sk  |  en
Sobota | 07.12.2019, 18:13 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

Štefan Šimák ( 71 r.)

Vydavateľ

Kategória:

* 27.03.1948 Turzovka

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 71 r.

Vzdelanie

1966 – 1968 študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici dejepis a ruštinu. Po invázii spojeneckých vojsk do Československa štúdium prerušil a do školy sa už nevrátil.
1979 promoval na Katedre žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Životopis

Narodil sa v Turzovke, kde ukončil aj Strednú všeobecno vzdelávaciu školu

1968 sa stal redaktorom okresných novín Za nové Kysuce v Čadci. O rok neskôr sa prihlásil na konkurz na miesto krajového redaktora Československého rozhlasu pre severné Slovensko so sídlom v Žiline. Na tomto poste strávil sedem rokov. Nasledujúce roky pôsobil ako redaktor Československého rozhlasu v Bratislave a v Prahe, kde sa napokon zameral na zahraničnú politiku

1982 – 1987 pracoval v Moskve najskôr ako zahraničný spravodajca a potom aj ako vedúci moskovskej pobočky Československého rozhlasu. Dominantnou témou jeho spravodajských a publicistických príspevkov boli spoločenské premeny v období Gorbačovovej „glasnosti“ a „perestrojky“. Za túto prácu dostal jedno z najvyšších rozhlasových vyznamenaní Zlatý mikrofón Československého rozhlasu.

1987 bol zástupcom šéfredaktora Hlavnej redakcie spravodajstva Slovenského rozhlasu. Patril k účastníkom revolučných zmien v rozhlase. V nasledujúcom období absolvoval manažérsky kurz vedúcich rozhlasových pracovníkov v Deutsche Welle v Kolíne nad Rýnom a zastupoval Slovenský rozhlas v European Broadcasting Union, EBU v Ženeve.

1990 založil s Jozefom Dukesom a ďalšími spoločníkmi nezávislý týždenník PLUS 7 DNÍ. Spoločne so šéfredaktorom Milošom Luknárom uverejňoval v týždenníku kritické komentáre pod názvom Slovo vydavateľa .

Za publicistickú činnosť mu v roku 2000 udelili Kristáľové krídlo .
1993 sa zúčastnil na štvrťročnej stáži v denníku Tampa Tribune na Floride v USA. Od toho istého roku pôsobí spoločne s Jozefom Dukesom ako konateľ vydavateľstva SPOLOČNOSŤ 7 PLUS. Spoločne budovali rozsiahle portfólio populárnych periodík. Spoločnosť v súčasnosti vydáva denník PLUS Jeden deň, týždenníky PLUS 7 DNÍ, Báječná žena, Šarm a mesačníky Zdravie, Záhradkár, Emma, Brejk, Mamina, Pekné bývanie, Poľovníctvo a rybárstvo, Dobré jedlo, Pes Plus, Navarené napečené.
2010 vo vydavateľstve prichýlili upadajúce detské časopisy Ohník, Zornička, Včielka a Bobík.

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS sa pod vedením Štefana Šimáka a Jozefa Dukesa stala najväčším slovenským vydavateľstvom. V súčasnosti podnikajú aktívne kroky s cieľom preniknúť na trh digitálnych médií. Medzi úspešné projekty patrí www.pluska.sk
Spoločne s Milošom Nemečkom sa podieľal na založení Združenia vydavateľov periodickej tlače na Slovensku a bol dlhoročným viceprezidentom tejto organizácie.
V máji 1992 spolu s českou Úniou vydavateľov periodickej tlače organizovali v Prahe 45. svetový novinársky kongres FIEJ za účasti Václava Havla a Nelsona Mandelu.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost