sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 11:12 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Soňa Holúbková ()

PSYCHOLOGIČKA, PREDSEDNÍČKA SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE KRAJINA HARMÓNIE.

Kategória: spoločnosť, tretí sektor

* Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

 

všeobecné informácie

Po skončení štúdia pracovala ako psychologička vo veľkom závode, ako kurátorka pre delikventnú mládež, ako poradkyňa v manželskej a predmanželskej poradni, ako riaditeľka zariadenia pre Mentálne postihnuté deti a mládež, ako poradkyňa pre rodičov, zdravotne postihnutých občanov, pre zariadenia sociálnych služieb, pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pre mimovládne organizácie, v mnohých ako dobrovoľníčka.

Od roku 1990 pracuje ako dobrovoľníčka v Nadácii Krajina harmónie. V roku 1990 začala pripravovať festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa. Doposiaľ sa uskutočnilo 23 ročníkov, festival má medzinárodnú účasť a podporuje začleňovanie občanov so zdravotným postihnutím do života komunity. Vďaka jej veľkému osobnému nasadeniu sa v roku 2003 podarilo zriadiť v spolupráci s mestom Žilina Agentúru podporovaných služieb, ktorá prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania a podporuje pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím. Je aj riaditeľkou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Žiline.

Vzdelanie:

Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta, obor: Psychológie a filozofie (1978 – 1980), PhDr.
Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta, obor: Všeobecnej psychológie, vývinová, sociálna, klinická, pedagogická, psychológia práce (1973 – 1978)

​Absolvované vzdelávacie akcie:
Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
U teorie, John O'Brien, Madrid (2014)
Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
Salto výcvik Enable 2003, trenérka v mezinárodním týmu, 62 hodin (2003)
Výcvik trénerov, dlouhodobý výcvik v mezinárodním týmu  (2002 – 2003)
Výcvik supervize, Trnavská univerzita, 180 hodin (2001)
Výcvik Salto TC Inclusion, Antwerpen, Krátkodobá Evropská dobrovolnická služba (2001)
Výcvik sociálního managementu, zakončeno obhajobou práce Komunitní sociální služby, Praha (1999)
Nové formy služeb pro občany s postižením, 220 hodin, DC New York a Karlova univerzita Praha (1991 – 1992)

Prax:
Ředitelka: Agentúra podporných služieb, n.o., Žilina – Individuální plánování a sociální služby v podporovaném bydlení a v komunitě (2003 – dosud)
Ředitelka střediska a psycholožka: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Bratislava – stále pracovisko Žilina (1999 – dosud)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -  detašované pracoviště Žilina (1996 – 1999)
Stredisko  služieb sociálnej starostlivosti Bratislava, pracovisko Žilina (1991 – 1996)
Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnuté deti a mládež – denní pobyt  Žilina (1988 – 1991)
Psycholožka: Manželská a predmanželská poradňa Žilina (1983 – 1988)
ČSD – vozňové depo Žilina (1980 – 1983)
Závody ťažkého strojárenstva, Dubnica nad Váhom (1978 – 1979)
Kurátorka pro mládež: ONV – odbor sociálnych vecí Žilina (1979 – 1980)
Lektorská činnost: kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách – Quip (2014 – dosud)
Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – dosud)
Koordinátorka vzdělávání: mezinárodní projekt New Paths to Inclusion Network (2013 – 2014)
Supervize: Asistence, o.p.s., Tranzitní program (2012 – 2014)

 

tvorba

Publikácie a odborné texty:

Odvaha na nové sociálne služby, INESS,2013
Rozvoj komunitných sociálnych služieb, RPSP Bratislava 2006
No barriers No borders, Salto Inclusion, Brussel 2006
Citizen in the centre – NIZW Utrecht 2004
Kvalita sociálnych služieb II – pre seniorov – Rada Bratislava 2003
Inšpiratórium, Nadácia Krajina harmónie, Žilina 2002
Sociálne služby pre občanov, Bratislava 2001
Kvalita sociálnych služieb I – pre občanov s postihnutím, Rada Košice 2000

 

Ocenenia:

2013
Slovenka roka

 

galéria

 

video

zdroj: Tip na osobnosť: Denisa Nincová.
posledná aktualizácia 20.02.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost