sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 20:18 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Štefan Medvecký PhD. ( 65 r.)

dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Kategória: technika, funkcionári

* 05.05.1957 Trstená

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

1972 - 1976 Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene
1976 - 1981 titul Ing. : Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, SET, DMT
1983 - 1986 Dizertácia : PhD. v odbore 23-02-9 „Stavba dopravných strojov a zariadení“, VŠDS SET
1992 Habilitácia: docent v odbore 23-01-9 „Časti a mechanizmy strojov“. Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta
1998 Inaugurácia : profesor v odbore 23-01-9 „Časti a mechanizmy strojov“. Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta

Životopis

Štefan Medvecký sa narodil v roku 1957 v Trstenej, po ukončení štúdia nastúil na Žilinskú univerzitu, na Strojnícku fakultu ako asistent.
V súčasnosti je dekanom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Prierez kariéry:

2004 - doteraz dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity
2004 riaditeľ ústavu konkurencieschopnosti a inovácií ŽU
1996 - 2004 Žilinská univerzita v Žiline, Katedra konštruovania a častí strojov - vedúci katedry
1995 -1996 VŠDS Žilina, Katedra konštruovania a častí strojov
1990 - 1995 VŠDS Žilina, Katedra častí strojov a teórie konštruovania
1989 - 1990 RWTH Aachen, Institut für Allgemeine Konstruktionstechnik
1983 - 1989 VŠDS Žilina, Katedra mechaniky a častí strojov
1981 - 1983 VŠDS Žilina, Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel

Oblasti profesionálneho pôsobenia:

- konštruovanie, výpočty a optimalizácia častí technických systémov
- zvyšovanie produktivity v predvýrobných etapách
- virtual product Design (DMU), rozvoj technológií DF (Digital Factory)
- inovácie, bionika
- Rapid Prototyping, Reverse Engineering

Členstvo v profesionálnych inštitúciách, radách a odborných komisách:

- člen Vedeckej rady - ŽU, EF ŽU, SjF TUKE, SjF STU, FS VŠB-TU Ostrava, Politechnika Radomska, UMMS SAV
- člen rady ZPVVO (výskum, vzdelávanie)
- člen SOK pre vedný odbor 23-01-9 Časti a mechanizmy strojov
- Garant OK pre štúdijný program 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov
- člen SASI
- člen Rady štátneho programu č. 3 “Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku”
- člen Rady APVV, predseda PS 2
- zástupca SR v ETP MANUFUTURE (Brusel)
zdroj: Žilinská univerzita

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost