sk  |  en
Štvrtok | 18.04.2019, 21:06 | meniny: Valér; zajtra: Jela
 • | Európsky deň za práva pacientov

  Európsky deň za práva pacientov bol vyhlásený na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru (EESC). Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacienta. Ide o príležitosť informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie práv pacientov v Európe. Ľudia by sa mali viac zaujímať o svoj zdravotný stav, viac komunikovať a dožadovať sa svojich práv.

 • | Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel

  Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS podnet na sympóziu v 1982, UNESCO vyhlásený v 1983, oslavuje sa od 1984

 • | Medzinárodný deň žonglovania

  Medzinárodný deň žonglovania oslavuje zručnosti talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať s viacerými loptami, nožmi, palicami, krúžkami a inými objektmi vo vzduchu bez dotyku zeme. Žonglovanie je forma zábavy a tento deň je určený na jej šírenie a na stretnutia cirkusantov po celom svete.

 • | Svetový deň kultúrneho dedičstva

  Svetový deň kultúrneho dedičstva, alebo tiež Medzinárodný deň pamiatok a sídiel vznikol na podnet Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS). V roku 1983 ho oficiálne vyhlásilo UNESCO. Tento deň je určený na zvýšenie povedomia o význame ochrany pamiatok a historických sídiel. V dôsledku tejto príležitosti, ktorá je určená predovšetkým verejnosti, sa konajú mnohé podujatia zamerané na propagáciu a prezentáciu historických a kultúrnych hodnôt.

 • | Svetový deň rádioamatérov

  Svetový deň rádioamatérov vyhlásila Medzinárodná únia rádioamatérov (IARU), ktorá bola v tento deň roku 1925 v Paríži založená. Deň je oslavou prínosov rádioamatérov vysielačov.

doplňte alebo opravte informácie

Štefan Boleslav Roman ( 66 r.)

veľkopriemyselník, zakladateľ a predseda Svetového kongresu Slovákov

Kategória: politici minulosti, biznis a podnikanie, manažéri

* 17.04.1921 Slovensko, Veľký Ruskov

† 23.03.1988 Kanada, Toronto

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 31 r.

jubileum od narodenia 98 r.

 

všeobecné informácie

Životopis

V roku 1937 odišiel so starším bratom do Kanady. Pracoval na farme v Port Perry a pokračoval v štúdiu. V rokoch 1941 - 1942 slúžil v kanadskej armáde a po prepustení (zo zdravotných dôvodov) začal pracovať v priemyselnom kombináte General Motors v Oshawe. Stal sa členom Kanadskej Slovenskej ligy a začas aj redaktorom mesačníka Slovenský hlas. Vedel, že účinná národná a politická práca potrebuje pevné existenčné základy. Od roku 1945 zameral pozornosť na podnikateľské možnosti v baníckom priemysle a pohotovým pohybom finančných prostriedkov vytvoril „impozantný komplex banícko-priemyselných akciových spoločností, ktorých kapitálová hodnota sa v polovici 60. rokov odhadovala na 70 miliárd dolárov“ (Literárny almanach Slováka v Amerike, 1967). Z chudobného východoslovenského chlapca sa stal najvplyvnejšou osobnosťou kanadského priemyslu, najmä ako výkonný riaditeľ a predseda správne rady spoločnosti Denison Mines Limited, ktorá vlastnila najväčšie uránové bane na svete. Právnym poradcom Štefana B. Romana bol neskorší prezident USA R. Nixon.

Vo svojom administratívnom centre na King Street West v Toronte sa obklopil významnými predstaviteľmi slovenskej exilovej literatúry, kultúry a vedy. Bol predsedom Kanadskej rady ľudového umenia, Združenia etnickej tlače, početných spoločností, spolkov a korporácií. Vyvrcholením jeho aktivity bolo utvorenie Svetového kongresu Slovákov (1970), v ktorom až do svojej predčasnej smrti zastával funkciu predsedu. Veľké zásluhy si získal popularizáciou cyrilometodského duchovného odkazu. V roku 1 100. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu inicioval v Toronte medzinárodnú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili vplyvné cirkevné a svetské osobnosti. Konferencia a oslavy pokračovali v Európe a vyvrcholili založením Slovenského ústavu sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme. V tom istom roku (1963) bol vo Vatikáne vyznamenaný Radom sv. Gregora. Bol aj nositeľom ďalších významných vyznamenaní, ocenení a čestných doktorátov. Duchovný a hmotný zmysel jeho celoživotnej práce najvýraznejšie symbolizuje monumentálna Katedrála Premenenia Pána, ktorú dal postaviť na svojom pozemku v Unionville podľa vzoru gréckokatolíckeho kostola v rodnom Veľkom Ruskove.

Spoločne s Eugenom Loblom napísal The Responsible Society (New York 1977). Kniha vyšla aj v slovenčine pod názvom Zodpovedná spoločnosť (Toronto 1983). Rad ďalších plánov mu prekazila náhla smrť – pochovaný je v Unionville (Kanada). Roku 1990 mu udelili in memoriam Slovenskú národnú cenu. V roku 1995 mu udelil prezident Slovenskej republiky - M. Kováč, najvyššie štátne vyznamenanie, Rad Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam.

 

vzdelanie a pôsobenie

-
Stredná poľnohospodárska škola v Košiciach

 

Ocenenia:

1990
mu bolo udelené in memoriam Slovenská národná cena
1995
mu udelil prezident Slovenskej republiky - M. Kováč, najvyššie štátne vyznamenanie, Rad Bieleho dvojkríža I. triedy in memoriam

 

ostatné informácie

„Základnou otázkou našej budúcnosti je: či pôjdeme bez výhrad a do dôsledkov za slovenskú myšlienku, alebo nie. Na tejto otázke sa zvrtnú všetky naše úsilia.“

 

galéria

 

video

zdroj: Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin 1997Foto: internet
posledná aktualizácia 09.12.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost