sk  |  en
Štvrtok | 17.10.2019, 20:01 | meniny: Hedviga; zajtra: Lukáš
  • | Medzinárodný deň boja proti chudobe

    Tento deň si svet pripomína na základe iniciatívy pátra Josepha Wresinského, zakladateľa Hnutia na pomoc všetkým krajinám štvrtého sveta (Aide a toute detrese-Quart Monde), v roku 1992 oficiálne uznala aj Organizácia Spojených Národov (OSN). Cieľom je poukázať na príčiny hladu, chudoby a negramotnosti.

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Štefan Koval PhD. ( 74 r.)

lekár, odborník na gerontológiu a geriatriu

Kategória: medicína

* 20.09.1945 Malý Lipník (okr. Stará Ľubovňa)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 74 r.

Vzdelanie

1962 SVŠ Ujezdce
1972 Univerzita J. E. Purkyně, Brno

Životopis

Štefan Koval ukončil štúdium medicíny promóciou na Lekárskej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Brne v roku 1972.
Od roku 1972 až do roku 1989 pracoval ako internista a neskôr ako geriater v MÚNZ Košice. V roku 1990 sa podieľal na založení Geriatrického centra sv. Lukáša a stal sa jeho riaditeľom. Bolo to prvé špecializované zdravotnícke zariadenie nového typu v Československu, ktoré poskytovalo komplexnú starostlivosť seniorom. Na jeho čele stál profesor Koval 13 rokov.
Od roku 1995 pracuje ako prednosta Kliniky geriatrie a gerontológie LF UPJŠ v Košiciach a vykonáva funkciu garanta štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave.
V roku 2000 bol poctený Cenou ministra zdravotníctva za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo v odbore geriatria. O rok neskôr obdržal cenu Lekárskej fakulty v Košiciach za najlepšiu monografiu.
Profesor Koval je zakladateľom Alzheimrovej spoločnosti so sídlom v Košiciach. Okrem toho založil neziskovú organizáciu Kontakt na podporu starých ľudí, je tiež spoluzakladateľom spoločnosti Morpheus a v roku 1989 založil Akadémiu tretieho veku pri ústave v Košiciach. Ako člen pôsobí prof. Koval vo viacerých spoločnostiach, okrem iných v Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej gerontologicekej a geriatickej spoločnosti, Českej gerontologickej spoločnosti a iných. Je viceprezidentom Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti. Významným odborníkom v odbore gerontológia a geriatria.
Štefan Koval je ženatý. S manželkou Ľudmilou má dve deti.

Ocenenia:

2000 Cena ministra zdravotníctva SR za celoživotný prínos oboru geriatrie
2001 Cena Lekárskej fakulty za najlepšiu monografiu
2007 Reimanova medaila

Tvorba

Týranie starých ľudí

Antropologický rozmer epidemiológie staroby

MUDr. Štefan Koval je autorom množstva vedeckých a iných odborných článkov.
olejomaľba, elektronika, výpočtová technika, literatúra, pomáhanie dobrým ľuďom
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 264 - 265

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost