sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:09 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Stojan Russev CSc. ()

dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

1976 Ekonomická Univerzita v Sofii, CSc.
1967 SVŠT, Elektrotechnická fakulta, špecializácia Automatizačná technika

Životopis

Zamestnania

od 1990 Ekonomická Univerzita v Bratislave
1976-1990 Ekonomická Univerzita v Sofii
1968-1976 Akademia spoločenských vied a sociálneho riadenia v Sofii

Vedecká orientácia
Metodologické aspekty tvorby informačných systémov, Softvérové inžinierstvo, Automatizácia projektovania a programovania

Pedagogická činnosť
Databázové technológie, Softvérové inžinierstvo, Systémy automatizácie projektovania a programovania

Tvorba

Vedecko-výskumné úlohy
Podielal sa na riešení 37 oponovaných vedecko-výskumných štúdii z oblasti IT, z ktorých 21 v zahraniči a u 19 ako vedúci riešiteľ

Publikačná činnosť
9 monografii, 10 učebníc, 3 skriptá, 25 vedeckých štúdii, z ktorých 13 v zahraniči, 36 vystúpení na konferenciách, z ktorých 12 v zahraniči, 47 citácii

Vybrané publikácie
Russev, S. a kol.: Metódy vývoja informačných systémov, Ekonóm Bratislava, 2002
Russev, S. a kol.: Automatizácia tvorby informačných systémov, Ekonóm Bratislava, 2003
Russev, S. a kol.: Informačný systém na podporu riadenia fakúlt 1 a 2 časť, Ekonóm Bratislava, 2005

Členstvo vo vedeckých radách
VR EU v Bratislave
FHI EU v Bratislave
FIIT STU v Bratislave
Fakulta Podnikateľská VUT Brno
Fakulta informatiky a manažmentu Univerzita Hradec Králové
Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
zdroj: EU - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost