sk  |  en
Piatok | 17.11.2017, 22:18 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč PhD. ( 53 r.)

teológ, sociológ, autor gospelových piesní

Kategória: cirkev

* 17.02.1964 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 53 r.

Vzdelanie

1979 - 1983 Gymnázium A. Markuša v Bratislave
1983 - 1985 Ekonomická univerzita (vtedy Vysoká škola ekonomická, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, odbor ekonomika priemyslu)
1986 - 1988 Studio Paolino Internazionale della Comunicazione sociale (Medzinárodný Paulinsky inštitút spoločenskej komunikácie), Rím
1988 - 1993 Pápežská Lateránska univerzita, Vatikán, základné filozoficko-teologické štúdium (1988 - 90 na Filozofickej fakulte, 1990 - 1993 na Teologickej fakulte)
1998 - 1999 Licenciát z morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline (Poľsko)
2000 - 2005 Doktorát z morálnej teológie na Katolíckej univerzite v Lubline (Poľsko)
2005 Doktorát zo sociálnej práce na Katolíckej univerzite v Ružomberku
2008 Habilitácia zo Sociálnej práce

Životopis

Už počas svojich štúdií v Ríme sa Stanislav Košč venoval tvorbe gospelovej hudby, vydal viacero albumov.

Po návrate na Slovensko pracoval v rokoch 1993 - 1998 na Mestskom úrade v Trnave. V období rokov 1998 až 1999 pôsobil ako šéfredaktor knižných vydaní vo vydavateľstve Spoločnosti Ježišovej - Dobrá kniha v Trnave. Ako tlmočník a prekladateľ, najmä odbornej teologickej literatúry pracuje od roku 1999 až dodnes. Finančným a investičným poradcom bol v období rokov 2001 - 2006.

Od roku 1995 do 2006 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Trnavskej univerzite. Učil teóriu masovej komunikácie a neskôr Katolícku sociálnu náuku, resp. Kresťanskú sociálnu náuku. Od roku 2005 pôsobí na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde sa 1.1. 2006 stal prodekanom pre výchovu a vzdelávanie na Pedagogickej fakulte. Vo februári 2008 nastúpil do funkcie prodekana Pedagogickej fakulty pre zahraničné vzťahy a mobility a od 3. 7. 2008 je prorektorom Katolíckej univerzity pre zahraničné vzťahy a mobility.

Zároveň je aj korešpondent odborného časopisu La Società, člen Vedeckej rady PF KU v Ružomberku a aktívne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách, seminároch a sympóziách.

Žije v Ružomberku, je ženatý a má štyri deti.

Tvorba

Albumy gospelových piesní:

1990 S Máriou srdce pre všetkých
1990 Cez slzy k šťastiu
1991 Generácia, ktorá Ťa hľadá
1991 Dajme miesto láske (vyber)
1992 Dar nádeje
1993 Malá cesta

Monografie a skriptá:

1996 Pripravme cestu, Adventné zamyslenia pre dospelých
2006 Stručné dejiny katolíckej spoločenskej náuky
2006 Spoločenské posolstvo encyklík Jána Pavla II.
2006 Moralność polityczna - polityka moralna
2007 Katolícka sociálna náuka
2007 Človek - tvor Boží a spoločenský
2008 Sociálna agenda Cirkvi
2009 Výkladový slovník katolíckej sociálnej náuky

Významnejšie preklady: (z talianskeho jazyka)

1997 Sociálne encykliky: Lev XIII., Rerum novarum; Pius XI.,
Quadragesimo anno; Jan XXIII., Mater et Magistra
2000 J. Tomko, Misie do tretieho tisicrocia
2000 S. Karotemprel, Nasledovanie Krista v misiach
2000 Jan Pavol II., Ecclesia in Asia
hra na klavír, turistika, plávanie, stolný tenis

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost