sk  |  en
Pondelok | 15.08.2022, 19:24 | meniny: Marcela; zajtra: Leonard

doplňte alebo opravte informácie

Doc. JUDr. Štefan Ogurčák CSc. ( 73 r.)

bývalý sudca Ústavného súdu SR

Kategória: spoločenské vedy, súdnictvo

* 05.10.1948 Slovensko, Prešov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

1972 ukončil vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave

Životopis

Pôsobenie
1983 - 1993 vedúci Katedry občianskeho práva a medzinárodného práva, Právnická fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach
1990 - 1993 predseda Akademického senátu Univerzity P. J. Šafárika
1991 - 1993 podpredseda Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a člen vedeckých rád Právnickej fakulty a Univerzity P. J. Šafárika.
21.1. 1993 - 21.1. 2000 sudca Ústavného súdu SR (8. marca 1993 vymenovaný do funkcie podpredsedu ÚS SR )
22.1. 2000 - 22.1. 2007

Jeho základná vedecká a pedagogická orientácia je zameraná na občianske procesné právo.

Ocenenia
2002 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, za významný podiel na budovaní základov súdnictva v Slovenskej republike

Jazykové znalosti: francúzsky, ruský

Tvorba

Je autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, viacerých štúdií, odborných článkov a učebných textov z vlastného odboru, ktoré publikoval v domácej a zahraničnej odbornej tlači.
zdroj: Ústavný súd SR

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost