sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:56 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák PhD. ( 67 r.)

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

Kategória: funkcionári

* 09.11.1955 Slovensko, Topoľčany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 67 r.

Vzdelanie

1970 - 1974 - Gymnázium Topoľčany
1974 - 1978 - Vysoká škola ekonomická, Národnohospodárska fakulta v Bratislave
1981 - pedagogické minimum
1987 - špecializované štúdium pedagogiky
1987 - CSc.
1995 - habilitácia na docenta
2001 - menovanie za profesora

Študijné pobyty:

1998 - Írsko
1999 - Španielsko

Životopis

1977 - 1990 - Národnohospodárska fakulta, Vysoká škola ekonomická v Bratislave, Katedra investícií a základných fondov, asistent
1984 - 1990 - pôsobil ako tajomník fakulty
1990 - 1991 - prodekan pre rozvoj fakulty
1993 - 1994 - predseda Akademického senátu NHF EU
1993 - 2000 - NHF EU, prodekan
2000 - 2003 - NHF EU, zvolený za dekana
2001 - 2003 - poverený vedením Katedry financií
2007 - rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
od roku 1992 - audítor
2001 - predseda Asociácie dekanov ekonomických a manažérskych fakúlt SR
- člen viacerých redakčných rád odborných časopisov
- predseda redakčnej rady časopisu "Dane a právo v praxi"
- člen Kolégia ministra hospodárstva SR
- predseda komisie pre doktorandské skúšky
- člen viacerých DR podnikateľských subjektov

Ocenenie:

1988 - Zlatá medaila za za najlepšiu prácu v rámci súťaže "Mladých vedeckých pracovníkov", od Komory audítorov a daňových poradcov, od fakúlt a univerzít SR

Tvorba

- autor troch monografií
- spoluautorom dvoch vysokoškolských a jednej stredoškolskej učebnice
- autor rady skrípt
- autor viac ako 30 vedeckých a odborných štúdií a článkov publikovaných v karentovaných vedeckých časopisoch doma a v zahraničí
- zodpovedný riešiteľ dvoch projektov VEGA
- koordinátor dvoch medzinárodných projektov
futbal, hokej
zdroj: Ekonomická univerzita - Bratislava, Who is Who v Slovenskej republike, prof. Ing. František Janícek, PhD., r. 2003

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost