sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 05:24 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Rudolf Fabry ( 67 r.)

básnik, kolážista, novinár, šéfredaktor niekoľkých literárnych časopisov, predstaviteľ slovenského surrealizmu

Kategória: spisovatelia, novinári

* 08.02.1915 Budmerice

† 11.02.1982 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 40 r.

jubileum od narodenia 107 r.

Vzdelanie

Po maturite na gymnáziu v Trnave študoval kreslenie a zemepis na Českom vysokom učení technickom v Prahe.

Životopis

Po roku 1938 pracoval v Bratislave ako úradník, od roku 1947 ako novinár v denníku Práca, neskôr v rozličných kultúrnych časopisoch (Nedeľa, Život, Film a divadlo, Kultúrny život, Expres, Výtvarný život). Prvé básne uverejňoval v časopisoch Svojeť a Postup. Na Fábryho literárnu orientáciu mal zásadný vplyv jeho pobyt v Prahe, kde citlivo vnímal český surrealizmus. Jeho prvá básnická zbierka Uťaté ruky, ktorú vydal v roku 1935 sa všeobecne pokladá za signál nástupu surrealizmu v slovenskej literatúre - v podobe nadrealizmu. Surrealistickú metódu tvorby naplno rozvinul vo svojich ďalších zbierkach poézie. Po odmlčaní sa Fábry v päťdesiatych rokoch prihlásil svojimi básňami k schematickej občianskej lyrike. V šesťdesiatych rokoch vydal zbierky poézie, v ktorých sa opäť vrátil k nadrealistickej metóde.

Tvorba

Prvotina Rudolfa Fabryho Uťaté ruky sa všeobecne pokladá za prvý signál surrealizmu v slovenskej literatúre – nadrealizmu. V nasledujúcej zbierke Vodné hodiny hodiny piesočné sa Fabry naplno oddal surrealistickému, tzv. automatickému písaniu a to v pásmových básňach i v krátkych prozaických textoch. Prezentujú sa tu aj apokalyptické vízie, ktoré autor naplno rozvinul v cyklickej skladbe Ja je niekto iný. Dominujú v nej stretnutia s „diablom metafory“ Féneom, v ktorých sa odráža aj ťaživá situácia človeka v období fašizmu a vojny, keď skladba vznikala. V ďalších početných básnických zbierkach uverejňoval Fabry občiansku lyriku, neskôr sa vracal k nadrealistickej metóde v zbierkach Každý sa raz vráti, Nad hviezdami smrti vánok, Na štít ruža krváca. Zbierka Skala nekamenná bralo neskalnaté je venovaná pamiatke básnika Janka Kráľa.
zdroj: Slovenský rozhlas

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost