sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 05:09 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Rudolf Fabry ( 67 r.)

básnik, kolážista, novinár, šéfredaktor niekoľkých literárnych časopisov, predstaviteľ slovenského surrealizmu

Kategória: spisovatelia, novinári

* 08.02.1915 Budmerice

† 11.02.1982 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 39 r.

jubileum od narodenia 106 r.

Vzdelanie

Po maturite na gymnáziu v Trnave študoval kreslenie a zemepis na Českom vysokom učení technickom v Prahe.

Životopis

Po roku 1938 pracoval v Bratislave ako úradník, od roku 1947 ako novinár v denníku Práca, neskôr v rozličných kultúrnych časopisoch (Nedeľa, Život, Film a divadlo, Kultúrny život, Expres, Výtvarný život). Prvé básne uverejňoval v časopisoch Svojeť a Postup. Na Fábryho literárnu orientáciu mal zásadný vplyv jeho pobyt v Prahe, kde citlivo vnímal český surrealizmus. Jeho prvá básnická zbierka Uťaté ruky, ktorú vydal v roku 1935 sa všeobecne pokladá za signál nástupu surrealizmu v slovenskej literatúre - v podobe nadrealizmu. Surrealistickú metódu tvorby naplno rozvinul vo svojich ďalších zbierkach poézie. Po odmlčaní sa Fábry v päťdesiatych rokoch prihlásil svojimi básňami k schematickej občianskej lyrike. V šesťdesiatych rokoch vydal zbierky poézie, v ktorých sa opäť vrátil k nadrealistickej metóde.

Tvorba

Prvotina Rudolfa Fabryho Uťaté ruky sa všeobecne pokladá za prvý signál surrealizmu v slovenskej literatúre – nadrealizmu. V nasledujúcej zbierke Vodné hodiny hodiny piesočné sa Fabry naplno oddal surrealistickému, tzv. automatickému písaniu a to v pásmových básňach i v krátkych prozaických textoch. Prezentujú sa tu aj apokalyptické vízie, ktoré autor naplno rozvinul v cyklickej skladbe Ja je niekto iný. Dominujú v nej stretnutia s „diablom metafory“ Féneom, v ktorých sa odráža aj ťaživá situácia človeka v období fašizmu a vojny, keď skladba vznikala. V ďalších početných básnických zbierkach uverejňoval Fabry občiansku lyriku, neskôr sa vracal k nadrealistickej metóde v zbierkach Každý sa raz vráti, Nad hviezdami smrti vánok, Na štít ruža krváca. Zbierka Skala nekamenná bralo neskalnaté je venovaná pamiatke básnika Janka Kráľa.
zdroj: Slovenský rozhlas

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost