sk  |  en
Streda | 27.10.2021, 06:49 | meniny: Sabína; zajtra: Dobromila
  • | Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

    Svetový deň audiovizuálneho dedičstva bol vyhlásený na Generálnej konferencii UNESCO v roku 2005. Obsahom audiovizuálneho dedičstva sú audiovizuálne dokumenty ako filmy, rozhlasové a televízne programy, audio a video nahrávky. Cieľom tohto dňa je zvýšiť medzinárodné povedomie o probléme zachovania audiovizuálneho dedičstva, o jeho krehkosti a zraniteľnosti.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Václav Mika ( 58 r.)

generálnym riaditeľom RTVS, bývalý generálny riaditeľ Televízie Markíza, konateľ STS, s.r.o. a konateľ licenčnej spoločnosti Markíza-Slovakia, s.r.o a bývalý riaditeľ rádia Expres

Kategória: manažéri

* 17.06.1963 Slovensko, Trenčín

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 58 r.

Vzdelanie

- v r. 1981 absolvoval gymnázium
- v r. 1985vyštudoval Fakultu ekonomiky riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej v Bratislave
- externe vyštudoval produkciu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení
- v r. 1991 Inštitút pre riadiace sily v Rakúsku, Graz
- od r. 1994 je držiteľom profesionálneho certifikátu v manažmente na Open University

Životopis

- pochádza z učiteľskej rodiny
- v rokoch 1986 až 1994 zastával rôzne posty v Slovenskej televízii (STV)
- od r. 1990 do r. 1992 pôsobil externe na Fakulte produkcie VŠMU
- v rokoch 1992 - 1994 bol riaditeľom kancelárie STV
- v roku 1994 bol jedným zo štatutárov STV a z STV odišiel po nástupe generálneho riaditeľa Jozefa Darma
- v rokoch 1998 a 1999 bol podpredsedom Rady STV a člen Rady Konta nádeje
- externe pôsobil aj na Fakulte produkcie VŠMU
- neskôr bol členom správnej rady spoločnosti IP
- v r. 1994 bol externým poradcom ministra kultúry pre oblasť informačnej politiky a masmédií
- v rokoch 1994 až 1998 bol riaditeľom Prvej slovenskej mediálnej agentúry (PSMA)
- bol predsedom predstavenstva spoločnosti D.Expres. Rádio Expres viedol od jeho spustenia v roku 2000 až do 1. februára 2006. Rádio sa v tom čase stalo najpočúvanejším na Slovensku a túto pozíciu si drží dodnes.
- od 1. februára 2006 vystriedal na poste generálneho riaditeľa Televízie Markíza Vladimíra Repčíka. Zároveň sa stal konateľom licenčnej spoločnosti Markíza – Slovakia. TV Markíza si za jeho takmer päťročného pôsobenia udržala pozíciu najsledovanejšej súkromnej televízie na Slovensku a spustila svoj druhý kanál TV Doma
- z CME odišiel na vlastnú žiadosť 28. septembra 2010 bez konkretizovania dôvodov. Podľa informácií denníka SME bol za jeho odchodom dlhodobo ”nie najlepší vzťah” so šéfom CME Adrianom Sarbom
- od konca roka 2004 až do začiatku roka 2011 bol prezidentom Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc, ktorá zastupuje záujmy prevádzkovateľov rozhlasového a televízneho vysielania. V súčasnosti je čestným členom rady asociácie
- podniká v rôznych oblastiach, medzi iným aj v médiách
- od r. 2008 je tiež honorárnym konzulom Mexika na Slovensku
- od 1.8.2012 je generálnym riaditeľom RTVS
kone, hodinky
zdroj: www.slovakradio.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost