónia veku
  1965 Bez slobody
  1971 Ponúkam chlieb a soľ
  1971 Stretnutie
  1973 Pokora vína
  1973 Švih
  1975 Oči nám horia
  1975 Srdce bije
  1979 Poď, nasleduj ma
  1982 Ešte kvietok
  1967 Pod krížom
  1975 Srdce bije
  1976 Vidím otvorené nebo
  1979 Za krásu otčiny - trilógia

  Poetické hry a efektné metafory

  1938Ja svätý František
  1939 Mesto s ružou
  1939 Honolulu, pieseň labute
  1941 Nevolaj, nevolaj

  Próza

  1943 Zakliata mladosť – autobiografia
  1944 Človek s láskou
  1973 Pokora vína
  Rozprávka má krídla
  Vidíte zrno
  Na polhodinku
  Duch do dejín

  Spomienková próza

  2000 Ruža Dagmar

  Divadelné hry s autobiografickými prvkami

  1940 Valin
  1941 Padajúce pero
  Ďalšie

  Milovať žiť
  Belasý blankyt
  Sväté rozjímanie

  Memoáre

  1976 Stretával som ľudí a svet
 • zdroj: Jozef Hvišč, Viliam Marčok, Mária Bátorová, Vladimír Petrík: Biele miesta v slovenskej literatúre, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1991; Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia, Slovenská národná knižnica 2001; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; foto: internet; spracovala Viola Tóthová

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost