sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 22:56 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

doc. RNDr. Tatiana Hrnčiarová CSc. ( 68 r.)

krajinná ekologička, enviromentalistka, Ústav krajinnej ekológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 28.08.1954 Slovensko, Liptovský Mikuláš

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie panna

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

1977 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1994 Nemecko

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1991-1999 Ústav krajinnej ekológie SAV (zástupkyňa riaditeľa)
od r. 1994 Ustav krajinnej ekológie SAV (vedúca oddelenia )
od r. 1990 Ústav krajinnej ekológie SAV
1977-1990 Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Metodika ekologickej únosnosti krajiny
Metodika krajinnoekologického plánu

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Association for Landscape Ecology (IALE, členka hlavného výboru IALE-SK od 2004 )
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (členka výkonného výboru od 2002)
Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV

Ocenenia:

2002 Ďakovný list ministra životného prostredia SR za prípravu a tvorbu Atlasu krajiny SR
2001 Cena SAV za popularizáciu vedy v oblasti ekológie (členka kolektívu)
2001 Ocenenie a poďakovanie za aktívny, tvorivý prínos a podporu aktivít orientovaných na implementáciu trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku (MŽP SR, UNDP, REC Slovensko)

2007 Cena literárneho fondu za rok 2006, prémia za vedeckú a odbornú literatúru, kategória prírodné a technické vedy (za Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy, VEDA)


e-mail: tatiana.hrnciarová@savba.sk

Tvorba

Monografie:

2001 Ekologická optimalizácia poľnohospodárskej krajiny (modelové územie Dolná Malanta), Veda, Bratislava
2000 Environmental Approaches to Sustainable Development, Združenie Krajina 21, Bratislava (spoluautorka)
a ďalšie (spolu 9 monografií)

Časopisecké publikácie: 80

Medzinárodné projekty: 9
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost