sk  |  en
Streda | 28.09.2022, 12:36 | meniny: Václav; zajtra: Michal, Michaela
  • | Medzinárodný deň za právo vedieť

    Medzinárodný deň za právo vedieť je podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov FOIA (Freedom of Information Advocates Network) od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia FOIA v bulharskej Sofii. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám.

  • | Svetový deň besnoty

    prvýkrát sa pripomínal 8. 9. 2007

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Tibor Mazúch CSc. ( 65 r.)

vedec, Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Kategória: technika

* 31.08.1957 Slovensko, Martin

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

1981 Strojnícka fakulta SVŠT Bratislava

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Najdôležitejšie výsledky:

Návrh a realizácia pôvodného konečnoprvkového prístupu pre modelovanie disperzie napäťových vĺn širiacich sa v lineárne elastických všeobecne anizotropných telesách nekonečnej dĺžky s konštantných prierezom bez použitia (polo) nekonečných prvkov.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Central European Associations for Computational Mechanics

Ocenenia:

2004 Zaradenie hesla do publikácie Who´s Who in computational Science, Saxe-Coburg Publications, U. K.

e-mail: tiborm@svmt.sk

Tvorba

2001 Štúdia: New recurrent algorithm for a matrix inversion. Pôvodný algoritmus inverzie matíc
1996 Štúdia: Wave dispersion modelling in anisotropic shells and rods by the finite element method

Časopisecké publikácie: 22

Medzinárodné projekty: 1
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost