sk  |  en
Streda | 27.05.2020, 11:03 | meniny: Iveta; zajtra: Viliam
  • | Deň bez mobilov

    iniciovaný v Českej republike v roku 2004

  • | Medzinárodný deň sklerózy multiplex

    Tento deň bol vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MFSM) a jej členovania v roku 2009 za účelom zvýšenia povedomia o chorobe skleróza multiplex. Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu.

  • | Medzinárodný športový vyzývací deň

    Medzinárodný športový vyzývací deň sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni.

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Štefan Koval PhD. ( 74 r.)

lekár, odborník na gerontológiu a geriatriu

Kategória: medicína

* 20.09.1945 Malý Lipník (okr. Stará Ľubovňa)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 74 r.

Vzdelanie

1962 SVŠ Ujezdce
1972 Univerzita J. E. Purkyně, Brno

Životopis

Štefan Koval ukončil štúdium medicíny promóciou na Lekárskej fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Brne v roku 1972.
Od roku 1972 až do roku 1989 pracoval ako internista a neskôr ako geriater v MÚNZ Košice. V roku 1990 sa podieľal na založení Geriatrického centra sv. Lukáša a stal sa jeho riaditeľom. Bolo to prvé špecializované zdravotnícke zariadenie nového typu v Československu, ktoré poskytovalo komplexnú starostlivosť seniorom. Na jeho čele stál profesor Koval 13 rokov.
Od roku 1995 pracuje ako prednosta Kliniky geriatrie a gerontológie LF UPJŠ v Košiciach a vykonáva funkciu garanta štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave.
V roku 2000 bol poctený Cenou ministra zdravotníctva za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo v odbore geriatria. O rok neskôr obdržal cenu Lekárskej fakulty v Košiciach za najlepšiu monografiu.
Profesor Koval je zakladateľom Alzheimrovej spoločnosti so sídlom v Košiciach. Okrem toho založil neziskovú organizáciu Kontakt na podporu starých ľudí, je tiež spoluzakladateľom spoločnosti Morpheus a v roku 1989 založil Akadémiu tretieho veku pri ústave v Košiciach. Ako člen pôsobí prof. Koval vo viacerých spoločnostiach, okrem iných v Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej gerontologicekej a geriatickej spoločnosti, Českej gerontologickej spoločnosti a iných. Je viceprezidentom Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti. Významným odborníkom v odbore gerontológia a geriatria.
Štefan Koval je ženatý. S manželkou Ľudmilou má dve deti.

Ocenenia:

2000 Cena ministra zdravotníctva SR za celoživotný prínos oboru geriatrie
2001 Cena Lekárskej fakulty za najlepšiu monografiu
2007 Reimanova medaila

Tvorba

Týranie starých ľudí

Antropologický rozmer epidemiológie staroby

MUDr. Štefan Koval je autorom množstva vedeckých a iných odborných článkov.
olejomaľba, elektronika, výpočtová technika, literatúra, pomáhanie dobrým ľuďom
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 264 - 265

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost